​Världen: Dödsstraffet under 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2019 02:01 CEST

Antalet avrättningar i världen föll med nästan en tredjedel under förra året, den lägsta siffran på minst tio år. Det konstaterar Amnesty International när organisationen publicerar sin årliga sammanställning av hur dödsstraffet har använts runt om i världen år 2018.

​Malaysia: Orättvisa rättegångar, människor som hängs i hemlighet och dödsdomar för ringa narkotikabrott

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 09:00 CEST

Malaysia måste leva upp till sitt löfte om att avskaffa dödsstraffet i framtida lagstiftning genom att sluta praktisera det för narkotikarelaterade brott och avskaffa det obligatoriska dödsstraffet.

​Internationella dagen mot dödsstraff - fokus på Ahmadreza Djalali i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 06:00 CEST

Den 10 oktober är det den internationella dagen mot dödsstraff. Det uppmärksammar Amnesty i Sverige bland annat med att belysa den svenska medborgaren Ahmadreza Djalalis fall. Han är en forskare som fredligt utövat sitt yrke, men som är dömd till döden i Iran för “korruption på jorden”. Inga som helst bevis har lagts fram som tyder på han skulle ha begått något brott.

​Sydsudan: Ett lamslaget rättssystem gör att straffriheten för krigsbrott fortsätter

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2019 12:00 CEST

Ända sedan december 2013, när konflikten i Sydsudan bröt ut, har sydsudanesiska myndigheter låtit straffrihet frodas när det gäller allvarliga människorättskränkningar, krigsbrott och brott mot mänskligheten - och bara ett fall har gått till åtal. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

​Sverige: Samer ska ha inflytande över beslut som rör dem - förslag om ny konsultationsordning

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2019 08:35 CEST

I dag lämnar Amnesty International Sverige in sitt yttrande över lagrådsremissen om  en ny konsultationsordning för det samiska folket. Rätten till konsultation för urfolk och rätten till inflytande över beslut som berör dem är centrala delar av urfolksrätten. Amnesty välkomnar därför initiativet att utöka rätten till konsultation för samerna.

Samtidigt beklagar Amnesty att rätten till konsultation enligt förslaget inte går tillräckligt långt för att verkligen leva upp till den rätt till inflytande som urfolk har. Principen om rätt till fritt och informerat förhandssamtycke (FPIC) är en regel som uppnått status av internationell sedvanerätt och som därför alla länder, även Sverige, måste respektera.

- Tyvärr går inte konsultationsrätten i förslaget tillräckligt långt för att nå upp till FPIC. Amnesty ser inte att den föreslagna rätten till konsultation faktiskt ger rätt till inflytande över beslut som har särskild betydelse för samerna, vilket är vad som krävs enligt FPIC. Samerna ska få höras i ärenden av stor betydelse för dem -- men ändå ska deras ståndpunkt enligt förslaget aldrig kunna påverka ett besluts giltighet, säger Johanna Westeson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor och urfolks rättigheter på Amnesty i Sverige.

Enligt en ny skrivning, vilken Amnesty välkomnar, är det nu samerna själva som ska få bedöma vilka ärenden som har stor betydelse för dem och som därför innebär en konsultationsplikt för myndigheterna. Men det är fortfarande bara myndigheterna som anses kunna avgöra om undantag till konsultationsplikten råder. Med dessa brister i åtanke ställer Amnesty frågan: i vilken mån kan samernas inflytande verkligen säkras?

Sverige har fått kritik upprepade gånger av tunga människorättsinstanser för att vissa samiska urfolksrättigheter kränks, bland annat med hänsyn till rätt till mark, naturresurser och självbestämmande över traditionella områden.

- Införandet av en konsultationsordning som på allvar införlivat FPIC-principen i svensk rätt hade kunnat råda bot på vissa av bristerna. Amnesty beklagar att förslaget inte i högre grad tagit Sveriges internationella skyldigheter gentemot sitt urfolk på allvar. Nu uppmanar vi regeringen att åtgärda bristerna, säger Johanna Westeson.

Amnesty uppmanar också i sitt remissvar regeringen att omgående förbereda en ratifikation av ILO:s konvention nr 169 om urfolks rättigheter, i enlighet med vad Sveriges regering åtagit sig att göra i den senaste granskningen av Sverige från FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Läs vidare »

​EU måste göra mer för att motverka ökande attacker på människorättsförsvarare

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2019 00:05 CEST

Världens människorättsförsvarare utsätts i ökande omfattning för attacker och hot om våld - men EU och dess medlemsstater lever inte upp till sitt åtagande att stötta och skydda dem. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Rapporten “Defending Defenders? An Assessment of EU Action on HRDs” visar att stöd från EU ger ett avgörande skydd för människorättsförsvarare runt om i välrden - men att när det gäller vissa länder är det ofta tyst om människorättsövergrepp - något som utsätter människrättsförsvarare i de länderna för fara.

