Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Colombia: Bristande insatser mot sexuellt våld i den väpnade konflikten

I den väpnade konflikten används sexuellt våld mot kvinnor och flickor som en strategi för att sätta skräck i byarna och terrorn tvingar byborna att fly från sina hemMyndigheter har inte gjort nog för att ställa de som gjort sig skyldiga till dessa sexbrott inför rätta, säger  Amnesty i en ny rapport.  

Rapporten "Colombia: Hidden from justice. Impunity for conflict-related sexual violence, a follow-up report" bygger på utredningar  där Amnesty under det senaste året har kontrollerat i vilken grad  personer som misstänks  för att ha använt sexualiserat våld i samband med konflikten ställts inför rätta.  

Rapporten visar att det är sällan som sexbrott, anmäls till myndigheterna. Orsaken till detta är att kvinnorna är rädda för att berätta om övergreppen eller fruktar en stigmatisering i relation till att vara den som överlevt sexuellt våld. Dessutom finns en misstro mot att det kommer att göras en ordentlig utredning om brottet anmäls.

Det som förhindrar rättvisa i den här typen av fall är framför allt det bristande skyddet för offren och för dem som är involverade i rättsprocesser. Kvinnor diskrimineras och stigmatiseras av juridiska ämbetsmän och den bristande strategin för att bekämpa straffrihet. Andra faktorer som motverkar möjligheten att få rättvisa är byråkratisk brister och underfinansiering.

Ett ökat antal kvinnorättsaktivister, som arbetar med att anmäla och förhindra sexualiserat våld, har själva blivit hotade eller angripna.

- Följden av att Colombias myndigheter inte kan garantera fullständiga utredningar kring sexbrott blir att myndigheterna sänder ut signaler till förövarna att de kan fortsätta våldta och utöva andra former av sexualiserat våld mot kvinnor utan att behöva oroa sig för konsekvenserna, säger Marcelo Pollack, Amnesty Internationals Colombiautredare. 

Han poängterar också att det inte går att uppnå en stabil och varaktig fred i Colombia, om inte parterna  visar sig beredda att stoppa de systematiska våldet mot kvinnor och flickor i samband med konflikten. Mänskliga rättigheter måste prioriteras högst upp på agendan i de kommande fredsförhandlingarna mellan regeringen och FARC-gerillan.
 

Pollack menar att Colombias sexbrottsproblematik inte har orsakats av bristen på lagar eller direktiv - dessa existerar. Däremot har det gjorts otillräckliga ansträngningar för att implementera dem fullt ut och över hela landet.


Ämbetsmän på hög nivå - bland dem vice presidenten Angelino Garzón och justitieministern - har offentlig uttryckt sin vilja att garantera rättvisa åt offren.  Under det senaste året har också flera lagförslag  presenterats. Om dessa lagförslag verkligen genomfördes och efterlevdes skulle det få stor betydelse för offrens rätt till sanning, rättvisa och upprättelse. 

Dessvärre finns det även lagförslag som hotar att undergräva vidare försök att ställa de misstänkta för sexbrott inför rätta. Ett av lagförslagen, som debatterats i kongressen, kommer att stärka det militära rättssystemets roll att få utreda och väcka åtal mot brott som faller under internationell rätt. Även om den föreslagna lagen fastställer att sexbrott i krigssituationer utesluts från militär jurisdiktion, ger den det militära rättssystemet en större kontroll över det inledande skedet, vilket spelar en avgörande roll för utredningen av ett sexbrott.    
I juni 2012 antog dessutom kongressen en lag som kan innebära att personer som gjorts sig skyldiga till brott mot mänskliga rättigheter och krigsförbrytelser kan komma att bli benådade. Detta innebär att kongressen ges makten att utesluta fängelsestraff för medlemmar av de stridande parterna.

- Det enda sättet att stoppa sexualiserat våld mot kvinnor och flickor i Colombia är genom att garantera att de som misstänkts för övergreppen ställs inför rätta. 
Om inte detta sker kan den internationella brottmålsdomstolen behöva kopplas in, säger Pollack.

Amnesty uppmanar Colombias myndigheter att utveckla och genomföra en effektiv och heltäckande handlingsplan för att bevaka och utkräva ansvar för brott som rör sexuellt våld mot kvinnor. 

Fakta och siffror

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916