Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Afrikanska unionens toppmöte - mänskliga rättigheter måste skyddas i väpnade konflikter

Afrikanska unionen, AU, har sedan den bildades 2002 kommit att spela en alltmer central roll i Afrika genom att medla i väpnade konflikter och för att främja och skydda mänskliga rättigheter. 
Den 27 - 28 januari höll Afrikanska unionen toppmöte i Addis Abeba. I samband med det uppmanade Amnesty behovet av att skydda civilbefolkningen i Mali, Sudan, Somalia och Demokratiska republiken Kongo.

Mali: Sedan konflikten i Norra Mali bröt ut i januari 2012 har, enligt Amnestys rapporter, alla aktörer i konflikten begått brott mot internationell rätt. Tuaregerna och den islamistiska oppositionen har torterat och dödat maliska soldater, våldtagit kvinnor och barn samt rekryterat barnsoldater. I mitten av januari fick Amnesty rapporter om att islamistiska väpnade grupper skickade barnsoldater till frontlinjen i Diabaly. Den maliska armén har genomfört utomrättsliga avrättningar av civila tuareger, urskillningslöst beskjutit ett nomadläger och dödat boskap som är nomadernas levebröd. 

Sudan: Under 2012 eskalerade konflikten i Sudan mellan sudanesiska armén och Sudanesiska folkets befrielserörelse-nord (SPLM-N). Civila har dödats till följd av beskjutning från båda sidor. Humanitär hjälp tillåts inte att nå fram trots att ett avtal tecknats mellan aktörerna. Det har resulterat i att över 200 000 sökt tillflykt i södra Sudan och Etiopien. I Darfur har striderna mellan två stammar i Kebkabiya lett till över 200 döda och att tiotusentals har fördrivits från sina hem.

Somalia: Den väpnade konflikten mellan regeringsstyrkorna, anslutna miliser, Afrikanska unionen i Somalia (Amisom) och den islamistiska väpnade gruppen al-Shabab fortsätter att skörda liv i södra och centrala Somalia. Al-Shabab fortsätter rekrytering av barnsoldater, bortförande, tortyr och rättsstridigt dödande.

I bland annat huvudstaden Mogadishu där al-Shabab har drivits bort är dock säkerhetssituationen fortsatt allvarlig. Amnesty får regelbundet rapporter om brott mot mänskliga rättigheter. Bland annat självmordsbomber och andra attacker som orsakar civila dödsfall och skadade. Minst 20 journalister har dödats i Somalia sedan december 2011 och ingen har hållits ansvarig för dessa mord.

Demokratiska republiken Kongo: Under 2012 har konflikten mellan den väpnade gruppen M23 och armén i Demokratiska republiken Kongo förvärrats. M23 utsätter den lokala befolkningen för tortyr, utomrättsliga avrättningar, sexuella övergrepp och tvångsrekrytering av barnsoldater. Amnesty har sedan i juni 2012 rapporterat att många människorättsförsvarare har hotats efter att ha kritiserat M23:s kränkningar av mänskliga rättigheter.

Afrikanska unionens långsiktiga lösningar på konflikten borde fokusera på civilbefolkningens säkerhet och respekten för internationell rätt. Amnesty International uppmanar Afrikanska unionen att skydda mänskliga rättigheter i de pågående konflikterna i Mali, Sudan, Somalia och Demokratiska republiken Kongo genom:
- Att kräva att konflikternas aktörer skyddar civila under attacker och upphör med alla överträdelser av internationell humanitär rätt eller brott mot mänskliga rättigheter.

- Att utöva påtryckningar på Afrikanska unionens medlemsstater att erbjuda skydd och ta emot flyktingar som drivs på flykt på grund av väpnade konflikter.

- Att uppmana regeringar att ta alla militärer ur tjänst, som är misstänkta för att ha beordrat eller begått krigsförbrytelser eller andra allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, i väntan på utredning och rättegång.

- Att uppmana till oberoende och opartiska utredningar av alla påstådda brott mot internationell humanitär rätt och kränkningar av mänskliga rättigheter och att förövarna ställs inför rätta.

Afrikanska unionen ska också se till att försvara civila från att bli attackerade i alla afrikanska väpnade konflikter där unionen är inblandad och att respekten för internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter är central. 

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916