- När EU och dess medlemsstater står upp för människorättsförsvarare kan det utgöra skillnaden mellan ett liv i frihet och att fängslas. Men när EU inte agerar och människorättsförsvarare lämnas ensamma åt sitt öde kan det ha en skadlig inverkan på både dem och de grupper som de arbetar för, säger Eva Geddie, chef för Amnesty Internationals EU-kontor.

- Vår research visar på en allvarlig inkonsekvens när det handlar om hur EU tillämpar EU:s åtagande att skydda människorättsförsvarare. Till exempel uttalar sig EU ofta till stöd för människorättsförsvarare i Kina samtidigt som EU:s insatser när det handlar om Saudiarabien är så gott som icke-existerande, detta trots de allvarliga övergrepp som sker mot oliktänkande i landet. Ett nära samarbete med kungariket tycks ha fått företräde framför människorättsfrågor.

Amnesty har analyserat användningen av EU:s riktlinjer till skydd för människorättsförsvarare i fem länder; Burundi, Kina, Honduras, Ryssland och Saudiarabien. Amnesty har intervjuat människorättsförsvarare i länderna samt EU-diplomater. Länderna har valts ut på grund av sina geografiska olikheter, sina olika relationer till EU och framförallt på grund av den allvarliga situationen för människorättsförsvarare i dessa länder.

I alla länderna vittnade aktivister om skillnaden som EU kan göra för deras arbete och för deras liv i ett samhälle som omgärdas av allt högre grad av förtryck. Men deras vittnesmål visade också på hur avsaknaden av en strategi ofta underminerade EUs insatser för att stödja människorättsförsvarare.

Amnesty fann stora skillnader mellan hur EU och medlemsstaterna stöttade människorättsförsvarare i de fem länderna, och uppmanar EU till ett mer strategiskt och synligt angreppssätt till stöd och skydd för människorättsförsvarare och deras viktiga arbete.

- En bra början skulle kunna vara för EUs utrikesministrar att i utrikesrådets slutsatser bekräfta sitt åtagande att främja och skydda människorättsförsvarare, säger Eva Geddie.

Rapporten finns bifogad som pdf.
Hela pressmeddelandet finns att läsa på amnesty.org

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Världens människorättsförsvarare utsätts i ökande omfattning för attacker och hot om våld - men EU och dess medlemsstater lever inte upp till sitt åtagande att stötta och skydda dem. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Läs vidare »

​Hongkong: Regeringen måste undersöka polisvåld och stå emot Pekings påtryckningar

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2019 01:00 CEST

Den föreslagna utlämningslagen var det senaste exemplet i en pågående urholkning av de mänskliga rättigheterna i Hongkong. Det konstaterar Amnesty International i en rapport som beskriver hur en smygande påverkan från Pekings politik och retorik när det gäller den “nationella säkerheten” i Hongkong har resulterat i allt fler aktivister och journalister blivit censurerade, åtalade och trakasserade.

Eritrea: Frige Dawit Isaak!

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2019 06:00 CEST

​Hösten 2001 tystnade den fria pressen i Eritrea. Mellan den 18 – 23 september stängdes alla oberoende medier ner och hundratals personer greps - bland dem flera journalister och oppositionella. En av dem som greps var den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak.

​Qatar: Migrantarbetare fortsätter att utnyttjas

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2019 02:00 CEST

Trots Qatars löften om att förbättra arbetares rättigheter är det fortfarande hundratals migrantarbetare som förgäves väntar på att få ut sin lön eller en kompensation för utebliven lön, det visar en ny rapport från Amnesty International.

​Världen: Försvarsindustrin brister när det gäller att granska människorättsriskerna med sin verksamhet

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2019 02:00 CEST

Amnesty International visar i en ny rapport att ledande företag inom försvarsindustrin brister i de analyser som borde förhindra att deras produkter används i potentiella människorättskränkningar och krigsbrott. Airbus, BAE Systems och Raytheon finns bland företagen. Även svenska Saab har ingått i undersökningen.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

Ami Hedenborg har 20 års erfarenhet som journalist, bland annat från TV4, SR och SVT. På Amnestys svenska sektion ansvarar Ami Hedenborg för... Visa mer

Om Amnesty International Sverige

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Adress

  • Amnesty International Sverige
  • Alsnögatan 11, Box 4719
  • 116 92 Stockholm
  • Vår hemsida