​Världen: Dödsstraffet under 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2019 02:01 CEST

Antalet avrättningar i världen föll med nästan en tredjedel under förra året, den lägsta siffran på minst tio år. Det konstaterar Amnesty International när organisationen publicerar sin årliga sammanställning av hur dödsstraffet har använts runt om i världen år 2018.

​Norden: Svårt att få rättvisa för den som utsatts för våldtäkt

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2019 02:01 CEST

Trots att Danmark, Finland, Norge och Sverige hör till de länder i världen där jämställdheten nått allra längst har alla fyra länderna en hög andel våldtäkter samtidigt som rättssystemet sviker överlevarna av sexuellt våld, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Dominikanska republiken: Polisen utsätter kvinnor som säljer sex för våldtäkt och andra former av övergrepp.

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2019 14:32 CET

Kvinnor som befinner sig i prostitution utsätts för våldtäkt och fysisk och psykisk misshandel av den dominikanska polisen. Det görs i ett försök att utöva makt och straffa dem för att de bryter mot sociala normer kring det som anses höra till accepterad femininitet och sexualitet, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport. 

I rapporten “If they can have her, why can’t we?” har Amnesty intervjuat 46 dominkanska cis- och transkvinnor som säljer sex (ciskvinna: en person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet, i detta fall entydigt kvinnligt). Många har utsatts för olika former av övergrepp som räknas som könsbaserad tortyr och för andra former av misshandel. Att det är kriminellt att sälja sex i landet, i kombination med en djupgående manschauvinism, spär på polisens godtyckliga gripanden och gör det möjligt med dessa grova människorättskränkningar - som också innebär en straffrihet för förövarna.

- De skrämmande vittnesmål som Amnesty har tagit del av avslöjar att polisen rutinmässigt riktar in sig på kvinnor som säljer sex och utsätter dem för sexuella övergrepp och förnedring i syfte att straffa och diskriminera dem. Enligt internationell rätt kan sådan behandling utgöra könsbaserad tortyr och annan form av misshandel, säger Erika Guevara-Rosas, säger Erika Guevara-Rosas, Amnesty Internationals chef för Amerikaregionen.

Bara under 2018 tog åklagarmyndigheten emot 71 000 anmälningar om könsbaserad våld och våld i hemmet, och över 6 300 rapporter om sexualbrott, varav 1 290 fall av våldtäkt.

Landet har också ett av regionens högsta antal kvinnomord, med över 100 fall registrerade under 2017, enligt FN:sGender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean. 47 transkvinnor har dödats sedan 2006, enligt ideella organisationen Trans Siempre Amigas (TRANSSA).

Folkhälsoexperter uppskattar att det finns så många som 97 000 cis-kvinnor som säljer sex i Dominikanska republiken och minst 3 900 transkvinnor, där många av dem säljer sex.

Minst 10 av de 24 cis-kvinnorna som blev intervjuade beskriver hur de blev våldtagna av poliser, ofta under pistolhot. De flesta transkvinnorna hade utsatts för diskriminerande och våldsamma handlingar av polisen (som ofta fokuserade på deras könsidentitet eller könsuttryck).

Amnesty intervjuade flera kvinnor som beskrev att de hade blivit utsatta för gruppvåldtäkter av beväpnade och uniformerade poliser under liknande omständigheter - sent på kvällen, i mörka gatuhörn eller i baksätet på polisbilar.

Transkvinnor uppger att de har kallats för “bögar” och “djävular” av polisen, och känner att de betraktas som “utomjordingar” eller “djur”. Flera transkvinnor berättar att polisen har bränt upp deras peruker eller tvingat dem att rengöra fängelseceller som var täckta i avföring för att straffa dem.

Amnesty uppmanar den dominikanska presidenten Danilo Medina att offentligt erkänna och fördöma våldtäkt och andra former av könsbaserad tortyr och övergrepp utförd av polisen, och att åklagarmyndigheten utvecklar ett regelverk för utredning av den här sortens fall.

Dominikanska lagstiftare måste också omedelbart anta lagförslaget som just nu övervägs och som syftar till att hantera flera former av diskriminering. Lagförslaget behövs för att säkerställa en djupgående förändring i strukturer och för att skydda alla marginaliserade grupper som genom historien utsatts för stigmatisering och diskriminering - och som i sig bidragit till fortsatta människorättskränkningar.

Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa på www.amnesty.org
Rapporten finns bifogad som pdf

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kvinnor som befinner sig i prostitution utsätts för våldtäkt och fysisk och psykisk misshandel av den dominikanska polisen. Det görs i ett försök att utöva makt och straffa dem för att de bryter mot sociala normer kring det som anses höra till accepterad femininitet och sexualitet, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Läs vidare »

​Sverige: Stödmanifestation i Stockholm för Nasrin Sotoudeh - dömd till 38 års fängelse och 148 piskrapp

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2019 11:00 CET

Med anledning av den fruktansvärda domen mot den iranska människorättsjuristen och skribenten Nasrin Sotoudeh, anordnar Amnesty i Sverige och Svenska PEN en stödmanifestation på Norrmalmstorg i Stockholm onsdagen den 27 mars, kl 12-12.30. Flera talare medverkar, bland annat från organisationerna Human Rights Watch, Civil Rights Defenders, Advokater utan gränser och StreetGäris.

USA/Somalia: Hemlighetsmakeri kring civila dödsfall maskerar eventuella krigsbrott

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2019 01:02 CET

Den amerikanska regeringen måste genomföra opartiska och grundliga utredningar efter trovärdiga bevis om att deras ökade antal flygattacker i Somalia har orsakat flera civila dödsfall, det säger Amnesty International i en ny rapport.

