Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Brasilien: Ge gult kort till inskränkningar av demonstrationsfriheten

Med bara några veckor kvar till fotbolls-VM måste President Dilma Ruosseff och ordförande för kongressen Renan Calheiros se till att allas rätt till yttrande- och mötesfrihet respekteras. Under ett års tid har stora demonstrationer ägt rum i Brasilien. Människor visar sitt missnöje med den usla samhällsservicen som påverkar tusentals människor i städerna. Polisen har svarat med att använda övervåld, tårgas och gummikulor.

- Att demonstrera är inte ett brott - det är en mänsklig rättighet. Istället för att bruka våld mot demonstranterna måste regeringen och säkerhetsstyrkor ta sitt ansvar och skydda demonstranterna, säger Atila Roque, chef för Amnesty International i Brasilien. 

- Den brasilianska regeringen måste se till att yttrande- och mötesfriheten säkerställs för alla medborgare under fotbolls-VM. Säkerhetsstyrkorna måste få lämplig utbildning och användningen av tårgas och gummikulor regleras. 

Brasilien har utnyttjat lagar som är till för att komma åt organiserad brottslighet och milisgrupper för att slå ner på fredliga demonstranter. Nya, vagt formulerade, anti-terroristlagar ligger nu för behandling i kongressen och skulle, om de antas, hota yttrandefriheten och kunna användas för att straffa dem som deltar i fredliga protester.

- Fredliga protester ska aldrig ses som ett hot. Istället måste regeringen föra en konstruktiv dialog med dem som demonstrerar, säger Atila Roque.

Inför fotbolls-VM i Brasilien, förbereder lokala och nationella myndigheter säkerheten. Tusentals människor förväntas gå ut på gatorna för att utöva sin rätt att fredligt protestera. 

Amnesty International driver en internationell kampanj tillsammans med ett antal andra organisationer för att rätten till yttrande- och mötesfrihet ska respekteras och skyddas, bland annat genom att arbeta för att gällande och nya lagar ska överensstämma med folkrätten och internationella normer, och att säkerheten och polisens agerande kring fredliga demonstrationer lever upp till dessa normer. 

www.aiyellowcard.org går det att skicka ett gult kort till Brasiliens president och ordförande för kongressen och uppmana dem att skydda yttrande- och mötesfriheten.

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll