​Världen: Dödsstraffet under 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 02:01 CEST

Positiv utveckling bland länderna i Afrika söder som Sahara: Guinea blev land nummer 20 att avskaffa dödsstraffet, och det pågår förbättringar gällande lagstiftningen kring dödsstraffet i flera länder i regionen. Och totalt i världen så har också antalet personer som avrättats minskat något, det visar Amnesty Internationals rapport för hur dödsstraffet användes år 2017.

Amnestys årsrapport 2017: Ett år av politisk hätskhet och motkrafter

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 06:01 CET

Världen lever nu med konsekvenserna av en hätsk retorik - något som hotar att normalisera omfattande diskriminering av marginaliserade grupper. Det här varnar Amnesty International för när organisationen lanserar sin årliga rapport över situationen när det gäller mänskliga rättigheter i världen.

Amnesty Turkiets hedersordförande blir kvar i fängelset

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 20:47 CEST

Det är med bestörtning Amnesty International mottagit beskedet om att Taner Kiliç, advokat och hedersordförande i Amnesty Turkiet, kommer att vara fortsatt fängslad. Rättegången återupptas den 7 november.

​Iran: Ahmadreza Djalalis advokat gripen

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 21:01 CEST

Zeynab Taheri, som varit den dödsdömda svenska medborgaren Ahmadreza Djalalis advokat, har gripits. Zeynab Taheri var också advokat till Mohammad Salas, den 51-åriga busschaufför som avrättades tidigt på måndagsmorgonen efter en mycket bristfällig rättegång.

- Det är talande att gripandet av Zeynab Taheri följer på hennes offentliga uttalande om att hon tänkte publicera avgörande bevis som skulle visa att att Mohammad Salas var oskyldig. Gripandet av henne visar återigen på de iranska myndigheternas oupphörliga trakasserier av advokater som höjer rösten mot tortyr och bristfälliga rättegångar, säger Philip Luther, researchchef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

Amnesty International anser att Zeynab Taheri omedelbart måste friges. Istället för att gripa henne på grund av hennes arbete som advokat borde de iranska myndigheterna genast agera när det gäller de många dubier som rests gällande avrättningen av Mohammad Salas, som skedde efter en djupt orättvis rättegång.

Zeynab Taheri greps under tisdagsmorgonen den 19 juni med hänvisning till påhittade anklagelser om “spridande av propaganda mot systemet”, “publicering av lögner” och “störande av den allmänna ordningen”. Det finns rapporter om att hon tagits till fängelset Shahr-e Rey (också känt som Gharchak), i Varamin, nära Tehran.

De iranska myndigheterna har en lång historia av att trakassera advokater som representerar individer som sitter fängslade av politiska orsaker, däribland samvetsfångar

Bakgrund Mohammad Salas fall
Mohammad Salas var anklagad för att ha dödat tre polismän under de oroligheter som ägde rum när en religiös minoritetsgrupp i Iran som förföljs av myndigheterna (på eng Gonabadi Dervish) demonstrerade den 19 februari i år. Protesterna urartade i våldsamheter när säkerhetsstyrkorna började skjuta skarpt och använda vattenkanoner för att skingra folkmassan. Tre polismän kördes över av en buss samma kväll och Mohammad Salas påstods ha kört bussen. Men enligt honom själv, och flera vittnen, var Mohammad Salas gripen redan innan bussen körde på de tre personerna. Han greps mellan 14.30 och 16.30, de tre polismännen kördes över kl 18.30.

Mohammas Salas tvingades att “erkänna” under tortyr när han låg på sjukhus och hans “erkännanden” sändes på tv veckorna före rättegången mot honom, dessa “erkännanden” var de enda bevis som framfördes mot honom. Han fick aldrig tillgång till sin advokat, vare sig före eller under rättegången.

Länk till hela uttalandet på eng:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/iran-outspoken-lawyer-arrested-after-protesting-the-execution-of-her-client/

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Zeynab Taheri, som varit den dödsdömda svenska medborgaren Ahmadreza Djalalis advokat, har gripits. Zeynab Taheri var också advokat till Mohammad Salas, den 51-åriga busschaufför som avrättades tidigt på måndagsmorgonen efter en mycket bristfällig rättegång.

Läs vidare »

Amnesty Sverige välkomnar lagförslagen om transpersoners rättigheter

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 00:01 CEST

En person ska kunna byta juridiskt kön utan att behöva uppfylla olika medicinska krav och personer under 18 år ska ha möjlighet att genomgå underlivskirurgi - det är några av förslagen i de två utredningar om transpersoners rättigheter som lämnats till regeringen. I sina remissvar ställer sig Amnesty Sverige bakom båda utredningarna.

Nyligen lämnades två utredningar över till regeringen med lagförslag som behandlar transpersoners rättigheter i Sverige. Den ena rör regleringen av kirurgiska ingrepp i könsorganen och den andra möjligheten att byta det kön som framgår av folkbokföringen. Utredningarna föreslår att de här lagarna ersätter den nuvarande könstillhörighetslagen, vilket rent konkret innebär att byte av juridiskt kön helt separeras från medicinska kriterier. Enligt dagens lagstiftning är byte av det juridiska könet beroende av att diverse medicinska krav är uppfyllda. Det är en ordning som kritiserats av Amnesty och andra människorättsorganisationer.

De nya förslagen innebär bland annat att en person ska kunna byta juridiskt kön helt byggt på principen om självbestämmande. Forskning och tidigare utredningar har visat att de praktiska och juridiska svårigheter att få den rätta könsidentiteten erkänd av staten innebär stort lidande och är ett av skälen till att transpersoners psykiska ohälsa är markant sämre än andras i Sverige.

Amnesty Sverige har varit en av remissinstanserna och organisationen välkomnar bägge lagförslagen i dess helhet.

- Den svenska staten har misslyckats med att fullt ut säkerställa transpersoners mänskliga rättigheter. Regeringen måste korrigera de här luckorna genom konkreta och aktiva åtgärder som möjliggör för alla att i största möjliga mån leva i enlighet med sin könsidentitet, fria från diskriminering, våld och trakasserier. Dessa båda lagförslag, som sätter individens rätt till självbestämmande i centrum, är viktiga steg i rätt riktning, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige.

BakgrundTranspersoner drabbas hårt av de brister som finns i den nuvarande könstillhörighetslagen. En ändring av juridiskt kön innebär till exempel utdragna, psykiskt påfrestande könsutredningar och omständliga processer. De här processerna bidrar till transpersoners stora utsatthet i samhället och kränker deras rätt till privatliv, rätt till självbestämmande och rätt till erkännande inför lagen.

Ett rättsligt erkännande som baseras på självidentifikation ska inte villkoras av inblandning av hälso- och sjukvården. I dag behöver transpersoner få ett medicinskt utlåtande för att kunna byta juridiskt kön. Det är en lång och ofta krävande process där den enskilde måste “bevisa” sin “rätta” könsidentitet, ett förfarande som Amnesty är emot.

Transpersoner under 18 år som inte har möjlighet att leva i enlighet med sin könsidentitet riskerar att utsättas för diskriminering och trakasserier. Att neka omyndiga transpersoner rättsligt erkännande, vård och behandling som gör att kropp och könsidentitet överensstämmer är inte förenligt med folkrättsliga principer om barns rättigheter. FN:s barnrättskommitté har uttalat att barnets identitet inkluderar könsidentitet och att rätten att behålla sin identitet garanteras av barnkonventionens artikel 8. Denna rätt måste respekteras och inkluderas vid en prövning av barnets bästa. Amnesty är välkomnar därför förslagen att låta personer under 18 år byta juridiskt kön och även ansöka om tillstånd för att genomgå underlivskirurgi.

Utredningarnas förslag och Amnestys synpunkter
Den nuvarande könstillhörighetslagen måste upphävas för att ersättas av två separata lagar där den administrativa processen att byta juridiskt kön separeras från den medicinska behandlingen.

Utredningarnas förslag, som Amnesty står bakom, innebär bland annat att:

 • den nuvarande könstillhörighetslagen upphävs och ersätts av två separata lagar så att den medicinska processen separeras från den juridiska
 • ändring av det kön som finns registrerat i folkbokföringen blir en snabb och enkel administrativ process som utgår från den enskildes rätt att definiera sin könsidentitet
 • ändring av det kön som framgår av folkbokföringen är inte en förutsättning för underlivskirurgi
 • ändring av det kön som framgår av folkbokföringen blir möjligt för barn och unga från 12 års ålder
 • personer som inte har fyllt 18 år ska ha möjlighet att genomgå underlivskirurgi

Amnesty understryker också i sina remissvar att regeringen snarast bör tillsätta en utredning om könsneutrala personnummer samt en utredning om att införa ett tredje juridiskt kön.

Länkar till Amnestys remissvar:
Synpunkter på lagförslaget i utredningen om juridiskt kön, “Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen” (Ds 2018:17)

Synpunkter på lagförslaget i utredningen om medicinsk könskorrigering, “Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen” (Ds 2018:11)

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

En person ska kunna byta juridiskt kön utan att behöva uppfylla olika medicinska krav och personer under 18 år ska ha möjlighet att genomgå underlivskirurgi - det är några av förslagen i de två utredningar om transpersoners rättigheter som lämnats till regeringen. I sina remissvar ställer sig Amnesty Sverige bakom båda utredningarna.

Läs vidare »

Israel: Asylsökande från Eritrea och Sudan utsätts för olagliga tvångsutvisningar

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 01:03 CEST

Den israeliska regeringens utvisningar av eritreanska och sudanesiska migranter är grym och olaglig, det konstaterar Amnesty International i rapporten “Forced and Unlawful: Israel’s Deportations of Eritrean and Sudanese Asylum-Seekers to Uganda”.

I oktober 2017 meddelade Israel att de skulle utvisa eritreanska och sudanesiska medborgare till ett “tredje land” i Afrika, som de hävdade hade gått med på att ta emot dem. Det rapporterades att dessa länder var Uganda och Rwanda. Den israeliska regeringen tillkännagav inte vilka länder som hade gått med på att samarbeta och Högsta domstolen beslutade att upphäva utvisningen av sudanesiska och eritreanska flyktingar. Trots detta har Israel fortsatt att genomföra “frivilliga” utvisningar av sudanser och eritreraner till Uganda sedan 2013.

Amnesty har dokumenterat utvisningar som inte uppfyller kraven för “frivillighet” och som är grymma och olagliga. Israeliska myndigheter har både utfärdat dokument och muntliga försäkringar om att de skulle få permanent uppehållstillstånd i Uganda - något som skulle ge dem möjligheten att arbeta i landet och skydda dem från att bli tvångsutvisade till sina hemländer. Den ugandiska regeringen förnekar att de har förhandlat om att ta emot personer som skickats från Israel, och vägrar att erkänna några skyldigheter mot de asylsökande som om befinner sig i deras land.

Asylsökande i Uganda som skickats från Israel och som intervjuades av Amnesty berättade att den israeliska regeringen kom med tomma löften. Istället för att få uppehållstillstånd, som de blivit lovade, har de nu istället en status som “olaglig migrant”. De lever hela tiden med risken för att frihetsberövas, de står utan möjligheten att arbeta och riskerar att tvångsutvisas till sitt hemland - något som strider mot principen om non-refoulement - det vill säga förbudet enligt internationell rätt att återsända någon till ett land där det finns en risk för att personen utsätts för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter.

- Israels dysfunktionella asylsystem har lett till att eritreanska och sudanesiska asylsökanden fått vänta i åratal i ovisshet. Dessa personer, som kom till Israel för att söka trygghet, har ibland under långa perioder hållits frihetsbrövade i förvar och deras grundläggande mänskliga rättigheter, som rätten att söka asyl, rätt till hälsa och säkerhet, har kränkts. De står nu inför att antingen bli utvisade till ett för dem okänt land eller skickas tillbaka till den förföljelse de flydde från, säger Charmain Mohamed, chef för flykting och migranters rättigheter på Amnesty International.

- Vi uppmanar den israeliska regeringen att upphöra med detta samt, bevilja asylsökande
flyktingstatus och en möjlighet för rättslig status i Israel, säger Charmain Mohamed.

Rapporten bygger på 30 djupintervjuer med eritreanska och sudanesiska migranter, bland dessa finns personer som utvisades från Israel till Uganda och Rwanda, varav några fortfarande är kvar i Israel, samt en man som tvångsutvisades tillbaka till Sudan.

Rapporten tar även upp hur det israeliska asylsystemet är avsiktligt dysfunktionellt och besvärligt, och hur möjligheten att inge en ansökan om asyl i Israel är så gott som obefintlig för alla flyktingar.

Amnesty International har sammanställt information från 262 fall med eritreanska asylsökande som vid upprepade tillfällen försökt lämna in sin asylansökan mellan 2016 och 2018. De flesta av dem hade försökt upp till fyra gånger medan 18 personer berättar att de hade försökt fem eller sex gånger. 14 personer berättar att de hade försökt sju eller mer än sju gånger, bland dem sju personer som berättar att de hade försökt 10 gånger eller mer.

Trots att den israeliska regeringens påstår att de eritreanska och sudanesiska asylsökandena är “ekonomiska migranter”, söker de flesta eritreanska och sudanesiska medborgare skydd från förföljelse och andra grova människorättskränkningar.

Medlemsländer i EU har beviljat 90 procent eritreanska asylsökande och 55 procent sudanesiska asylsökande skydd, medan Israel står för mindre än en halv procent.

Länk till rapporten finns bifogad som pdf.

Länk till det engelska pressmeddelandet finns på amnesty.org.

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Den israeliska regeringens utvisningar av eritreanska och sudanesiska migranter är grym och olaglig, det konstaterar Amnesty International i rapporten “Forced and Unlawful: Israel’s Deportations of Eritrean and Sudanese Asylum-Seekers to Uganda”.

Läs vidare »

Uttalande angående beslutet att införa tillståndsplikt för att tigga i Eskilstuna kommun

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 15:11 CEST

Det som Eskilstuna kallar tillstånd är inget annat än ett förbud. Det handlar inte om “fånga in människor socialt” eller att skydda dem mot exploatering. Det handlar om att bli av med det som skaver, med dem som är fattiga och utblottade och kommer någon annanstans ifrån, och som tydligen inte får plats i det svenska välfärdsbygget , anser Amnesty Sverige.

​Fotbolls-VM och tortyr hör inte ihop

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 14:10 CEST

Amnesty kommer under fotbolls-VM för herrar, som spelas i Ryssland, att uppmärksamma utsattheten för människorättsförsvarare i landet. I ett samarbete mellan Amnesty Sverige och Stockholmsklubben Trädgården kommer besökare att kunna signera en enorm fotbollströja, 3x3,5 meter, som sedan ska lämnas över till ryska ambassaden med krav om att förbättra villkoren för människorättsförsvarare.

Honduras: Människor som protesterade efter valet fortsätter att behandlas illa av myndigheterna

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 08:01 CEST

Kamerun: Engelskspråkiga regioner drabbade av dödligt våld

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 02:02 CEST


 • Våldet eskalerar och präglas av godtyckligt dödande och masstvångsförflyttningar.
 • Säkerhetsstyrkor har förstört byar, torterat civila - inklusive minderåriga - för att tvinga fram “erkännanden”.
 • Väpnade separatistgrupper har attackerat 42 skolor och dödat 44 medlemmar ur säkerhetsstyrkorna. 

Väpnade separatistgrupper i Kameruns engelskspråkiga regioner hugger ihjäl och skjuter militär personal, bränner ner skolor och attackerar lärare - samtidigt som säkerhetsstyrkor torterar människor, öppnar eld mot folkmassor och förstör hela byar, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

I rapporten “A turn for the worse: Violence and human rights violations in Anglophone Cameroon”, som handlar om krisen i Kameruns engelskspråkiga regioner och baseras på djupintervjuer med över 150 överlevare och vittnen samt satellitbilder, dokumenterar Amnesty hur befolkningen får betala ett högt pris när våldet eskalerar i de sydvästra och nordvästra regionerna i Kamerun.

- Människorna i Kameruns engelskspråkiga regioner har hamnat i en dödlig våldsspiral. Säkerhetsstyrkor avrättar, fängslar och torterar människor godtyckligt under militära operationer, vilket leder till att tusentals människor tvångsförflyttas. Deras hårdhänta svar kommer inte att leda till att våldet slutar - utan snarare att de engelskspråkiga samhällena stöts bort och utlöser ytterligare oroligheter, säger Samira Doud, biträdande chef för Amnestys Väst- och Centralafrikaavdelning.

- Ett dussintal medlemmar ur säkerhetsstyrkorna har dödats av väpnade separatistgrupper. De utför attacker för att spä på rädsla hos befolkningen, och går så långt som att bränna ner skolor och riktar sig mot lärare som inte genomfört bojkotten, säger Samira Daoud.

Bojkotten på skolorna var en symbol för hur det engelska språket och kulturen i de engelsktalande regionerna har blivit marginaliserade av myndigheterna. Minst 42 skolor blev attackerade av väpnade separatistgrupper mellan februari 2017 och maj 2018.

Den engelskspråkiga regionen i sydvästra och nordvästra Kamerun utgör cirka 20 procent av hela landets befolkning. Deras missnöje har pågått sedan början av 60-talet, när regionerna inkluderades i det nyetablerade, till största delen fransktalande, Kamerun.

Efter att flera lärare, advokater och studenter strejkade och protesterade mot vad de ansåg vara diskriminering mot engelskspråkiga människor, eskalerade våldet och oroligheterna i slutet på 2016. Mellan den 22 september och 1 oktober 2017 organiserades stora protester i de engelskspråkiga regionerna för att symboliskt erkänna den nya staten “Ambazonias” självständighet.

- Myndigheterna måste försäkra sig om att säkerhetsstyrkor och väpnade separatistgrupper utkrävs ansvar för brotten. De måste omedelbart få ett slut på det godtyckliga, onödiga och överdrivna våldet, och försäkra sig att människor skyddas, säger Samira Daoud.

Länk till det engelska pressmeddelandet finns på amnesty.org

Rapporten finns bifogad som pdf.

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Väpnade separatistgrupper i Kameruns engelskspråkiga regioner hugger ihjäl och skjuter militär personal, bränner ner skolor och attackerar lärare - samtidigt som säkerhetsstyrkor torterar människor, öppnar eld mot folkmassor och förstör hela byar, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

Ami Hedenborg har 20 års erfarenhet som journalist, bland annat från TV4, SR och SVT. På Amnestys svenska sektion ansvarar Ami Hedenborg för... Visa mer

Om Amnesty International Sverige

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Adress

 • Amnesty International Sverige
 • Alsnögatan 11, Box 4719
 • 116 92 Stockholm
 • Vår hemsida