Gå direkt till innehåll

Nyhet -

​EU: Avtal om fördelning av asylsökande är enbart ett litet steg mot att reparera ett trasigt system

Oavsett hur överenskommelsen utformas för att fördela 40 000 asylsökande inom EU, är det ett väldigt litet steg mot att reparera ett trasigt system, säger Amnesty International inför det informella mötet mellan EU:s justitie- och inrikesministrar i Bryssel.

Dagens möte är en följd av en överenskommelse för hela EU som nåddes i juni. Mötets syfte är att andra EU-länder ska ta en större del av ansvaret för och i hanteringen av asylärenden, som nu till en överväldigande majoritet sker i Grekland och Italien dit de flesta asylsökande anländer.

- Det är bra att EU:s ledare slutligen rör sig mot en överenskommelse kring omfördelningen av tiotusentals asylsökande som har anlänt till Europas stränder. Men alla överenskommelser måste åtföljas av att man adresserar helheten. Att man ser till det system som har orsakat den här situationen i första hand. EU måste omedelbart inrätta säkrare och lagliga vägar för dem som behöver skydd, lätta på begränsningar i rörelsefriheten för dem som fått asyl samt stärka den finansiella och operationella hjälpen till EU:s medlemsstater vid gränsen, säger Gauri van Gulik, biträdande chef för Amnesty Internationals Europa -och Centralasienavdelning.

EU:s ministrar ska även diskutera villkoren för en möjlig lista över ”säkra” ursprungsländer, vilket innebär att asylsökande från de länderna skulle ha begränsad rätt till att söka asyl.

- Konceptet med ”säkra ursprungsländer” är både absurt och farligt. Asylärenden ska bedömas individuellt – en lista med säkra ursprungsländer skulle utesluta hela grupper av människor från skydd och tvinga dem att återvända till fara. Den typen av diskriminering skulle inte bara sätta människors liv och säkerhet på spel, utan även strida mot internationell rätt, säger Gauri van Guli.

För mer information eller för en intervju, vänligen kontakta Amnesty Internationals presskontor: +44 207 413 5566, +44 7778 472 126 eller press@amnesty.org

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll