Gå direkt till innehåll
Europa: Dramatisk förändring behövs i EU:s flyktingpolitik

Nyhet -

Europa: Dramatisk förändring behövs i EU:s flyktingpolitik

Under årets första åtta månader har över 350 000 människor sökt sig till EU i hopp om ett bättre liv. Av dem har över 244 000 människor kommit till Grekland, och av dessa är 90 procent människor som flytt undan krig i Syrien, Afghanistan och Irak. 

De europeiska ledarnas svar på den växande flyktingkrisen har varit oorganiserat och saknat både ledarskap, ambitionsnivå och medkänsla, det säger Amnesty International i en kommentar och lanserar nu en "Agenda för Europa" i samband med det extrainkallade mötet mellan EU-ländernas justitie-, migrations- och inrikesministrar den 14 september.

- Det är en globala flyktingkris, inte bara en europeisk. EU:s ledare kan inte vända ryggen till den tragik som nu pågår. Efter månader av undanflykter måste de nu en gång för alla koordinera sitt mottagande och radikalt förändra och gå igenom sitt havererade asylsystem, säger John Dalhuisen, chef för Amnesty Interantionals Europa- och Centralasienavdelning.

Närmare 2 800 personer har hittills mist livet i år när de försökt nå säkerheten i Europa. Det har krävts vidriga bilder på dessa tragedier för att väcka några av de europeiska ledarna ur sin självgodhet där några nu gör stora u-svängar och erbjuder sig att ta emot kvotflyktingar.De desperata scenerna i Ungern och Grekland har visat att flyktingar och asylsökandens lidanden knappast är över bara för att de kommit till Europa. Amnesty har bland annat skildrat situationen för flyktingarna på Kos och Lesbos och utredare nyss hemkomna från Ungern har vittnat om människor som sover på gatan och som varken har mat eller vatten.

Amnesty International kräver en gemensam europeisk strategi när det gäller hur flyktingkrisen ska hanteras, där de viktigaste handlar om; fler säkra och legala vägar in i Europa, ett värdigt och humant mottagande och ett effektivare sätt att hantera asylansökningarna där de europeiska länderna fördelar andelen asylsökande rättvist mellan sig som en extraordinär åtgärd.

I agendan - A Union of Protection: Amnesty International’s Agenda for Refugee Protection in Europe - ställs följande krav på de europeiska ledarna:

*Ett kraftigt ökat stöd till de EU-länder dit flyktingar anländer som "förstaland" så att de länderna kan erbjuda humana mottagningsvillkor och snabba på hanterandet av asylansökningarna.

*Säkerställa att flyktingar som kommer landvägen verkligen kan komma in i EU och söka asyl.

*Lätta på trycket för gränsländerna genom att andra medlemsländer tar ett större ansvar för mottagande och asylprövningar.

*Förändra den EU-lagstiftning som försvårar för personer som fått asyl att röra sig fritt inom EU.

*De EU-länder dit flyktingar anländer som "förstaland" måste sluta att skicka tillbaka flyktingar och stoppa kränkningar av deras mänskliga rättigheter, som användandet av våld mot dem.

- EU:s samtliga 28 medlemsländer har redan skrivit under - och kommit överens om ett asylprövningssystem i överensstämmelse med FN:s Flyktingkonvention. Att det är en mänsklig rättighet att söka asyl är odiskutabelt. EU har också enats om bindande regler kring mottagande av flyktingar som söker asyl. Låt oss se till att vi också rättar oss efter det vi redan har kommit överens om och upphör att agera i strid med våra egna förpliktelser. Det är det minsta man kan begära säger Madelaine Seidlitz, jurist och ansvarig för flykting- och migrationsfrågor vid den svenska sektionen av Amnesty Sverige.

Blogginlägg av Madelaine Seidlitz

Petition till EU:s ledare som överlämnas 14 september

Bildtext: Flyktingar i Makedonien, på gränsen mot Grekland. 

Foto: Richard Burton / Amnesty International

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916