Följ Amnesty International Sverige

Amnesty ställer sig bakom kravet på en samisk sanningskommission

Blogginlägg   •   Feb 06, 2017 07:20 CET

I dag, den 6 februari, är det samernas nationaldag. Samerna är Sveriges urfolk, och den 6 februari firar vi den samiska kulturen och samernas plats i Sveriges historia och Sveriges nu.

Men den samiska historien i nationalstaten Sverige har många mörka nyanser och kränkningar av samers urfolksrättigheter fortgår än i dag. I augusti 2016 släppte FN:s särskilda rapportör för urfolksrättigheter, Victoria Tauli-Corpuz, en rapport om människorättssituationen för samer i Sverige, Finland och Norge. Hon uttryckte oro över det svaga skyddet för samers markrättigheter i Sverige, i synnerhet i relation till den snabbt accelererande gruvutvinningen i Sápmi, och påpekade att skyddet för samiskt självbestämmande fortfarande är svagt. Rapportören manade den svenska regeringen att reformera lagstiftningen så att den går i linje med internationella människorättsnormer och att säkra samernas medbestämmande i all naturresursutvinning på samisk mark.

Rapportörens kritik är bara en av många internationella röster som påpekar att det är långt kvar till full respekt för samers mänskliga rättigheter. FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter uttryckte liknande kritik i juli 2016, och landade i att Sverige för att kunna åtgärda de kränkningar som begås i dag måste granska och göra upp med de historiska oförrätter som samerna utsatts för i Sverige.

För genom historien har samiska marker koloniserats och konfiskerats. Samiska barn har skickats till nomadskolor. De samiska språken har förbjudits. Statlig samepolitik har lett till splittring inom det samiska folket och nekat samerna själva rätten att definiera sin kultur och sin framtid. De rasbiologiska övergrepp samer utsatts för är väl dokumenterade.

Samtidigt som såren efter övergreppen i många fall fortfarande är öppna är kunskapen om samernas situation och kultur liksom kränkningar av samernas rättigheter låg. Detta gäller såväl makthavare som allmänhet.

Det samiska ungdomsförbundet, Saminuorra, började redan 2008 att driva kravet på en samisk sanningskommission, och 2014 tog Sametinget beslut om samma sak. Nu arbetar Sametinget aktivt med Diskrimineringsombudsmannen för att en kommission ska bli till. Förra året publicerade Svenska kyrkan sin vitbok som granskar kyrkans roll i kränkningar mot samer genom historien och dess skuld och ansvar i koloniseringen av samerna. Ärkebiskopen har i samband med detta uttalat sitt stöd för en samisk sanningskommission och har uppmanat regeringen att göra detsamma.

Amnesty har stöttat sannings- och försoningskommissioner kring kolonisering och kränkningar av urfolksrättigheter i en mängd länder i världen. Nu, på samernas nationaldag, ställer vi oss bakom kravet på en sanningskommission i Sverige, med utgångspunkt i de rättigheter samerna som Sveriges urfolk har haft och har. Villkoren och ramarna för kommissionen måste definieras av samerna själva. Men regeringen måste ge besked om hur den ställer sig till processen. Ställer sig regeringen bakom de samiska kraven på en sanningskommission eller inte? Kommer den att samarbeta med det samiska folket för att skapa förutsättningar för en framtid där urfolksrätten respekteras?


Amnesty kommer att följa utvecklingen kring en samisk sanningskommission noga. Vi kommer också, liksom andra internationella människorättsaktörer, att bevaka svenska regeringens arbete i samefrågor för att försäkra oss om att dess höga ambitioner på människorättsområdet också inkluderar samernas urfolksrätt.

- Amnesty International, svenska sektionen