​Världen: Dödsstraffet under 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2019 02:01 CEST

Antalet avrättningar i världen föll med nästan en tredjedel under förra året, den lägsta siffran på minst tio år. Det konstaterar Amnesty International när organisationen publicerar sin årliga sammanställning av hur dödsstraffet har använts runt om i världen år 2018.

​Vems trygghet räknas?

Blogginlägg   •   Dec 18, 2019 13:07 CET

Amnesty Sverige ser allvarligt på den DN artikel där SL och ansvariga politiker felaktigt pekade ut hemlösa och ensamkommande som orsak till resenärers känsla av otrygghet. I vår debattartikel pekar vi på konsekvenserna av detta samt lyfter frågan "Vems trygghet räknas?"

​Slovakien: Nedröstat förslag om att inskränka aborträtten är en seger för kvinnors rättigheter

Nyheter   •   Dec 06, 2019 14:18 CET


Efter en slutgiltig omröstning i Slovakiens parlament den 5 december, står det klart att ett lagförslag som allvarligt skulle inskränka kvinnors reproduktiva rättigheter inte gick igenom.

Lagförslaget skulle bland annat ha tvingat kvinnor som söker abort att genomgå en ultraljudsundersökning i syfte att titta på embryot eller fostret. Sådana krav är en form av omänsklig och förnedrande behandling som skapar hinder för flickor och kvinnor att få tillgång till laglig abort.

Det slovakiska parlamentet består av 150 ledamöter och för att ett lagförslag ska antas krävs enkel majoritet. I gårdagens omröstning röstade 59 ledamöter för det aktuella förslaget. Därmed har lagstiftarna i Slovakien valt att skydda och upprätthålla kvinnors rätt till privatliv och självbestämmande och avvisat försöken att dra tillbaka rättigheter som kvinnor kämpat hårt för.

Omröstningen är en viktig seger för de kvinnor och aktivister i Slovakien som har mobiliserat och protesterat mot förslaget. Även organisationer som Amnesty International har kritiserat lagförslaget och agerat för att stoppa det.

Tack till er som deltagit i det arbetet! 

Slovakiens parlament röstade igår ned ett lagförslag som allvarligt skulle inskränka kvinnors reproduktiva rättigheter. Lagförslaget skulle bland annat ha tvingat kvinnor som söker abort att genomgå en ultraljudsundersökning i syfte att titta på embryot eller fostret.

Läs vidare »

Jemen: Krig och exkludering gör miljontals människor med funktionsnedsättning beroende av andra

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2019 01:01 CET

Miljontals människor med funktionsnedsättning i Jemen har inte bara fått uthärda år av väpnade konflikter - de är också bland de som blir mest exkluderade i det som FN menar är världens största humanitära kris. Amnesty Internationals rapport bygger på sex månaders utredningsarbete som inkluderar tre besök i södra Jemen och intervjuer med nästan 100 personer.

Skriv för frihet - släpp ungdomarna fria!

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2019 09:25 CET

​Genom “Skriv för frihet” går hundratusentals människor över hela världen samman och skriver brev, mailar, och använder sociala medier för att tillsammans påverka makthavare att förbättra situationen för de människorättsförsvarare som kränks i världen just nu. Förra året slogs ett nytt rekord med 6 miljoner meddelanden till makthavare. Fokus för i år är unga människorättsförsvare under 27 år.

​Från smutskastning till sexuellt våld - över hela världen attackeras kvinnliga människorättsförsvarare

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2019 01:01 CET

Regeringar skyddar inte kvinnliga människorättsförsvarare - de utsätts för en rad könsspecifika attacker, som våldtäkt, på grund av sitt arbete med att lyfta fram kvinnors rättigheter, jämställdhet och sexuella rättigheter, det konstaterar Amnesty International en i ny rapport som publiceras på Internationella dagen för kvinnliga människorättsförsvarare.

Rapporten Challenging power, fighting discrimination: A call to action to recognize and protect women human rights defenders” visar hur de här aktivisterna fortsätter att bli angripna, skrämda, kriminaliserade och till och med dödade för sitt arbete. Det här trots upprepade löften, som antagandet av en FN-resolution för sex år sedan, om att deras skydd ska stärkas.

Ebtisam El-Saegh, som arbetar med människorättsorganisationen SALAM for Democracy and Human Rights i Bahrain, blev utsatt för sexuella övergrepp, svårt slagen, sparkad i magen och tvingades att stå upp under nästan alla de sju timmar som hon blev förhörd när hon var häktad under 2017. Hon är en av de människorättsförsvarare som citeras i rapporten.

- Jag blev hotad med att de skulle skada min familj och att de skulle hämta in min man och tortera honom och använda elchocker mot honom. Männen sa till mig att “ingen kommer att kunna skydda dig”, berättar Ebtisam El-Saegh.

Kvinnliga människorättsförsvarare blir attackerade för vad de är och för vad de gör. Riskerna är än större för dem som möter intersektionell diskriminering - det vill säga om du är kvinna och till exempel tillhör en etnisk minoritet, är fattig eller bisexuell måste du kämpa mycket hårdare för att göra din röst hörd.

Över hela världen protesterar kvinnor mot orättvisor, övergrepp och diskriminering, ofta eftersom de själva har varit med om det. De är centrala för att mänskligheten ska kunna göra framsteg: de kämpar för mänskliga rättigheter och mot patriarkatet och mot rasism, samtidigt som de driver på grundläggande reformer på så många håll. Regeringar måste leva upp till sina åtaganden för att säkerställa att de här aktivisterna kan jobba fritt och säkert, säger Kumi Naidoo, Amnesty Internationals generalsekreterare.

Amnesty uppmanar stater att utreda attacker mot kvinnliga människorättsförsvarare och se till att de ansvariga för attackerna ställs till svars. Stater måste också utbilda allmänheten om människors rätt att försvara alla mänskliga rättigheter, liksom de måste se till att människorättsförsvarare får de medel de behöver för att driva sin verksamhet och att det finns ett skydd anpassat just för kvinnors behov.

Läs hela pressmeddelandet på engelska på https://www.amnesty.org/en/latest/news/

Länk till rapporten finns bifogad som pdf, i den finns bland annat vittnesmål från 23 aktivister från 21 länder, intervjuade mellan februari och april 2019.

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Regeringar skyddar inte kvinnliga människorättsförsvarare - de utsätts för en rad könsspecifika attacker, som våldtäkt, på grund av sitt arbete med att lyfta fram kvinnors rättigheter, jämställdhet och sexuella rättigheter, det konstaterar Amnesty International en i ny rapport som publiceras på Internationella dagen för kvinnliga människorättsförsvarare.

Läs vidare »

Egypten: Den särskilda åklagarmyndigheten SSSP används som ett verktyg för förtryck

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2019 01:01 CET

Egyptens Supreme State Security Prosecution (SSSP) missbrukar rutinmässigt anti-terrorlagar för att kunna åtala tusentals fredliga kritiker - och nekar dem sedan rätten till en rättvis rättegång, det avslöjar Amnesty International i en ny rapport.

SSSP är en särskild gren av åklagarmyndigheten som är ansvarig för att utreda hot mot den nationella säkerheten. I rapporten “Permanent State of Exception” avslöjar Amnesty hur SSSP medverkar till påtvingade försvinnanden, godtyckliga frihetsberövanden och tortyr. Rapporten visar hur SSSP frihetsberövat tusentals människor under långa perioder på falska grunder och kränkt deras rätt till en rättvis rättegång.

-I Egypten har SSSP breddat definitionen av “terrorism” till att även inkludera fredliga demonstrationer, inlägg på sociala medier och befogade politiska aktiviteter. Det här har lett till att fredliga regeringskritiker behandlas som statens fiender. SSSP har blivit ett centralt verktyg för förtryck, vars huvudsakliga mål verkar vara att godtyckligt gripa och skrämma kritiker i “kampen mot terrorismen” säger Philip Luther, research- och policychef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

-Flera av dem som åtalats av SSSP har fängslats för att de på ett fredligt vis uttryckt sina åsikter eller försvarat mänskliga rättigheter. De borde aldrig ha gripits överhuvudtaget, säger Philip Luthler.

Antalet åtal har trefaldigats
Från det att president Abdel Fattah al-Sisi kom till makten har antalet åtal från SSSP nästan trefaldigats, från cirka 529 åtal år 2013 till 1 739 åtal år 2018.

Amnesty Internationals rapport har dokumenterat ärenden som gäller 138 personer som fängslats av SSSP mellan år 2013 och år 2019. Rapporten är baserad på över 100 intervjuer, samt granskningar av officiella domstols- och polisdokument, vårdjournaler, videomaterial och rapporter från NGOs och FN.

Av de 138 personerna hade 56 fängslats på grund av att de har deltagit i demonstrationer eller gjort inlägg på sociala medier, 76 personer hade fängslats på grund av sitt politiska engagemang eller för att de försvarat mänskliga rättigheter och sex personer var anklagade för att ha varit delaktiga i någon form av våldsamheter.

Långvarigt och godtyckligt frihetsberövande
Rapporten belyser hur SSSP på ett rutinmässigt sätt har missbrukat sina särskilda befogenheter under egyptisk lag. Dessa befogenheter är vanligtvis reserverade för domare och möjliggör fortsatt fängslande av misstänkta i upp till 150 dagar. Den som fängslats kan ansöka om att överklaga beslutet, men det är upp till SSSP vilka fall som kommer att höras inför en verklig domare och inte inför en åklagare från SSSP.

På det här viset har SSSP, med hjälp av vaga anklagelser om “terrorism”, godtyckligt fängslat tusentals personer i månader och ibland i flera år. Amnestys undersökningar visar att fångar i genomsnitt suttit fängslade i 345 dagar, utan att det sedan lett till rättegång. I ett fall hölls en person fängslad i 1 263 dagar. Under den här tiden var det sällan fångarna blev förhörda mer än en gång.

Tortyr och försvinnanden
Amnesty Internationals rapport visar även hur SSSP medverkar i påtvingade försvinnanden och tortyr. SSSP har systematiskt underlåtit att undersöka anklagelser om försvinnanden och tortyr, samtidigt som man tillåter att bekännelser som kommit fram genom tortyr används som bevis i rättegångar. I en del av dessa fall, där fångar tvingats erkänna under tortyr, har de sedan dömts till döden och avrättats.

En massiv våg av gripanden
För två månader sedan uppstod plötsligt ett antal demonstrationer i Egypten. Myndigheternas svar blev en massiv våg av gripanden. Under loppet av några veckor häktades fler än 4 000 personer, många slumpmässigt. SSSP har undersökt flertalet av de här fallen med anledning av deras påstådda deltagande i demonstrationer och för “terrorism”-relaterade anklagelser.

-Egyptens internationella allierade får inte offra sina människorättsprinciper på grund av att de har affärsmässiga och säkerhetsmässiga band. De måste pressa de egyptiska myndigheterna att reformera SSSP och släppa alla som fängslats enkom för att de på ett fredligt vis använt sig av sin yttrandefrihet eller för att de försvarat mänskliga rättigheter, säger Philip Luther.

Rapporten finns som pdf.
Hela pressmeddelandet finns att läsa på engelska på https://www.amnesty.org/en/latest/news/

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Egyptiska SSSP har, med hjälp av vaga anklagelser om terrorism, godtyckligt fängslat tusentals personer i månader och ibland flera år. Amnesty har dokumenterat 138 fall, där 56 personer fängslats på grund av att de har deltagit i demonstrationer eller gjort inlägg på sociala medier och 76 personer fängslats på grund av deras politiska engagemang eller för att de försvarat mänskliga rättigheter

Läs vidare »

Brasilien: Olagliga boskapsuppfödningar påskyndar avverkningen av regnskogen i Amazonas.

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2019 04:01 CET

Uppfödning av boskap är den främsta orsaken till att mark olagligen beslagtas från naturreservat och urfolken. Satellitbilder och officiell data avslöjar att boskapsuppfödning sker på skyddade områden. Amnesty International Brasilien och urfolksledare ställer nu krav på Brasiliens regering att den ska skydda regnskogen och urfolkens traditionella marker.

Facebooks och Googles omfattande övervakning hotar mänskliga rättigheter

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2019 01:00 CET

Facebooks och Googles vittomspännande övervakning av miljarder människor utgör ett hot mot mänskliga rättigheter. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport där organisationen kräver en radikal förändring av techjättarnas grundläggande affärsmodell.

