Gå direkt till innehåll
​Australien: Starka bevis för myndighetsinblandning i människosmuggling

Nyhet -

​Australien: Starka bevis för myndighetsinblandning i människosmuggling

Amnesty har i en ny rapport samlat bevis som tyder på att Australiens gränskontrolloperationer till havs nu påminner om illegala aktiviteter, där fartygsbesättningar betalas för att föra asylsökande till Indonesien. Rapporten beskriver också hur barn, kvinnor och män som söker asyl utsätts för kränkande behandling.

Genom intervjuer med asylsökande, medlemmar ur en fartygsbesättning samt indonesisk polis avslöjar rapporten  By hook or by crook bevis för att företrädare för de australiska myndigheterna i maj 2015 betalade sex besättningsmän, som hade fört 65 asylsökande till Nya Zealand, 32 000 amerikanska dollar för att istället ta människorna till Indonesien.

Australierna gav också besättningsmännen kartor som visade var de skulle gå i land i Indonesien. Det handlade om att lägga till vid identifierade platser på Rote Island snarare än om att visa sig för Indonesisk gränskontroll och följa bestämmelserna som gäller för att anlända med båt till Indonesien.

Vittnesmål, som stärks av filmat material, visar hur de australiska myndighetsrepresentanterna försatte de asylsökandes liv i fara genom att flytta personerna till fartyg som saknade tillräckligt med bensin, och att händelsen är en del av större bild av så kallade "turnbacks" eller "pushbacks" av fartyg.

Rapporten väcker också frågor om ifall företrädare för de australiska myndigheterna betalade pengar till besättningen för ett annat fartyg som blev bortvisat i juli.

- Australien har under månader förnekat att man har betalat för människosmuggling, men vår rapport ger detaljerade bevis som pekar på helt andra beskrivningar av händelserna, säger Anna Shea, flyktingutredare på Amnesty International.

Anna Shea säger att alla tillgängliga bevis tyder på att de australiska myndigheterna har begått ett gränsöverskridande brott genom att leda en människosmugglingsoperation, då man har betalat medlemmarna i en fartygsbesättning och sedan instruerat dem kring exakt hur de ska agera och var de ska gå iland i Indonesien.

- Människosmuggling är ett brott som vanligtvis associeras med enskilda individer, inte regeringar - men i det här fallet har vi starka bevis för att australiska myndighetspersoner inte bara är inblandande i, utan faktiskt leder, operationen.

- Under de två händelser som Amnesty har dokumenterat har gränskontrollstyrkan och medlemmar ur flottan också utsatt dussintals människor för livsfara genom att tvinga dem ombord på dåligt utrustade fartyg. När det kommer till behandlingen av asylsökande håller Australien på att bli ett laglöst land, säger Anna Shea.

Rapporten tar också upp fem andra händelser av "turnbacks" under 2013 och 2014 där vittnesmål från passagerarna tyder på ett mönster av fysiska och/eller verbala övergrepp av asylsökanden från australiska myndighetspersoner.

Amnesty kräver bland annat att en statlig kommission ska undersöka vad som hänt, och att de som utsatts för övergrepp kompenseras.

Bakgrund

FNs konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet innehåller staters skyldigheter att samarbeta för att förhindra och bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet. Tilläggsprotokollet mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen, som hör till konventionen, kräver att stater ska förhindra och bekämpa människosmuggling samt skydda rättigheterna hos dem som blivit utsatta för smuggling.

Australien har ratificerat både konventionen och tilläggsprotokollet om människosmuggling. Det sistnämnda kräver att undertecknarna kriminaliserar människosmuggling.

Människosmuggling är ett gränsöverskridande brott, men människor som utsätts för smuggling är däremot inte själva kriminella, och internationell rätt förbjuder stater att straffa asylsökande bara för sättet de kommit in i landet på.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll