Följ Amnesty International Sverige

Amnesty: slöjförbud kan leda till diskriminering

Nyhet   •   Mar 14, 2017 13:46 CET

Efter dagens dom där EU-domstolen konstaterade att två arbetsgivare inte bröt mot EU:s diskrimineringslagstiftning när de avskedade två kvinnor från sina respektive jobb i Frankrike och Belgien för att de burit huvudduk, säger John Dalhuisen, chef för Amnesty Europa och Centralasien:

- Dagens nedslående beslut från EU-domstolen ger större spelrum för arbetsgivare att diskriminera både kvinnor och män på grund av religiös tillhörighet. I en tid när identitet och utseende har blivit ett politiskt slagfält, behöver människor ett bättre skydd mot fördomar - inte sämre. Domstolen har visserligen sagt att arbetsgivare inte får anpassa sin verksamhet efter sina kunders fördomar hursomhelst. Men genom att tillåta att företag förbjuder religiösa symboler med hänvisning till neutralitet, så har domstolen öppnat för just den typen av anpassning. Det är nu upp till de nationella regeringarna att ta sitt ansvar och skydda medborgarnas rättigheter.

- Även om arbetsgivare klär sådana här policies i neutrala termer vet vi att dessa slår särskilt hårt mot muslimer -- och särskilt mot muslimska kvinnor. De begränsar muslimska kvinnors möjlighet att verka i det offentliga rummet och att delta i samhällslivet, och de spär på den fientlighet som kvinnor som bär huvudduk redan i dag möter i samhället. Genom den här domen riskerar EU-domstolen att legitimera såväl religiös diskriminering som könsdiskriminering, säger Johanna Westeson, jurist och sakkunnig diskimineringsfrågor på svenska Amnesty.

Bakgrund

Den 12 juni 2006 sparkade G4S Secure Solutions NV (G4S), ett privat företag i Belgien, Samira Achbita. Hon hade arbetat som receptionist sedan februari 2003 och blev avskedad eftersom hon informerat företaget om sin avsikt att börja bära huvudduk på arbetsplatsen. Redan följande dag utfärdade G4S ett skriftligt förbud mot religiösa och filosofiska symboler på arbetsplatsen.

I ett annat fall, den 22 juni 2009, sparkade Micropole SA, ett privat företag med säte i Frankrike, Asma Bougnaoui, som hade arbetat som konstruktör för bolaget sedan den 15 juli 2008. Anledningen var att hon ville fortsätta bära slöja när hon tillhandahöll tjänster för bolagets kunder. Micropole SA påpekade i brevet om uppsägning att de anställda måste respektera företagets policy om "neutralitet" gentemot kunderna.

Amnesty International, tillsammans med European Network Against Racism, skickade in en inlaga till domstolen om att de båda företagens beslut om avskedande utgjorde diskriminering på grund av religion eller övertygelse.