Gå direkt till innehåll
Darfur: Vapenexport till Sudan understryker behovet av ett vapenhandelsfördrag

Nyhet -

Darfur: Vapenexport till Sudan understryker behovet av ett vapenhandelsfördrag

Vapenförsäljning från Kina och Ryssland underblåser allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Darfur, säger Amnesty International i en ny rapport.

Rapporten "No end to the conflict in Darfur" belyser behovet av att stärka FN:s ineffektiva vapenembargo gällande Darfur och att regeringar enas om ett vapenhandelsfördrag. Amnesty dokumenterar hur Ryssland, Kina och Vitryssland fortsätter att leverera vapen och ammunition till Sudan, trots övertygande bevis för att vapnen kommer att användas mot civila i Darfur. Exporten omfattar leverans av stora mängder ammunition, attackhelikoptrar och flygplan, raketer och pansarfordon. 

Uppskattningsvis 70 000 människor fördrevs från Darfur under 2011 på grund av en våg av etniskt riktade attacker mot Zaghawafolket. Attackerna utfördes av den sudanesiska armén uppbackad av milis. 

- Kina och Ryssland säljer vapen till Sudan med full vetskap om att de sannolikt kommer att användas för att begå brott mot mänskliga rättigheter i Darfur, säger Brian Wood på Amnesty International. 
- Konflikten i Darfur göds av det konstanta inflödet av vapen från utlandet. För att förhindra ytterligare allvarliga människorättskränkningar måste all internationell överföring av vapen till till Sudan stoppas och FN:s vapenembargo måste utvidgas till att omfatta hela landet. 

Nästa vecka kommer FN:s säkerhetsråd i New York diskutera de befintliga sanktionerna mot Sudan. Samtidigt kommer regeringar återuppta de viktiga förhandlingarna om ett kommande vapenhandelsfördrag. Ett effektivt fördrag skulle tvinga regeringar att stoppa överföringar när det finns en betydande risk för att vapnen kommer att användas för att begå eller understödja allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter eller krigsförbrytelser.

De vapen som levereras till Sudans regering används i Darfur av både Sudans väpnade styrkor (SAF) och av den regeringsstödda milisen, Popular Defence Force (PDF) som strider sida vid sida och står under befäl och utrustas av den sudanesiska militären. 

Kinesisktillverkad ammunition för handeldvapen används av såväl militären som milisen i Darfur. I en attack den 1 december 2011, i Zam Zamlägret för internflyktingar, genomförde sudanesiska säkerhetsstyrkor en plundring av lägret, en man sköts till döds och sex skadades allvarligt. Efter räden hittades ammunition som tillverkats i Kina 2006 och 2008, efter det att FN:s vapenembargo mot Sudan trätt i kraft. 

Under flygattacker mot östra Darfur 2011 har ryska stridshelikoptrar, Mi-24 och Antonovplan använts. Ett fotografi taget på S:t Petersburgs flygplats i maj 2011 visar en Mi-24pP stridshelikopter målad med SAF:s emblem, uppenbarligen i väntan på export till Sudan.

Exporten av ett stort antal pansarfordon till Sudan från Vitryssland och Ryssland har också fortsatt. Såväl bepansrade fordon, BTR-80A och raketkastare som varit monterade på SAF:s och PDF:s fordon har upptäckts i östra Darfur under första halvåret 2011.

Amnesty uppmanar FN:s säkerhetsråd att -omedelbart utvidga vapenembargot så att det omfattar hela Sudan för att hindra att leveranser når de stridande parterna i Darfur. Embargot bör fortsatt övervakas av FN:s expertpanel som rapporterar till säkerhetsrådets sanktionskommitté. Expertpanelen måste göra internationella utredningar och regelbundet inspektera hamnarna i Sudan för att säkerställa att embargo respekteras. 

Amnesty riktar även en uppmaning till staterna i FN att besluta om ett effektivt vapenhandelsfördrag, med starkt fokus på mänskliga rättigheter, som ska hindra export av konventionella vapen till länder där det finns betydande risk att de kommer att användas för att begå allvarliga brott mot humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

Fördraget bör även omfatta alla vapen, ammunition och annan utrustning som används för militär och polisiär verksamhet. Dessutom tydliga regler för hur fördraget ska genomföras och övervakas, inklusive nationella tillstånd och licenser. 

Läs rapporten Sudan: No end to the conflict in Darfur

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916