Gå direkt till innehåll

Nyhet -

EU:s ledare måste ingripa för att stoppa tragedierna i Medelhavet


Ännu en gång har båtar förlist i Medelhavet i närheten av Lampedusa vid den italienska kusten. De två senaste dagarna har mer än 50 personer mist livet och hundratals saknas fortfarande efter att två båtar sjunkit. 

I oktober förra året då 400 migranter och flyktingar drunknade var upprördheten stor och EU:s ledare lovade åtgärder.

Fram till i dag har inget konkret gjorts för att stoppa dessa tragedier. Skeppsbrotten och drunkningsolyckorna fortsätter i såväl Medelhavet som Egeiska havet mellan Turkiet och Grekland Den 5 maj miste 22 personer livet när de försökte ta sig från Turkiet till den grekiska ön Samos. 

De allt högre dödssiffrorna visar på bristerna i EU:s migrations-och asylpolitik, som till varje pris fokuserar på att hindra människor från att ta sig till Europa. De allt hårdare restriktionerna har lett till att desperata människor söker ännu farligare vägar att ta sig till Europa. Utan några säkra och legala vägar att nå Europa, tvingas människor i händerna på flyktingsmugglare och människohandlare och att riskera sina liv i sjöodugliga båtar. 

Men det finns alternativ.

Det behövs en ändring i EU:s asyl-och migrationspolitik om det ska gå att rädda liv. Vid två tillfällen i nästa månad, den 5-6 juni då Ministerrådet för rättsliga- och inrikesfrågor sammanträder och vid Europeiska rådet den 26-27 juni har EU möjligheter att förändra politiken vad gäller migration-och asylfrågor. 

Efter tragedierna i oktober 2013 i närheten av Lampedusa har Italien genomfört omfattande sök-och räddningsoperationer "Mare Nostrum". Detta visar att det går att rädda liv men det krävs gemensamma ansträngningar och stöd av övriga EU-länder och liknande operationer måste även genomföras i Egeiska havet. 

EU-länderna har varit ovilliga att diskutera säkra och lagliga vägar för flyktingar att ta sig in i EU. De flesta EU-ländernas reaktion på den syriska flyktingkrisen har varit skamlig. Samtidigt som familjer från Syrien riskerar sina liv ute på havet, vägrar medlemsländer i EU att öppna möjligheten för att ta sig till Europa på säker väg. 

Detta skulle exempelvis kunna lösas genom vidarebosättning och att underlätta familjeåterförening. Vid årsskiftet hade Libanon - som har knappt 4,5 miljoner invånare - tagit emot 800 000 flyktingar från Syrien, till EU hade endast 81 000 flyktingar kunnat ta sig för att söka skydd.

EU:s kommissionär för inrikesfrågor som även omfattar asyl-och migration, Cecilia Malmström, kommenterade de senaste tragedierna så här: "det går att förhindra risken för att sådana här tragedier upprepas genom att till exempel vidarebosätta flyktingar direkt från lägren utanför Europa och på det sättet öppna nya lagliga vägar". 

EU:s medlemsstater och andra europeiska länder fortsätter sitt samarbete med länder utanför Europa för att kontrollera migration samtidigt som man vänder ryggen till de övergrepp som migranter, asylsökande och flyktingar utsätts för i dessa länder. Samarbete med andra länder måste riktas in på att hjälpa dem att upprätthålla flyktingar och migranters mänskliga rättigheter och inte i första hand på att hindra dem från att ta sig till Europa. 

Vid Europeiska rådets möte den 26-27 juni ska EU:s regeringschefer komma överens om en femårig strategi för asyl och migration. Detta är en avgörande möjlighet för EU:s medlemsstater att en gång för alla placera migranter och flyktingars mänskliga rättigheter som en central fråga för EU och därmed också för att kunna rädda liv. 

Inför valet till EU-parlamentet den 25 maj driver Amnesty en kampanj för att stoppa "pushbacks" - ingen ska tvingas vända vid EU:s gränser utan först få möjlighet att söka asyl

Läs mer om kampanjen http://soseuropa.amnesty.se/


Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916