Gå direkt till innehåll

Nyhet -

El Salvador: Abortförbud orsakar dödsfall eller leder till fängelse

Regeringens repressiva och förlegade totalförbud mot aborter förstör livet för kvinnor och flickor i El Salvador och driver dem att genomgå osäkra, hemliga aborter eller tvingar dem att fullfölja farliga graviditeter, säger Amnesty International i en ny rapport. De som avbryter sina graviditeter riskerar långa fängelsestraff.

Amnestys rapport, On the brink of death: Violence against women and the abortion ban in El Salvador,visar att landets hårda abortförbud har orsakat hundratals kvinnor och flickors död på grund av hemliga aborter. Kriminaliseringen av aborter har också lett till att kvinnor som misstänks ha genomgått en abort döms till långa fängelsestraff.

- Det fruktansvärda förtryck som drabbar kvinnor och flickor i El Salvador är chockerande och kan liknas vid tortyr. De förvägras sin grundläggande rätt att själva bestämma över sin kropp och de straffas hårt om de tar sig den rätten, säger Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare, när han presenterade rapporten på plats i San Salvador. 

- Det är chockerande att förbudet även omfattar fall där graviditeten är direkt livshotande, vilket innebär att de som är för sjuka för att kunna fullfölja en graviditet står inför det omöjliga valet mellan att hamna i fängelse om de genomgår en abort eller riskera livet om de inte avbryter graviditeten.

Enligt lagen är straffet för den som genomgår en abort mellan två till åtta års fängelse. Men ofta döms kvinnorna istället för mord vilket straffas med 30-50 års fängelse. Det förekommer att även kvinnor som får missfall straffas.. 

Ett fall, som omnämns i rapporten, är María Teresa Rivera som avtjänar ett 40-årigt straff efter att hon fått missfall. Hon hade ett femårigt barn och var inte medveten om att hon var gravid när fick smärtor och hennes svärmor fann henne blödande på badrumsgolvet. Hon kördes till sjukhus där personalen gjorde en polisanmälan. Polisen förhörde henne utan att hon hade en advokat närvarande. 
I juli 2012 dömdes hon för överlagt mord, trots allvarliga brister i bevisningen mot henne. Hennes son kommer att att vara 45 år när hon släpps ut ur fängelset. 

Maria Teresa är inte ensam. I El Salvador är många kvinnor fängslade på grund av missfall eller abort, vissa har suttit i fängelse i mer än tio år. De allra flesta kommer från mycket fattiga förhållanden.
Abortförbudet gäller även för unga flickor som blivit våldtagna. Lagen tvingar alla att fullfölja en graviditet, även om det kan få förödande konsekvenser både fysiskt och psykiskt.

En läkare som behandlat en tioårig flicka som blivit gravid efter en våldtäkt berättade: "Det var ett oerhört svårt fall ...hon förstod inte ens vad det handlade om...hon bad oss om färgkritor, det var hjärtskärande. Vi sa: "Hon är ju bara en flicka, en liten flicka. Hon förstod inte ens att hon väntade barn". Flickan tvingades fullfölja graviditeten. 

De hårda abortlagarna hänger även ihop med en mycket bredare diskriminering av kvinnor och flickor i El Salvador. Stereotypa könsrollsuppfattningar förekommer även inom rättsväsendet där domare kan ifrågasätta kvinnors trovärdighet. 

- Den salvadorianska regeringens underlåtenhet att ta itu med diskrimineringen mot kvinnor innebär en allvarlig inskränkning i kvinnors och flickors liv. Regeringens vägran, att på allvar göra något åt de oöverstigliga hindren att få preventivmedel och vettig sexualundervisning, innebär att generationer av unga kvinnor kan få sin framtid formad av ojämställdhet, diskriminering, begränsade valmöjligheter och inskränkt frihet, säger Salil Shetty.

- Världen kan inte bara titta på när kvinnor och unga flickor lider och dör i El Salvador.

Amnesty uppmanar regeringen i El Salvador att helt avkriminalisera abort och att, som ett minimum, se till att säkra och legala aborter blir tillgängliga för flickor och kvinnor som blivit gravida till följd av våldtäkt eller incest. Även då graviditeten medför fara för flickans eller kvinnans liv eller hälsa eller då fostret har mycket allvarliga skador.

Agera mot det totala abortförbudet i El Salvador och läs mer här: amnesty.se/minkropp

Bakgrund

El Salvador är ett av sju länder i Latinamerika där abort är totalförbjudet. De övriga är Chile, Dominikanska republiken, Haiti, Honduras, Nicaragua och Surinam. Några av länderna, bland annat Chile håller på att se över lagstiftningen.

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll