Gå direkt till innehåll
Kvinna i Miercurea Ciuc, Rumänien © Amnesty International
Kvinna i Miercurea Ciuc, Rumänien © Amnesty International

Blogginlägg -

Romer i Kosovo kräver upprättelse

Ungefär 500 romer i Kosovo flyttades till ett läger i Mitrovica efter kriget på 90-talet. Lägren låg bredvid ett blysmältverk, på blyförorenad mark. Halten bly i blodet på dem som bott i lägren är högre än vad som någonsin setts innan! Skriv under petitionen för deras upprättelse här: Justice for the Kosovo victims of lead poisoning

av Johanna Westeson, sakkunnig diskrimineringsfrågor

Det är en sliten sanning att romerna är Europas mest förföljda, diskriminerade och stigmatiserade folk. Vi vet det, och vi ser det: några av dem som lever under omänskliga förhållanden i sina hemländer utnyttjar numera den fria rörligheten inom EU och tar sig till Sverige för att söka sin försörjning här. Även här utsätts de för diskriminering och rasism. Men medan den så kallade tiggeridebatten svallar här i Sverige lever de allra flesta romer kvar i sina hemländer i Syd- och Östeuropa. Där gör de sitt bästa för att skapa en dräglig tillvaro utifrån odrägliga förutsättningar.

I Kosovo utsattes romer för etnisk rensning under kriget mellan serber och kosovoalbaner i slutet av 1990-talet. År 1999 tog en FN-mission, UNMIK, över styret i Kosovo efter att det blodiga kriget avtagit. En grupp på runt 500 personer, romer, ashkali och balkanegyptier (samtliga brukar slarvigt betecknas som romer), hade sett sina bostader förstöras under kriget. UNMIK flyttade dem till läger för internflyktingar i Mitrovica-området.

Lägren var placerade bredvid ett blysmältverk och FN-missionen var helt på det klara med att området var blyförorenat. Franska soldater som befunnit sig i området evakuerades snabbt då det upptäcktes att de hade halter av bly i blodet. Men romerna blev kvar, i åratal. Lägren stängdes först för för fyra år sedan. Det var efter att de boende utsatts för akut blyförgiftning i tretton år, och förgäves kämpat för rättvisa lika länge.

"HALTEN BLY I BLODET PÅ ROMERNA SOM BOTT I MITROVICA-LÄGREN ÄR HÖGRE ÄN VAD SOM TIDIGARE REGISTRERATS NÅGON ANNANSTANS I VÄRLDEN."

Bly är farligt, oavsett vilka nivåer det rör sig om. Bland de boende fanns en mängd gravida kvinnor och barn. Många kvinnor fick missfall. Barnen som växte upp i lägren går ett kort liv till mötes. Bland de blyrelaterade sympton som romerna i Mitrovica lider av kan nämnas ångest, koncentrationssvårigheter, högt blodtryck, huvudvärk och yrsel. Livslängden förkortas dramatiskt.

Ett skjul byggt i trä på lerig mark, i bakgrunden syns en häst som står vid en kärra

© Amnesty International

Bildtext: En bild från det läger dit runt 100 romer från Miercurea Ciuc flyttades 2004.

Det här är inte nytt. Över hela Europa ser vi exempel på att just romer vräks, tvångsförflyttas och placeras på ställen där ingen annan vill vara eller där det är förenat med extrema hälsorisker att bo. År 2004 vräktes runt 100 romer i staden Miercurea Ciuc i centrala Rumänien och 75 av dem placerades i skjul alldeles vid stadens avloppsreningsverk. Stanken var förödande och hela området förorenat. År 2010 vräktes runt 350 personer från sina bostäder i staden Cluj-­Napoca, också i Rumänien. De som erbjöds en alternativ bostad placerades i en bosättning invid en kemisk avfallsplats och områdets soptipp.

"NÄR ROMER KLAGAR MÖTS DE MÅNGA GÅNGER MED SVARET ATT DESSA STÄLLEN PASSAR DERAS “SÄRSKILDA KULTUR” OCH ATT DET ÄR DE SJÄLVA SOM INTE VILL INTEGRERAS I SAMHÄLLET."

I februari i år kom äntligen ett beslut som ger hopp om upprättelse för romerna i Mitrovica. The UN Human Rights Advisory Panel, en panel med uppdrag att granska hur FN-missionen lever upp till mänskliga rättigheter, kom med sina slutsatser angående blyförgiftningen i Kosovo. Kritiken är förödande. Enligt panelen är FN-missionens agerande präglat av rasism och okunskap, de boende i lägren har till exempel beskyllts för att själva ha orsakat hälsoproblemen på grund av sin “livsstil”. Därutöver har placeringen av lägret, och oviljan att åtgärda problemen, har lett till kränkningar av en uppsjö mänskliga rättigheter. Bland annat rätten till hälsa, barns rättigheter samt rätten att inte utsättas för omänsklig och förnedrande behandling eller rasdiskriminering.

"DENNA VIKTIGA SEGER FÖR DE BOENDE I MITROVICA KOM FÖR SJU MÅNADER SEDAN. MEN DÄREFTER HAR INGENTING HÄNT."

FN-missionen har inte bemött kritiken och har inte kompenserat de boende från lägren i Mitrovica för de människorättskränkningar de utsatts för. Under tiden fortsätter lidandet bland de barn och vuxna som utsattes för blyförgiftning i området.

Nu räcker det! Romerna i Mitrovica kräver och förtjänar upprättelse.

Därför har människorättsorganisationen European Roma Rights Center (ERRC) inlett en aktion som kräver att FN lever upp till sitt människorättsansvar, utfärdar en ursäkt till de boende och kompenserar dem för de lidande de utsatts för.

Kampanjen går under namnet #UNJustToRoma. Det är inte en gemensam kampanj men Amnesty stödjer den. Läs mer på ERRCs webbplats: errc.org

Visa ditt stöd du också. Skriv på petitionen och sprid informationen vidare om kränkningarna i Mitrovica. Hjälp oss att kräva att FN äntligen tar sitt ansvar för att ge de drabbade upprättelse.

Du hittar petitionen här: Justice for the Kosovo victims of lead poisoning

27 september, 2016

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916