Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Chile: 40 år efter militärkuppen - straffriheten måste få ett slut


Tusentals tortyröverlevare och släktingar till de som försvann under general Augusto Pinochets brutala regim nekas fortfarande rätten till sanning, rättvisa och upprättelse, det säger Amnesty i ett uttalande på 40-årsdagen efter att Pinochet tog makten i Chile.

I ett vädjande underskrivet av 25 000 aktivister uppmanar Amnesty International de chilenska myndigheterna att undanröja alla hinder som förhindrar att människorättsförövarna i landet ställs till svars.

- Det är inte acceptabelt att jakten på sanning, rättvisa och upprättelse i Chile fortsätter att stöta på hinder 40 år efter militärkuppen. En amnestilag skyddar människorättsförbrytare från åtal, det är fortfarande stora eftersläpningar i rättsprocesserna och domarna speglar inte allvaret och omfattningen i de brott som begåtts, säger Guadalupe Marengo, biträdande chef för Amnestys Amerikaavdelning.
 
Tiotusentals människor fängslades, torterades, mördades eller "försvann", mellan 1973-1990. Enligt officiella siffror försvann eller dödades drygt 3 000 och antalet personer som greps av politiska skäl och torterades var 40 000.

Amnestilagen, som antogs 1978, fritar alla personer som begick människorättsbrott mellan den 11 september 1973 och den 10 mars 1978 från straffrättsligt ansvar. 

Även om vissa rättsliga beslut har gjort att tillämpningen av amnestilagen har kunnat kringgås på senare år är dess fortsatta existens oförenlig med Chiles internationella människorättsförpliktelser.

- De chilenska myndigheterna måste ta itu med arvet från de allvarliga och utbredda övergrepp som begicks genom att upphäva amnestilagen omedelbart. Den är ett slag i ansiktet för Pinochetregimens tusentals offer och deras anhöriga. Dessutom måste dessa brott prövas i vanliga domstolar, säger Ana Piquer, generalsekreterare vid Amnestys chilenska sektion.

Fram tills idag har  262 personer dömts för människorättsbrott och det finns över 1 100 pågående rättsfall.

- Det är huvudsakligen tack vare den oupphörliga kampen, som offren och deras familjer och ett fåtal modiga åklagare och domare har fört, som vissa av de ansvariga för de här brotten har ställts till svars. Det är nu tid för myndigheterna att introducera alla reformer som krävs för att garantera att den här typen av allvarliga övergrepp aldrig begås igen, säger Guadalupe Marengo. 

Bakgrundsinformation
De väpnade styrkorna ledda av general Augusto Pinochet tog makten i Chile från den demokratiskt valde president Salvador Allendes regering i en blodig militärkupp den 11 september 1973.

En sannings-och försoningskommission, den så kallade Rettigkommissionen, dokumenterade i sin rapport 1991 om 2 296 politiska mord och närmare tusen påtvingade försvinnanden.
Valechkommissionen rapporterade 2004 och 2005 att 28 459 personer hade gripits av politiska skäl och att de flesta hade utsatts för tortyr. Kommission öppnade för nya anmälningar 2010 och den sammanlagda siffran över fängslade och torterade uppgavs då till 38 254 och antalet dödade och försvunna till 3 216.

Vissa framsteg har gjorts under senare år genom att rättsfall har överförts från militära till civila domstolar, för att garantera större oberoende och opartiskhet. Militär rättskipning tillämpas dock fortfarande vid människorättskränkningar som har begåtts av militären och säkerhetsstyrkorna.

Se videon Julio Etchart exhibition

Amnesty har även publicerat flera artiklar om Pinocheterans brutalitet: 

“Pinochet was a stigma for Chile and the world”

Life under Pinochet: “I remember being shown some very severe signs of torture”

A cunning devil

“We still don’t know what happened to my brother” 

"The only thing we could hear were church bells and people screaming"

Ämnen

Kategorier