Rapporten Surveillance Giants visar hur Facebooks och Googles övervakningsbaserade affärsmodell har ett inneboende problem genom att vara i grunden oförenligt med rätten till privatliv och genom att den utgör ett systemiskt hot mot flera andra rättigheter som åsikts- och yttrandefrihet, tankefrihet samt rätten till jämlikhet och icke-diskriminering.

—Google och Facebook dominerar våra liv i dag, och skapar sig oöverträffad makt över den digitala världen genom att samla in och tjäna pengar på miljarder människors personliga data. Deras försåtliga kontroll över våra digitala liv underminerar själva essensen av begreppet rätten till privatliv, och är en av vår tids stora människorättsutmaningar, säger Kumi Naidoo, Amnesty Internationals internationella generalsekreterare.

Google och Facebook har skaffat sig herravälde över de primära kanaler som större delen av världen - förutom Kina - förlitar sig på för att åtnjuta sina rättigheter på nätet. De olika plattformarna som de äger - som Facebook, Instagram, Google Search, YouTube och Whatsapp - gör det möjligt för människor att söka och dela information, engagera sig i debatter och delta i samhällslivet. Googles operativsystem Android används också i de flesta av världens smarta telefoner.

Även om andra Big Tech-företag - som Apple, Amazon och Microsoft - har skaffat stor makt på andra områden, så är det plattformarna som Facebook och Google äger som har blivit helt grundläggande när det gäller hur människor engagerar sig och interagerar med varandra. Det har blivit ett nytt globalt offentligt rum.

Techjättarna erbjuder de här tjänsterna till miljarder människor utan att ta ut någon avgift från användarna. Istället betalar individer för tjänsterna med sin persondata, genom att konstant vara spårbara både på webben och i den fysiska världen - till exempel genom anslutna enheter.

—Internet är nödvändigt för att människor ska kunna åtnjuta flera av sina rättigheter, men ändå har miljarder människor inget verkligt val annat än att söka tillträde till det här offentliga rummet på villkor dikterade av Facebook och Google, säger Kumi Naidoo.

—Dessutom är inte detta det internet som människor anslöt sig till när plattformarna var nya. Google och Facebook har gradvis malt ner vårt privatliv. Och nu är vi fast. Antingen måste vi gå med på det här omfattande övervakningsmaskineriet - där vår data lätt kan användas som vapen för att manipulera och påverka oss - eller så måste vi avstå fördelarna med den digitala världen. Detta kan ju inte ses som ett berättigat val. Vi måste återta det grundläggande offentliga rummet, så att vi kan vara med där utan att det sker på bekostnad av våra rättigheter.

Det här sättet att analysera och utvinna information från människors personliga data i en sådan makalös omfattning är oförenlig med varje uns av rätten till den personliga integriteten - som rätten till frihet från inblandning i våra privatliv, rätten att kontrollera information som rör oss och rätten till en plats där vi kan uttrycka våra identiteter.

Exploaterande algoritmer
Googles och Facebooks plattformar bygger på algoritmer som processar enorma datamängder för att få ut otroligt detaljerad information om människor och för att skapa och forma deras upplevelse på nätet. Annonsörer betalar sedan Facebook och Google för att kunna nå människor med sina annonser och riktade meddelanden.

Skandalen kring Cambridge Analytica visade hur enkelt människors data kan missbrukas på oförutsedda sätt i syfte att manipulera och påverka dem.

Ett nytt internet
Regeringar måste omgående agera för att förändra den övervakningsbaserade affärsmodellen och skydda oss från människorättsproblem orsakade av företag. Ett sätt är att driva igenom robusta dataskyddslagar och effektiva regelverk för Big Tech-företag i linje med internationell människorätt.

Som ett första steg måste regeringar anta lagar som säkerställer att företag som Google och Facebook hindras från att villkora människor tillgång till deras tjänster med “samtycke” till insamling, processande eller delande av deras privata data för marknadsföring eller annonsering. Företag som Google och Facebook har också ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter oavsett var och hur de bedriver sin verksamhet.

—Facebook och Google kan inte få diktera hur vi lever på nätet. Teknologin bakom internet är inte oförenlig med våra rättigheter, men affärsmodellen som Facebook och Google har valt är det. Det är nu hög tid för oss att återta detta viktiga offentliga rum som är till för alla, och inte för ett fåtal ansvarslösa mäktiga bolag i Silicon Valley, säger Kumi Naidoo.

Facebook och Google bestrider vad rapporten visar. Deras svar finns inkluderade i rapporten.

Rapporten finns bifogad som pdf.Den engelska pressreleasen finns att läsa här på engelska: https://www.amnesty.org/en/latest/news/

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Rapporten Surveillance Giants visar hur Facebooks och Googles övervakningsbaserade affärsmodell i grunden är oförenligt med rätten till privatliv och utgör ett systemiskt hot mot mänskliga rättigheter. Amnesty International kräver därför en radikal förändring av techjättarnas affärsmodell, samt att regeringar stiftar lagar för att förhindrar deras kränkningar av mänskliga rättigheter.

Läs vidare »

Guinea: Stora problem för mänskliga rättigheter inför det stundande presidentvalet

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2019 10:00 CET

Myndigheterna i Guinea måste göra något åt de ökande människorättskränkningarna, däribland dödandet av människor som demonstrerat och förbudet för fredliga sammankomster och attackerna på oliktänkande. De här kränkningarna riskerar att öka inför presidentvalet år 2020. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Rapporten Guinea: Red flags ahead of the 2020 presidential election dokumenterar den försämrade situationen för mänskliga rättigheter mellan januari 2015 och oktober 2019 - däribland dödandet av 70 demonstranter och åskådare samt dödandet av minst tre personer ur säkerhetsstyrkorna. Rapporten varnar för stigande politiska spänningar och en ökad allmän oro att president Alpha Condé kommer att ändra konstitutionen så att han kan ställa upp i en tredje valomgång.

— Bara förra månaden var det nio personer som dödades under en demonstration mot en eventuell ändring av konstitutionen. Ledare inom demokratirörelser och flera demonstranter greps. Det här är en uppenbar kränkning av mänskliga rättigheter och ett brutalt försök av myndigheterna i Guinea att tysta oliktänkande, säger Marie-Evelyne Petrus Barry, Amnestys regionchef för Väst- och Centralafrika.

— Myndigheterna måste göra allt de kan för att minska spänningarna, skydda mänskliga rättigheter och rädda liv - före, under och efter valen. Vi uppmanar president Condés regering att upphöra med sitt “skräckstyre” och sitt förtryck genom att ändra lagen som reglerar användandet av våld för att hantera offentliga sammankomster, och genom att ta bort militära väpnade styrkor från områden där protester äger rum.

Amnesty släpper sin rapport före det att Guinea ska gå igenom FN:s så kallade UPR-rapport (UN Universal Periodic Review) i januari 2020. En UPR-rapport granskar situationen för mänskliga rättigheter i landet sedan förra gången den gjordes - i det här fallet i januari 2015. Under den här tiden har Guinea avskaffat dödsstraffet vilket är ett viktigt och positivt steg.

Människorättsförsvarare måste skyddas
Men mycket återstår fortfarande att göra i landet när det gäller att skydda och respektera mänskliga rättigheter:

-Säkerhetsstyrkornas användande av våld som lett till dödsfall måste upphöra.

-Människorättsförsvarare måste skyddas.

-De eländiga fängelseförhållanden måste förbättras.

-Den utbredda straffriheten måste få ett slut - till exempel går det oändligt långsamt när det gäller rättsprocessen som hanterar dödandet av över 150 fredliga demonstranter och våldtäkterna som minst 100 kvinnor på Conakry Stadium utsattes för år 2009.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Hela pressmeddelandet finns att läsa på amnesty.org

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

-Minst 70 demonstranter och åskådare har dödats sedan januari 2015. -Journalister är utsatta. De grips eller förhörs enkom för att de utnyttjat sin yttrandefrihet eller sin mötesfrihet, de får sina licenser indragna och de blir attackerade av medlemmar ur säkerhetsstyrkorna. -109 personer har avlidit i häkten.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

Ami Hedenborg har 20 års erfarenhet som journalist, bland annat från TV4, SR och SVT. På Amnestys svenska sektion ansvarar Ami Hedenborg för... Visa mer

Om Amnesty International Sverige

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Adress

  • Amnesty International Sverige
  • Alsnögatan 11, Box 4719
  • 116 92 Stockholm
  • Vår hemsida