Gå direkt till innehåll
Demokratiska republiken Kongo: Den kinesiska gruvindustrin bidrar till kränkningar i DRK

Nyhet -

Demokratiska republiken Kongo: Den kinesiska gruvindustrin bidrar till kränkningar i DRK

Kinesiska gruvföretag som verkar i Demokratiska republiken Kongo (DRK) måste göra mer för att förhindra att deras arbete leder till människorättskränkningar, säger Amnesty International i en ny rapport.

I rapporten "Profits and Loss: Mining and human rights in Katanga" undersöks gruvindustrins påverkan i sydöstra DRK. Rapporten dokumenterar flera allvarliga kränkningar, där både lokala och utländska företag är inblandade. Exempel på kränkningar är tvångsvräkningar - som är olagligt enligt internationell rätt - och farliga arbetsförhållanden.

Särskild uppmärksamhet riktas mot de kinesiska företagens roll, eftersom de är på god väg att bli de mest inflytelserika och mäktiga utländska ekonomiska aktörerna inom utvinningsindustrin i DRK - ett land med några av världens viktigaste mineralreserver.

- Gruvverksamheten i DRK har resulterat i flera årtionden av kränkningar mot småskaliga gruvarbetare och även samhällena där de verkar, säger Audrey Gaughran på Amnesty.

- De kongolesiska myndigheterna har inte bara underlåtit att ta itu med gruvindustrins och affärsmäns kränkningar av rättigheter, de har även själva brutit mot de mänskliga rättigheterna för att förenkla sitt arbete.

När Amnesty ställde frågor till företagen försökte flera av dem att frånsäga sig ansvar och istället skylla på myndigheterna.

- Att de kongolesiska myndigheterna har underlåtit att skydda de mänskliga rättigheterna innebär inte att företagen inte är ansvariga för sina handlingar och försummelser, säger Audrey Gaughran.

Under FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter har företag ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Regeringar i de länder där företagen har sina huvudkontor har också ett ansvar för att deras företag inte kränker mänskliga rättigheter när de arbetar i DRK.

- Vi uppmanar alla företag inom gruvindustrin i DRK att upphöra med sina ursäkter och istället visa att de menar allvar med att respektera de samhällen där de arbetar.

I ett fall, som det skrivs om i rapporten, blev 300 familjer tvångsvräkta från sina hem i Luisha när ett kinesiskt företag, Congo International Mining Corporation (CIMCO), fick rättigheter till gruvdrift mitt i staden.

En lokal myndighetsperson gav bara två veckors förvarning och sedan togs familjerna till ett nytt område i lastbilar som ägdes av CIMCO. Familjerna lämnades där utan några bostäder eller andra resurser. Deras framtid är osäker och de har ingen garanti för att de kan stanna på den nya platsen.

- Vi måste börja om från noll. Livet är mycket svårare här än i det förra området, sade en av de drabbade till Amnesty.

Det har också förekommit att gruvföretag har begränsat samhällens tillgång till vatten. Den 19 april 2012 använde COMILU (ett kinesiskt-kongolesiskt företag) med polisen som sällskap, bulldozers för att gräva ett djupt dräneringsdike. Detta innebär att den väg som hade använts i flera decennier för att nå fälten och hämta vatten blockerades.

När vägen stängdes tog det mycket längre tid för lokalbefolkningen att ta sig till fälten och för att få tillgång till vatten. När människor protesterade avlossade polisen flera skott och en man dödades av en förlupen kula.

Vid Tilwezembegruvan som ligger 30 kilometer från staden Kolwezi hittade Amnesty bevis på farliga arbetsförhållanden och på att arbetare blev illa behandlade. Skador var vanligt förekommande och även olyckor med dödlig utgång förekom vid gruvan, till exempel som ett resultat av jordskred, fallande stenar och kvävning, eftersom ventilationen inte var fullgod.

Misa Mining, företaget som arbetade vid Tilwezembe, hävdade att de inte visste någonting om människorättsproblemen.

- En större insyn i leveranskedjan skulle kunna förhindra kränkningar som dem vi upptäckte vid Tilwezembe, säger Gaughran.

- Om alla företag som är involverade i utvinningsindustrin försäkrar sig om att de inte köper ädelmetaller eller mineraler som har utvunnits av arbetare som har utnyttjats och förnedrats, så skulle det vara ett stort steg för att städa upp mineralhandeln, fortsätter hon.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916