Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Europa: EU måste bekämpa homofobiskt våld


Europeiska Unionen och dess medlemsstater har inte tagit itu med problemet med homofobiskt och transfobiskt motiverat våld och att skydda individer från diskriminering, trakasserier och våld, säger Amnesty International i en rapport som publiceras idag.

- Hatbrott får långvariga konsekvenser för offrens liv. Trots detta klassificeras inte brott som begås på grund av offrets sexuella läggning eller könsidentitet som hatbrott inom EU eller många av medlemsstaternas lagstiftning. Detta är oacceptabelt då sexuell läggning och könsidentitet innefattas av skyddet mot diskriminering i folkrätten, säger Marco Perolini, Amnesty Internationals diskrimineringsexpert.

Amnesty Internationals rapport, Because of who I am: Homophobia, transphobia and hate crime in Europe, framhäver luckorna i många europeiska länders lagstiftning, där sexuell läggning och könsidentitet inte tydligt inkluderas som grunder på vilka hatbrott kan begås. Rapporten pekar också på otillräckligheten i EU:s nuvarande standarder gällande hatbrott för att bekämpa homofobiskt och transfobiskt motiverat våld.

Det diskriminerande motivet gör att hatbrotten skiljer sig från andra kriminella gärningar. I rättsprocessen är det av stor vikt att polis och andra rättsliga myndigheter gör allt de kan för att utreda motiven bakom brotten.

En färsk undersökning i EU-länder visar att 80 procent av alla homofobiskt och transfobiskt motiverade hatbrott aldrig anmäls - ofta på grund av rädsla för institutionaliserad homofobi och transfobi. Det har också förekommit fall där personer som inte varit öppet homosexuella avstått från att anmäla attacker till polisen av rädsla för att vänner och familj ska få kännedom om deras sexuella läggning.

Länder som Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Italien och Lettland saknar heltäckande regelverk gällande hatbrott eftersom dessa inte innefattar brott mot personer på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. I andra länder som Kroatien och Grekland är lagstiftningen mot homofobiskt och transfobiskt motiverat våld inte tillräckligt implementerat och resulterar ibland i att det homofobiska eller transfobiska motivet inte registreras av polisen eller inte tillräckligt utreds.

I februari 2012 misshandlades Michelle, en ung transsexuell kvinna, av flera personer i Catania, Italien, på grund av sin könsidentitet. Gärningsmännen ska under misshandeln ha skrikit "Äckligt! Du är ju en man, en pervers man!" och använt andra kränkande tillmälen.

Michelle anmälde misshandeln till polisen och hittills har en misstänkt identifierats. Det transfobiska motivet bakom misshandeln kommer dock inte att beaktas i rättsprocessen, på grund av luckor i den italienska lagstiftningen.

- De ville slå ihjäl mig för den jag är, för att jag har ett ansikte som är lite för maskulint och för att de hörde på min röst att jag är en transperson.

Den 30 september 2008 dödades läkarstudenten Mihail Stoyanov i Sofia, Bulgarien, för att han uppfattades som homosexuell. Fem år efter mordet har rättegången mot de två misstänka gärningsmännen ännu inte startat. Även om det homofobiska motivet varit väl fastställt under utredningen, kommer det inte tydligt att beaktas under rättegången. Att rättegången mot de två gärningsmännen har försenats har varit påfrestande för Hristina, hans mamma, som har lämnats helt utan psykologiskt eller annat stöd från myndigheterna.

- EU och dess medlemsstater kan inte uppfylla sina förpliktelser att bekämpa diskriminering utan att vidta lämpliga åtgärder mot alla former av hatbrott. Den existerande dubbelmoralen uttrycker en idé om att vissa former av våld inte är värda ett lika högt skydd eller lika stor uppmärksamhet. Detta är oacceptabelt för ett EU som säger sig förespråka jämlikhet och inkludering, säger Marco Perolini.

Ämnen

Kategorier