Följ Amnesty International Sverige

Amnesty beklagar beslut om tiggeriförbud i Vellinge kommun

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2017 11:42 CEST

I går tog kommunfullmäktige i Vellinge beslutet att så kallat passiv insamling av pengar, eller tiggeri, ska förbjudas inom vissa områden i kommunen. Beslutet var väntat efter att kommunstyrelsen lagt fram förslaget den 29 augusti. Amnesty International Sverige beklagar beslutet.

Beslutet ska nu granskas av länsstyrelsen som ska se om det är förenligt med lokala ordningsföreskrifter. Om länsstyrelsen anser att det är så kan Vellinge bli den första kommun i Sverige som förbjuder tiggeri. Amnesty har haft en namninsamling mot förbudet som på kort tid samlade 2466 underskrifter.

Amnesty beklagar beslutet och ser det som en del av en oroande utveckling där utsatta människor avhumaniseras och marginaliseras.

- Erfarenheten visar att tiggeriförbud inte åtgärdar fattigdom utan stigmatiserar fattiga ytterligare. Förbuden lämnar dörren öppen för hot- och hatbrott eftersom de signalerar att vissa människor är oönskade och därför inte värda skydd, säger Johanna Westeson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Amnesty Sverige.

Enligt centrala människorättsprinciper ska fattigdom bekämpas, inte de fattiga, och människorättsorgan inom FN och Europarådet har slagit fast att förbud mot tiggeri kan strida mot såväl yttrandefriheten, rörelsefriheten och rätten till en värdig levnadsstandard. Kommuner har ett ansvar att upprätthålla mänskliga rättigheter för alla som vistas där, oavsett om de är svenska medborgare eller inte.

Tiggeriförbud är också problematiska från ett diskrimineringsperspektiv eftersom de riktar sig i hög grad mot romer. Det finns klara kopplingar mellan antiziganism (= hat mot romer) och hur de här förbuden marknadsförs och praktiseras runtom i Europa.

- I alla tider har just romer varit oönskade i det offentliga rummet och har misstänkliggjorts på alla sätt genom insinuationer om de inte skulle vilja arbeta eller att de skulle ägna sig åt brottslig verksamhet. Det är utsatta rumänska eller bulgariska romers närvaro i Sverige som gjort att alltfler här nu börjar ropa på förbud, säger Johanna Westeson.

Amnesty försvarar inte tiggeri som försörjningsform och menar inte att tiggeri är en långsiktig lösning på strukturell fattigdom och diskriminering. Men vi försvarar dem som tigger. Att förbjuda deras enda källa till inkomst är inte sättet att skapa inkludering och jobb. Tvärtom: om samhället menar allvar med att tiggeri är problematiskt måste det möjliggöra andra försörjningsformer. Satsa på inkludering på arbetsmarknaden, värdiga boendemöjligheter och skolgång för barnen, såväl i Sverige som i hemländerna. Mänskliga rättigheter och principen om allas lika värde kräver att Sverige -- på både nationell och lokal nivå -- arbetar för utsatta och diskriminerade människor, inte mot. I detta perspektiv är tiggeriförbud helt fel väg att gå.

- Amnesty kommer att följa processen i Vellinge på nära håll. Vårt arbete för att utsatta romska EU-medborgares rättigheter i Sverige ska försvaras, från norr till söder, kommer att fortsätta och intensifieras under de kommande månaderna, avslutar Johanna Westeson.

Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.