Följ Amnesty International Sverige

​Nicaragua: Myndigheterna har begått grova människorättskränkningar

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2018 11:00 CEST

Sedan början av juni har Nicaraguas president Daniel Ortega trappat upp statens förtryck genom en så kallad “upprensningsinsats” som riktat sig mot demonstranter. De har utsatts för godtyckliga gripanden, tortyr samt ett utbrett och urskillningslöst dödligt våld - utfört av polis och regeringstrogna väpnade grupper. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport. 

Rapporten Instilling terror: From lethal force to persecution in Nicaraguasläpps sex månader efter att protesterna mot planerade förändringar i det sociala trygghetssystemet började. Den dokumenterar de grova människorättskränkningar och de brott mot internationell rätt som de Nicaraguanska myndigheterna begått mellan 30 maj och 18 september i år.

- Ortega använde inte bara polisen för att gripa och tortera demonstranter, utan såg även till att regeringstrogna väpnade grupper dödade, misshandlade och skrämde alla som vågade stå upp mot hans repressiva taktik, säger Erika Guevara-Rosas, chef för Amerikaregionen vid Amnesty International.

- De nicaraguanska myndigheterna måste omedelbart nedrusta och avväpna alla regeringstrogna väpnade grupper, och försäkra sig om att polisen endast använder sig av våld under pågående demonstrationer när det är legitimt och nödvändigt, och att våldet används proportionerligt. Istället för att anklaga demonstranter för att vara “terrorister” och “statskuppskonspiratörer” måste president Ortega garantera människors rätt till yttrandefrihet och mötesfrihet.

Den senaste rapporten, som följer upp Amnestys första rapport om situationen i Nicaragua från slutet av maj, dokumenterar hur regeringen upprätthållit och trappat upp sin avsiktligt dödliga strategi i syfte att stoppa protesterna och straffa alla som deltar i dem. President Ortega och vicepresidenten Murillo har demoniserat demonstranterna för att kunna rättfärdiga de våldsamma tillslag som gjorts mot dem, och har samtidigt fortsatt att förneka människorättskränkningar.

Sedan den 24 augusti har minst 322 personer dödats och över 2 000 människor har skadats. Av de dödade var 21 poliser. Enligt lokala icke-statliga organisationer hade nicaraguanska myndigheter den 18 augusti väckt åtal mot minst 300 människor som deltog i protesterna. Amnesty har inte kunnat hitta bevis för att en enda person som gjort sig skyldig till människorättskränkningar eller brott mot internationell rätt, som tortyr och utomrättsliga avrättningar, har åtalats.

Tortyr och godtyckliga gripanden
Kravallpoliser påstås ha dödat Faber López, som själv var polis. Trots att regeringen anklagade beväpnade “terrorister” för hans död, så hävdar hans familj att hans kropp inte bar på några skottskador men visade tecken på tortyr. Samma kväll som han dog hade López ringt till sin familj för att berätta att han skulle säga upp sig och om de inte fick tag på honom nästa dag berodde det på att hans kollegor hade dödat honom.

Rapporten tar även upp sju fall av sannolika godtyckliga gripanden och överträdelser av rätten till en rättvis rättegång, som var en del av regeringens strategi att bryta upp proteströrelsen. Den avslöjar även hur myndigheterna använt sig av tortyr för att straffa demonstranter och hur bevis förfalskats.

Amnesty har dokumenterat åtminstone 12 fall av möjlig tortyr, däribland ett fall där en ung kvinna utsattes för sexuell tortyr i ett fångläger. I flera andra fall hade offren fortfarande fysiska skador när de blev intervjuade mer än en månad efter det att de hade utsatts för tortyr.

Flera av dem som utsatts för människorättskränkningar har inte velat anmäla de nicaraguanska myndigheterna på grund av rädslan för hämnd. Istället för att i ett tidigt skede genomföra opartiska och grundliga utredningar om människorättsbrott har myndigheterna ofta trakasserat och hotat både de som utsatts och deras släktingar.

Internförflykt och tvångsmigration
Krisen har orsakat en internflykt och tvångsmigration av tusentals människor. Den 31 juli meddelade FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) att nästan 8 000 människor från Nicaragua hade begärt asyl i Costa Rica, runt 200 per dag, medan ytterligare 15 000 hade bokat tid för asylansökningar de kommande veckorna.

- Genom att införa alltmer hänsynslösa strategier för att förtrycka sitt eget folk, har president Ortega fördjupat Nicaraguas värsta människorättskris på flera årtionden och tvingat tusentals människor att överge sina hem och söka skydd i andra delar av landet eller i Costa Rica. Ortegas regering måste omedelbart sätta stopp för det våldsamma förtrycket, säger Erika Guevara-Rosas.

Rapporten bygger på två utredningsuppdrag till Nicaragua och Costa Rica under juli respektive september 2018, där Amnesty International genomförde 115 intervjuer och dokumenterade 25 fall av människorättskränkningar. Ett team av experter granskade även mer än 80 olika delar av audiovisuellt- och bildmaterial för att bidra med en kontextuell analys till rapporten.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa på www.amnesty.org

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Bifogade filer

PDF-dokument