Kroatien: EU medskyldiga till polisens övergrepp mot flyktingar och migranter

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 01:02 CET

Europeiska regeringar är medskyldiga till systematiska, olagliga och ofta våldsamma “pushbacks” och kollektiva återsändningar av tusentals flyktingar till eländiga och osäkra flyktingläger i Bosnien-Hercegovina - det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

​Sverige: Höj ribban för företagens arbete med mänskliga rättigheter!

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2019 06:15 CET

Amnesty i Sverige, inklusive Amnesty Business Group, Diakonia och Fair Action har gjort en granskning av ett urval av svenska företags hållbarhetsredovisningar ur ett människorättsperspektiv - och resultatet är både nedslående och förvånande. Många företag lever inte ens upp till de krav som den nya lagstiftningen ställer.

​Libyen: Ytterligare bevis på övergrepp i landet borde ge EU incitament att bistå människor som söker skydd

Nyheter   •   Mar 07, 2019 16:21 CET

Amnesty International och Human Rights Watch har publicerat en handlingsplan med 20 punkter inför mötet med EU:s inrikesministrar idag (7 mars). Handlingsplanen tar upp situationen i Medelhavet som lämnar båtar strandade till sjöss och människor frihetsberövade i förvar i Libyen.

- Det är absolut nödvändigt att europeiska regeringar samarbetar för att hitta en tillfällig överenskommelse om att fördela ansvaret för de kvinnor, män och barn som är räddade av båtar i Medelhavet. Om inte kommer vi fortsätta se det grymma och farliga mönster av räddningsbåtar som är strandade till sjöss i veckor på grund av att EU:s medlemsländer vägrar låta dem gå i hamn, säger Matteo de Bellis, researcher om migration vid Amnesty International.

Medlemsländerna i EU har systematiskt agerat för att omöjliggöra att strandsatta flyktingar och migranter kommer fram till EU genom att både förhindra räddningsaktioner och genom att samarbeta med Libyens kustbevakning. Det här tvingar tillbaka flyktingarna och migranterna till Libyen där de redan har blivit utsatta för allvarliga övergrepp.

- Europeiska regeringar bör i allt framtida samarbete med Libyen ha fokus på att de ogrundade och automatiska frihetsberövanden av flyktingar och migranter upphör.

Att EU och dess medlemsstater med berått mod och öppna ögon medverkar till att flyktingar och migranter återförs till Libyen, till frihetsberövanden och grova övergrepp, är förkastligt och oerhört allvarligt. Amnesty förhoppning är att man nu kommer att enas kring ett system kring såväl sök-och räddningsinsatser på Medelhavet där människor i sjönöd istället förs i hamn i Europa, säger Madelaine Seidlitz, ansvarig för flykting- och migrationsfrågor på Amnesty Sverige.

Handlingsplanen inkluderar en rad åtgärder för att skydda mänskliga rättigheter för de flyktingar och migranter som som tar sig över Medelhavet. Det handlar både om omedelbara åtgärder att rädda människor som befinner sig i fara på Medelhavet, som snabb landstigning och vidareflyttning i Europa, liksom konkreta åtgärder för att lösa den rådande situationen för människorna som tagits i förvar i Libyen.

Matteo de Bellis har nyligen kommit tillbaka från Tunisien där han intervjuade migranter och flyktingar som utsatts för övergrepp i Libyen.

- De flyktingar och migranter som blev intervjuade vittnar om hur människor stoppades av den EU-stödda libyska kustbevakningen och skickades tillbaka till läger i Libyen där tortyr är vanligt förekommande. Europeiska regeringar är väl medvetna om de övergrepp som begås i förvaren. Om EU inte vill fortsätta att vara medansvariga till dessa grymma övergrepp så måste man säkerhetsställa att Libyen försätter de tusentals människor som just nu är frihetsberövade på fri fot samt erbjuder vidarebosättning för de personer som kvalificeras för det, säger Matteo de Bellis.

För mer information kontakta Madelaine Seidlitz: madelaine.seidlitz@amnesty.se

Amnesty International och Human Rights Watch har publicerat en handlingsplan med 20 punkter inför mötet med EU:s inrikesministrar idag (7 mars). Handlingsplanen tar upp situationen i Medelhavet som lämnar båtar strandade till sjöss och människor frihetsberövade i förvar i Libyen.

Läs vidare »

Ukraina: Demonstration för kvinnors rättigheter hotas av högerextremister

Nyheter   •   Mar 07, 2019 06:00 CET

​Den 8 mars är det internationella kvinnodagen och då uppmärksammar Amnesty Sverige särskilt kvinnors situation i Ukraina. En demonstration för feminism och mot våld mot kvinnor arrangeras i ukrainska Uzhgorod, och svenska Amnesty kommer att vara på plats.

Danmark: Inför en våldtäktslagstiftning baserad på samtycke!

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2019 01:02 CET

Danmark är ett av de mest jämställda länderna i världen - samtidigt som det är att av de länder i Europa som har flest antal anmälda våldtäkter. Bristfällig lagstiftning, myter och stereotypa genusföreställningar har resulterat i att det finns en utbredd straffrihet för våldtäktsmän, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

Ami Hedenborg har 20 års erfarenhet som journalist, bland annat från TV4, SR och SVT. På Amnestys svenska sektion ansvarar Ami Hedenborg för... Visa mer

Om Amnesty International Sverige

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Adress

  • Amnesty International Sverige
  • Alsnögatan 11, Box 4719
  • 116 92 Stockholm
  • Vår hemsida