Gwftw06lyhihcwxurcue

Amnestys årsrapport 2016: En politik som demoniserar skapar rädsla och splittring

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 01:15 CET

Politiker som använder sig av en hätsk och avhumaniserande ”vi mot dom”-retorik skapar en mer delad och farligare värld, det varnar Amnesty International för när organisationen släpper sin årsrapport. The State of the World´s Human Rights är den mest omfattande analys som görs när det gäller situationen för de mänskliga rättigheterna i världen och den täcker 159 länder.

Media no image

Sydsudan - tidigare guvernör frigiven

Nyheter   •   Mar 15, 2017 14:19 CET

Efter mer än åtta månader av godtyckligt frihetsberövande välkomna Amnesty International frigivningen den 14 mars av Elias Waya Nyipuoch, tidigare guvernör i delstaten Wau i Sydsudan.

Det var i samband med en nationell bönedag den 10 mars som president Salva Kiir tillkännagav "benådningen" av Elias Waya Nyipuoch. President Kiir lovade också att frige "alla andra politiska fångar."

Elias Waya Nyipuoch utsågs till guvernör för den nybildade delstaten Wau i december 2015. Mellan den 24 och 26 juni 2016 utbröt våldsamma strider i staden Wau som resulterade i förstörelse av egendomar, dödsfall och tiotusentals människor tvingades på flykt. Elias Waya Nyipuoch greps av den sydsudanesiska militären den 26 juni 2016 efter att han tre dagar tidigare kallats till ett möte med presidenten och fråntagits sin post som guvernör.

En utredningskommitté som tillsattes av president Kiir konstaterade i sin rapport en total misstro mellan statens säkerhetsorgan och guvernören, men pekade inte ut honom för att ha haft en roll i våldet.

Elias Waya Nyipuoch informerades aldrig om skälen till gripandet, anklagades inte för något brott och ställdes heller inte inför domstol.

Amnesty utfärdade en aktion för Elias Waya Nyipuoch med krav om att myndigheterna antingen måste åtala honom för ett internationellt erkänt brott eller frige honom. 

Läs mer här.

​Efter mer än åtta månader av godtyckligt frihetsberövande välkomna Amnesty International frigivningen den 14 mars av Elias Waya Nyipuoch, tidigare guvernör i delstaten Wau i Sydsudan.

Läs vidare »
Media no image

​Syrien: 6 år av straffrihet

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 01:01 CET

Det är nu sex år sedan de fredliga protesterna startade i Syrien. Sedan dess har inbördeskrig och människorättskränkningar drivit halva landets befolkning på flykt från sina hem. Hundratusentals människor har dödats och tiotusentals har “försvunnit”, fängslats, torterats och avrättats. I samband med årsdagen den 15 mars inleder därför Amnesty International en global kampanj för att få världens ledare att agera så att de miljontals som är offer för konflikten kan få upprättelse.


Kampanjen - Justice for Syria - syftar till att få världens regeringar att agera för rättvisa och mot straffriheten, genom att bland annat förse den oberoende mekanism som FN:s generalförsamling beslutade om i december 2016, med det stöd och de resurser som krävs. Denna mekanism, eller “specialgrupp”, ska hjälpa till att samla bevis för brott begångna mot den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna i Syrien, i syfte att underlätta och påskynda rättegångar i nationella, regionala och internationella domstolar.

Svenska domstolar har redan behörighet att pröva grova folkrättsbrott (det vill säga brott som kan inrymmas i folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser) som har begåtts någon annanstans, och flera personer har åtalats och dömts i Sverige för folkrättsbrott som de begått i Syrien. Genom kampanjen ska Amnesty verka för att fler stater på liknande sätt tillämpar universell jurisdiktion i de egna länderna för att utreda och åtala misstänkta förövare av krigsbrott och brott mot mänskligheten.

- De fruktansvärda brott mot internationell rätt begågna i Syrien som pågått under sex år kan inte pågå ostraffade. Regeringar har redan de legala verktygen till sitt förfogande för att stoppa straffriheten som har tillåtit att hundratusentals syrier har dödas och miljontals tvingats på flykt från sina hem. Det är hög tid att dessa verktyg nu används, säger Samah Hadid, chef för kampanjarbetet vid Amnestys regionkontor i Beirut.

Länk till aktionen här:
https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/Demand-justice-for-syria-conflict-victims-and-families/

Läs mer här:
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/03/justice-for-syria/


FAKTA
*Enligt FN:s särskilda sändebud för Syrien uppgår antalet döda i konflikten till över 400 000. Det betyder att minst en av 100 syrier har dödats som ett resultat av konflikten.

*Över 20 procent av Syriens befolkning lever som flyktingar utanför sitt land och hälften av befolkningen i landet är i behov av humanitärt stöd.

*Amnesty och andra människorättsorganisationer och FN-organ har dokumenterat brott mot mänskligheten och krigsbrott som begåtts av alla parter i konflikten. Bland dessa brott finns utomrättsliga avrättningar, tortyr, avsiktliga attacker mot civila, och mot bostäder, medicinska inrättningar och civil infrastruktur. Det handlar också urskillningslösa och oproportionerliga attacker, om påtvingade försvinnanden, utrotning och gisslantagande.


SEMINARIUM OM SYRIEN I RIKSDAGEN
Den 22 mars deltar Amnesty Sverige på ett seminarium i Sveriges riksdag mellan kl 10-12 tillsammans med riksdagens tvärpolitiska nätverk för demokrati och mänskliga rättigheter i Syrien.

FN:s särskilde sändebud för Syrien, Staffan de Mistura, är inbjuden och kommer bland annat att tala om de pågående fredssamtalen, dess huvudsakliga utmaningar och möjliga vägar framåt. Övriga medverkande är bland andra Katarina Bergehed, syriensamordnare Amnesty Internationals svenska sektion, Lise Bergh, ordförande svenska Rädda Barnen, Annika Söder, kabinettssekreterare Utrikesdepartementet samt riksdagsledamöter från olika partier.

För att delta på seminariet krävs föranmälan. Anmälan görs senast 24 timmar innan till:
Amineh.kakabaveh@riksdagen.se

Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

Det är nu sex år sedan de fredliga protesterna startade i Syrien. I samband med årsdagen den 15 mars inleder Amnesty International en global kampanj för att få världens ledare att agera så att de miljontals som är offer för konflikten kan få upprättelse.

Läs vidare »
Media no image

Amnesty: slöjförbud kan leda till diskriminering

Nyheter   •   Mar 14, 2017 13:46 CET

Efter dagens dom där EU-domstolen konstaterade att två arbetsgivare inte bröt mot EU:s diskrimineringslagstiftning när de avskedade två kvinnor från sina respektive jobb i Frankrike och Belgien för att de burit huvudduk, säger John Dalhuisen, chef för Amnesty Europa och Centralasien:

- Dagens nedslående beslut från EU-domstolen ger större spelrum för arbetsgivare att diskriminera både kvinnor och män på grund av religiös tillhörighet. I en tid när identitet och utseende har blivit ett politiskt slagfält, behöver människor ett bättre skydd mot fördomar - inte sämre. Domstolen har visserligen sagt att arbetsgivare inte får anpassa sin verksamhet efter sina kunders fördomar hursomhelst. Men genom att tillåta att företag förbjuder religiösa symboler med hänvisning till neutralitet, så har domstolen öppnat för just den typen av anpassning. Det är nu upp till de nationella regeringarna att ta sitt ansvar och skydda medborgarnas rättigheter.

- Även om arbetsgivare klär sådana här policies i neutrala termer vet vi att dessa slår särskilt hårt mot muslimer -- och särskilt mot muslimska kvinnor. De begränsar muslimska kvinnors möjlighet att verka i det offentliga rummet och att delta i samhällslivet, och de spär på den fientlighet som kvinnor som bär huvudduk redan i dag möter i samhället. Genom den här domen riskerar EU-domstolen att legitimera såväl religiös diskriminering som könsdiskriminering, säger Johanna Westeson, jurist och sakkunnig diskimineringsfrågor på svenska Amnesty.

Bakgrund

Den 12 juni 2006 sparkade G4S Secure Solutions NV (G4S), ett privat företag i Belgien, Samira Achbita. Hon hade arbetat som receptionist sedan februari 2003 och blev avskedad eftersom hon informerat företaget om sin avsikt att börja bära huvudduk på arbetsplatsen. Redan följande dag utfärdade G4S ett skriftligt förbud mot religiösa och filosofiska symboler på arbetsplatsen.

