Gå direkt till innehåll

Nyhet -

EU: Företag i EU-länder fortsätter sin handel med tortyrredskap

Företag, som har sin bas i EU-länder, fortsätter att marknadsföra och sälja säkerhetsutrustning som även används som tortyrredskap. Verksamheten fortgår genom att företagen använder kryphål i en tioårig EU-förordning som ska begränsa sådan handel, säger Amnesty International i en gemensam rapport med Omega Research Foundation.

Rapporten redogör för de olika kryphålen men också för vad som krävs av EU:s institutioner och medlemsstater för att täppa till dem. Den 28 maj ska Europaparlamentet diskutera nya tilläggsförslag till EU:s förordning om handel med tortyrredskap, som trädde i kraft 2006 .

- Europa har kommit långt när det gäller att stoppa den motbjudande handeln med verktyg och teknik som kan användas för att tortera och avrätta människor, säger Marek Marczynski, chef för avdelningen för militär-, polis och säkerhetsfrågor på Amnesty International.

- Men denna rapport visar att det dessvärre finns betydande kryphål kvar. Detta innebär att företag kan profitera på människors olycka, trots de förbud och regleringar som finns på plats. Om Europa på allvar menar att de vill gå i bräschen för att stoppa tortyr och dödsstraff, måste dessa kryphål omedelbart täppas till.

Under senare år har EU gradvis utökat listan på produkter som antingen ska förbjudas eller vara föremål för exportkontroll. EU- kommissionen har presenterat ytterligare förslag på hur förordningen kan skärpas, förslag som Europaparlamentet nu ska ta ställning till. Amnesty och Omega välkomnar flera av dessa förslag, men som rapporten visar krävs det mer.

Med de nuvarande förslagen kan utrustning säljas till länder utanför EU, så länge som affären görs utanför EU:s gränser och utrustningen inte produceras inom EU.

Tidigare förbjuden utrustning; som särskilda metallsängar, konstruerade som burar och olika typer av fastlåsningsutrustning marknadsförs nu på vapenmässor inom EU och internet.

Det finns också en marknad för elchocksutrustning, som elchockspistoler, elchocksbatonger och sköldar - vilka är helt olämpliga som verktyg för brottsbekämpning

EU-länder är också inblandade i utbildning av polis och militär när det gäller utrustning som kan användas för tortyr. Detsamma gäller marknadsföring av ny teknik och verktyg som kan användas vid avrättningar.

- Även om EU- kommissionens förslag går långt är de inte tillräckliga och EU-parlamentet måste nu ta tillfället i akt och inte missa möjligheten att stärka kontrollsystemet för att stoppa den skrupelfria handeln, säger Dr Michael Crowley vid organisationen Omega Research Foundation.

- Det är dags för EU att gå till botten med problemen och stätta stopp för EU:s tortyrhandel, för gott.

Bakgrund

Detta är den fjärde rapporten från Amnesty och Omega som pekar på möjligheterna att kringgå det bindande EU-fördrag som ska förbjuda handel med tortyrredskap. Rapporten som släpptes 2010 ledde till att EU-kommissionen utökade listan över utrustning och produkter som skulle förbjudas, bland annat spikbatonger och särskilda substanser som används vid avrättningar med dödlig injektion.

Ämnen

Kategorier