Gå direkt till innehåll
Rätten till vatten och sanitet gäller alla!

Blogginlägg -

Rätten till vatten och sanitet gäller alla!

Alla har rätt till rent vatten och tillgång till toaletter — oavsett medborgarskap eller laglig status! Under MR-dagarna i Malmö, 17-19 november, uppmärksammade Amnesty dessa grundläggande rättigheter och att de även gäller utsatta EU-medborgare som är i Sverige under kortare eller längre tid.

Som stöd för kampanjen lät sig massor av människor fotas på vår bajamaja. Bland dessa återfanns bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Sveriges människorättsambassadör Annika Ben David, och artisten och debattören Behrang Miri.

Rätten till vatten och rätten till sanitet är universella rättigheter, centrala för möjligheten att leva ett värdigt liv.

Det här innebär bland annat att alla människor ska ha tillgång till rent vatten och rena och säkra toaletter och kunna sköta sin personliga hygien. De här rättigheterna är så grundläggande att de gäller alla som befinner sig inom ett lands gränser, även icke-medborgare, och även dem som bor i informella eller olagliga bosättningar. Det är statens uppgift att se till så att rättigheterna förverkligas.

Även utsatta EU-medborgare som befinner sig i Sverige under kortare eller längre tid har rätt till vatten och sanitet i Sverige under den tid de är här. Sverige — stat, kommuner och landsting — måste se till så att ingen som befinner sig här, oavsett laglig status, nekas tillgång till sina mest grundläggande mänskliga rättigheter.

Under MR-dagarna i Malmö, 17-19 november, uppmärksammade Amnesty de här centrala rättigheterna. Den 19 november är också Världstoalettdagen — World Toilet Day — som instiftats av FN för att uppmärksamma kopplingen mellan rätten till ett värdigt liv och rätten till rena och säkra toaletter. Massor av människor besökte vår monter och satte sig på vår bajamaja för att uttrycka sitt stöd för att även de mest utsatta i vårt samhälle i Sverige ska ges tillgång till vatten och sanitet. Även ministern för kultur, demokrati och minoritetsfrågor, Alice Bah Kuhnke, och Sveriges nya MR-ambassadör, Annika Ben David, gav sitt stöd!

Vi kommer nu att gå vidare i våra kontakter med Sveriges regering, kommuner och landsting för att trycka på så att dessa rättigheter respekteras och garanteras för alla i vårt land.

Kampen för rätt till vatten och sanitet för ALLA fortsätter!

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916