Följ Amnesty International Sverige

Island: Hälso-och sjukvården för intersexpersoner har stora brister

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2019 01:02 CET

Bild på intersex-flaggan.

Personer som föds med atypisk könstillhörighet, det vill säga som inte enkelt kan sorteras in i en av kategorierna pojke eller flicka, har problem att få tillgång till god hälsovård på Island, och riskerar därför att få både fysiska och psykiska men för livet, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

I rapporten “No Shame in Diversity” använder organisationen fallstudier från Island för att tydliggöra hur bristen på rättighetsbaserad hälsovård innebär att människor som föds med atypisk könstillhörighet (och ibland definierar sig som intersex) möter stigma och diskriminering och ofta utsätts för skadliga operationer.

Det finns ett lagförslag som skulle kunna sätta stopp för detta - the Bill on Sexual and Gender Autonomy - som väntas tas upp i det isländska parlamentet i slutet av februari. Men dessvärre saknar lagförslaget tillräckligt skydd för barn. Det blir särskilt tydligt då det inte finns något i lagförslaget som sätter stopp för så kallade “normaliserande” icke-akuta och oåterkalleliga kirurgiska ingrepp på barn som är födda med atypisk könstillhörighet.

Island är rankad som nummer ett på the World Economic Forum Global Gender Gap Index, trots detta har isländska myndigheter misslyckats med att inrätta och upprätthålla en vårdapparat som till fullo är rättighetsbaserad och byggd på individens rätt till självbestämmande. Den isländska vården saknar garantier för att säkerställa att personer med atypisk könstillhörighet får tillgång till den vård de behöver -- varken mer eller mindre.

- Island har ett rykte om sig att vara jämställt, men sättet som det isländska hälsovårdssystemet behandlar intersexpersoner på är djupt problematiskt. Barn som är intersex och deras föräldrar ses som problem som behöver lösas, och det faktum att de inte kan få tillgång till hälsovård som är centrerad kring deras mänskliga rättigheter kan orsaka livslång skada i form av både fysiskt och psykiskt lidande, säger Laura Carter, researcher på frågor som rör sexuell läggning och könsidentitet på Amnesty International.

-Människor vi intervjuade berättade att de upplevde att läkarna inte lyssnade på dem. I stället för att vara lyhörda inför vad barn och föräldrar verkligen behövde var läkarna inriktade på att försöka få till “normaliserande” ingrepp. Dessa ingrepp kunde ske genom kränkande kirurgiska ingrepp eller hormonbehandling. Den senaste tiden har det kunnat skönjas vissa attitydförändringar, mycket tack vara det outtröttliga arbete som intersexaktivister lägger ner. Men en miljö där det förekommer felaktig information och stigmatisering betyder att intersexpersoner fortsätter att ta skada.

Amnesty uppmanar den isländska regeringen att se till att det finns tydliga riktlinjer baserade på mänskliga rättigheter och effektivt socialt stöd för att säkerställa att personer med atypisk könstillhörighet kan få tillgång till bästa möjliga hälso- och sjukvård på Island.

Fakta
Termerna för att referera till personer med atypisk könstillhörighet varierar, och är ibland omtvistade. Amnestys rapport använder återkommande begreppet “intersex” som är vanligt förekommande och som är det ord som många personer med atypisk könstillhörighet identifierar sig som, runt om i världen. Men det är viktigt att påpeka att inte alla personer med atypisk könstillhörighet definierar sig som intersex.

Rapporten finns bifogad som pdf.
Länk till hela det engelska pressmeddelandet finns på amnesty.org

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Bifogade filer

PDF-dokument