Gå direkt till innehåll
EU: Europas ledare måste öppna ögonen

Nyhet -

EU: Europas ledare måste öppna ögonen

Inför det extrainkallade toppmötet med EU:s ledare den 23 april då de ska diskutera krisen i Medelhavet, publicerar Amnesty International en rapport och en skarp uppmaning till EU-länderna att agera omedelbart för att stoppa den humanitära katastrofen i Medelhavet, där tusentals migranter och flyktingar drunknat.

Rapporten, "Europe's sinking shame", innehåller vittnesmål från personer som överlevt skeppsbrotten. Rapporten visar tydligt vilka utmaningar och begränsningar de sök-och räddningsinsatser, som i dag finns tillgängliga, har. Amnesty lägger också fram konkreta rekommendationer för vad som måste göras: en omedelbar humanitär insats krävs för att rädda liv, med sjöräddningsfartyg, flygplan och helikoptrar.

- De europeiska ledarna som samlas i Bryssel har en historisk möjlighet att stoppa den pågående humanitära tragedin, säger Johan Dalhuisen, Amnesty Internationals Europachef.

- Europas ovilja att hjälpa, de tusentals migranter och flyktingar som försöker ta den farliga resan över Medelhavet, kan jämföras med att brandmän skulle vägra att hjälpa människor som hoppar från ett brinnande inferno.

När EU:s utrikes-och inrikesministrar träffades i måndags kom plötsligt en vändning då man sa sig vara beredda att stärka sök-och räddningsinsatserna. Dessa löften måste nu sättas i verket.

Amnestys utredning visar på effekterna av att den italienska flottans räddningsinsatser "Mare Nostrum" avlutades - en dramatisk ökning av antalet döda migranter och flyktingar. Amnestys rapport redogör bara för olyckor fram till den 15 april. Efter de senaste dagarnas katastrofer har dödstalen stigit dramatiskt, antalet drunknade under 2015 beräknas nu vara över 1 700. Vid samma tid förra året hade 17 personer drunknat.

Myten om att Mare Nostrum lockade fler att försöka ta sig över Medelhavet stämmer inte heller. Tvärtom har antalet migranter och flyktingar ökat.

Som en ersättning för Mare Nostrum gav EU-regeringarna, Frontex (EU.s gränsövervakning) i uppdrag att inrätta "Operation Triton".

Triton är inte en sök-ochräddningsoperation. Till skillnad från Mare Nostrum, som hade båtar som patrullerade 100 sjömil från ön Lampedusa, når Tritons båtar bara 30 sjömil från den italienska kusten och Malta. Detta innebär att de inte alls befinner sig i de områden där de flesta båtarna med migranter och flyktingar brukar hamna i problem.

Antalet döda

Den 18 april beräknas cirka 800 människor ha drunknat efter att de hamnat i sjönöd och skulle räddas av ett handelsfartyg. Enligt den italienska kustbevakning kapsejsade båten då människorna ombord försökte ta sig över på den ena sidan.

Mohammad, en 25-årig palestinier från Libanon berättar vad som hände ombord på den båt där han befann sig den 4 mars. "Ett bogserfartyg skulle rädda oss, de kastade ut en repstege, när människorna ombord försökte nå stegen kapsejsade båten, jag hamnade i vattnet och en syrisk kvinna drunknande med sin ett-årige son".

Rederierna säger att de varken har resurser eller kunskap för att kunna genomföra stora räddningsoperationer. Den 31 mars gjordes ett gemensamt uttalande av rederier och sjöfolksförbundet där de kallade den nuvarande situationen för "ohållbar" och krävde att staterna skulle öka sina insatser. "Det är oacceptabelt att världssamfundet förlitar sig på att handelsfartyg ska utföra allt fler stora räddningsoperationer".

Den 8 februari kom ett nödanrop från en båt i sjönöd. Trots höga vågor och minusgrader lyckades den italienska kustbevakningen rädda 105 personer som befann sig i en överfull jolle. Det var en av fyra jollar som hade lämnat Libyens kust dagen innan och hamnat i sjönöd. Mer än 330 drunknade.

De två patrullbåtarna från kustbevakningen var öppna och kunde inte ge skydd och värme till dem som räddats, 29 av dem frös ihjäl. En sjukvårdare ombord berättade för Amnesty: "för att de skulle hålla värmen lät vi dem turas om att komma in i styrhytten, men situationen var svår .... jag kände mig rasande: först lyckades vi rädda dem och sedan fick de dö på detta sätt".

Massimiliano Lauretti, kapten i den italienska flottan, sa till Amnesty att det skulle vara möjligt att organisera en humanitär sjöräddningsoperation inom några dagar om det bara gavs en order.

- Den italienska flottan är redo. Vi har tränat in alla rutiner och vi har erfarenhet. Om vi får klartecken kan vi få igång en humanitär operation inom 48-72 timmar.

Amnesty uppmanar alla europeiska stats-och regeringschefer som deltar i toppmötet den 23 april att omgående inrätta en effektiv räddningsinsats. Innan den är på plats måste Italien och Malta få såväl ekonomiskt som logistiskt stöd så att de kan förstärka sina insatser.

Foto: © Giles Clarke/Getty Images Reportage

Se Amnestys aktion "S.O.S. Europa"

Läs rapporten

Ämnen

Kategorier