Gå direkt till innehåll
Amnesty på Mänskliga rättighetsdagarna 14-16 november

Nyhet -

Amnesty på Mänskliga rättighetsdagarna 14-16 november

I år är det tjugo år sedan FN:s världskonferens för de mänskliga rättigheterna i Wien ägde rum. Konferensen ledde fram till att Wiendeklarationen, som slog fast en rad grundläggande principer för det internationella arbetet för mänskliga rättigheter antogs. Viktiga principer som stater enades om var de mänskliga rättigheternas universalitet, odelbarhet, lika värde och att de är beroende av varandra. Idag tjugo år senare ifrågasätts fortfarande delar av detta.

I samband med MR-dagarna delas Per Angerpriset ut. Årets pristagare är Justine Ijeomah från Nigeria. Justine Ijeomah är grundare av den nigerianska människorättsorganisationen HURSDEF, (Human Rights Social Development and Environmental Foundation) och drivande i kampen för mänskliga rättigheter i Nigeria bland annat genom sitt stöd till människor som utsatts för rättsövergrepp. 

Att arbeta för mänskliga rättigheter i Nigeria innebär stora risker. Justine Ijeomah har vid upprepade tillfällen utsatts för dödshot och tvingats gå under jorden. Han har flera gånger gripits av polis eller specialstyrkor och utsatts för grov misshandel och tortyr samt vid två tillfällen utsatts för mycket allvarliga mordförsök.

Mänskliga Rättighetsdagarna 2013, som äger rum i Stockholm den 14-16 november på Kulturhuset, granskar vad som har skett med de principer som antogs genom Wiendeklarationen. Amnesty finns på plats för att diskutera flera ämnen som ryms inom konferensens teman om rättigheternas universalitet, deras maskineri och att alla rättigheter gäller för alla. Vi finns på plats med en monter under kampanjen "Skriv för Frihet" och arrangerar flera längre och kortare seminarier.

I seminariet “The treatment of Roma – a shame for the EU”,  kommer vi att lyfta romers rättigheter i EU. Hälften av Europas 10-12 miljoner romer bor i EU. För många av dem präglas vardagen av diskriminering, våld och olika kränkningar År 2000 antog EU ett direktiv mot rasdiskriminering och etnisk diskriminering, men  mycket återstår för att skydda romer i praktiken. Romers situation och rättigheter är också temat för seminariet: “Får romer en rättssäker asylprocess i Sverige?”.

Under seminariet “Rättigheter under attack! Agera med oss!” fokuserar vi på sexuella och reproduktiva rättigheter och hur man kan agera för att säkerställa att de respekteras, skyddas och efterlevs. Här kommer behovet av laglig och säker abort diskuteras liksom hbt-personers rättigheter.

Under MR dagarna lyfts även frågor som rör arbete och migration. Seminariet “Migrantarbetares rättigheter i Sverige”, utgår vi från FNs konvention om migrantarbetares rättigheter som Sverige hittills inte har ansett sig behöva ratificera med hänvisning till att vi redan har tillräckligt skydd i nationell lagstiftning.

Som en uppföljning till tidigare rapporter granskar  Amnesty och Diakonia  i vilken utsträckning de svenska exportorganen - Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden  säkerställer att de högriskprojekten  man stödjer respekterar mänskliga rättigheter. Resultaten presenteras under seminariet “Export till priset av mänskliga rättigheter?”.

Läs mer om Amnestys seminarier

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916