I ett annat fall, den 22 juni 2009, sparkade Micropole SA, ett privat företag med säte i Frankrike, Asma Bougnaoui, som hade arbetat som konstruktör för bolaget sedan den 15 juli 2008. Anledningen var att hon ville fortsätta bära slöja när hon tillhandahöll tjänster för bolagets kunder. Micropole SA påpekade i brevet om uppsägning att de anställda måste respektera företagets policy om "neutralitet" gentemot kunderna.

Amnesty International, tillsammans med European Network Against Racism, skickade in en inlaga till domstolen om att de båda företagens beslut om avskedande utgjorde diskriminering på grund av religion eller övertygelse.

- Även om arbetsgivare klär sådana här policies i neutrala termer vet vi att dessa slår särskilt hårt mot muslimer -- och särskilt mot muslimska kvinnor. De begränsar muslimska kvinnors möjlighet att verka i det offentliga rummet och att delta i samhällslivet, och de spär på den fientlighet som kvinnor som bär huvudduk redan i dag möter i samhället, säger Johanna Westeson på svenska Amnesty.

Läs vidare »
Mm3hhsp0467t3tjnfm9y

EL SALVADOR: NY ABORTLAG MÖJLIG – DU BEHÖVS MER ÄN NÅGONSIN

Blogginlägg   •   Mar 13, 2017 10:57 CET

​I oktober förra året hade Amnesty i Sverige besök av kvinnorättsaktivisten Sara García från El Salvador. Vi träffade henne samma dag som ett revolutionerande lagförslag lades fram i hennes hemland. Efter nästan 20 år med ett totalförbud mot abort föreslår det styrande partiet, FMLN, att lagen ska ändras.

Betaowc3gb64aw0bodwj

El Salvador: Skrota totalförbudet mot abort!

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 00:01 CET

I El Salvador råder ett totalt abortförbud. Men de närmsta veckorna finns en unik chans att påverka lagen. Den 8 mars, på internationella kvinnodagen, startar Amnesty International en global kampanj för att göra just det.

Nrw4iftcvndv19igmfgs

Slovakien: Systematisk diskriminering av romska barn

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 01:01 CET

​Romska barn diskrimineras i grundskolan i Slovakien genom att de systematiskt segregeras från ickeromska barn. Det är ett allvarligt hinder för deras rätt till utbildning, och kan resultera i ett liv i fattigdom och utanförskap, säger Amnesty International och European Roma Rights Centre (ERRC) i en ny rapport som publiceras idag

Tj5m9c4nlcnlfetbkg8e

Uzbekistan - Muhammad Bekzhanov fri efter 17 år i fängelse!

Nyheter   •   Feb 23, 2017 10:55 CET

Journalisten Muhammad Bekzhanov frigavs den 22 februari efter att ha tillbringat 17 år i fängelse enligt uppgift från Amnesty Internationals samarbetspartners i Uzbekistan. Muhammad Bekzhanov är den journalist som suttit fängslad längst tid i världen. Amnesty International har ännu inte personligen kunnat kontakta honom.

V3zniocdprk2krsw3v3d

Ryssland - samvetsfången Ildar Dadin frigiven!

Nyheter   •   Feb 22, 2017 15:02 CET

​Den 22 februari upphävde Högsta domstolens presidium den fällande domen mot Ildar Dadin och fastslog order att han måste friges. Motiveringen för beslutet är att det fanns inget brottsligt i hans aktioner. Domen kan inte överklagas och är slutgiltig. Ildar Dadin har också rätt till rehabilitering.

Ty91ioawug7aldmoderd

Det romska folkets ungerska helvete

Blogginlägg   •   Feb 16, 2017 08:26 CET

Mer än fyra år efter det att hundratals våldsamma demonstranter omringade Alfréd Király hem, ropade antiromska slagord och kastade stenar genom hans fönster är Király fortfarande skakad av minnet. Men i förra veckan vann han och andra romska familjer en viktig seger i en lång kamp för rättvisa. En kamp som tagit dem ända till den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

Ami Hedenborg har 20 års erfarenhet som journalist, bland annat från TV4, SR och SVT. På Amnestys svenska sektion ansvarar Ami... Visa mer

Om Amnesty International Sverige

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Adress

  • Amnesty International Sverige
  • Alsnögatan 11, Box 4719
  • 116 92 Stockholm
  • Vår hemsida