Följ Amnesty International Sverige

Taggar

mänskliga rättigheter

Ami Hedenborg har 20 års erfarenhet som journalist, bland annat från TV4, SR och SVT. På Amnestys svenska... Visa mer

  • Sakkunnig kvinnors rättigheter samt sexuella och reproduktiva rättigheter
  • kataiiicxuierifoygna.bduergeheked@amdifrzqnestpty.nzse
  • +46 (0)31 701 81 81
  • +46 (0)732 30 86 77
Katarina Bergehed är statsvetare och sakkunnig inom området kvinnors rättigheter och sexuella, reproduktiva rättigheter på Amnesty... Visa mer

  • Sakkunnig diskrimineringsfrågor
  • johaxtnnkia.gpwestessaxvadongk@amnacbraqesty.se
  • +46 (0)72 382 12 29
  • +46 (0)8 729 02 00
Johanna Westeson är jurist och sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Amnesty International, hon har även hand om frågor som rör... Visa mer

Madelaine Seidlitz är jurist på Amnesty International med ansvar för flyktingfrågor och migration samt med folkrättsfrågor kopplade... Visa mer

Anna Lindenfors har lång erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter och frivilligorganisationer, hon har arbetat... Visa mer

Kathleen McCaughey är jurist och sakkunnig inom området ekonomiska aktörer och mänskliga rättigheter på... Visa mer

Maja Åberg är policyrådgivare och sakkunnig med ansvar för bland annat... Visa mer