Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Europa: ​EU sviker flyktingar på Balkan

Tusentals flyktingar, asylsökande och migranter - bland dem många barn - hamnar i ett juridiskt ingemansland på grund av EU:s bristfälliga flyktingsystem. De utsätts för grova övergrepp och utpressning av såväl myndigheter som kriminella gäng i länderna på Balkan, säger Amnesty International i en ny rapport, Europe's borderlines: Violations against migrants and refugees in Macedonia, Serbia and Hungary. 

- Flyktingar som flyr undan krig och förföljelse tar vägen över Balkan i hopp om att finna säkerhet i Europa. Men istället för säkerhet i möts de av övergrepp och exploatering. Serbien och Makedonien har blivit Europas slasktratt för flyktingar och migranter som inget land i EU är villigt att ta emot, säger Gauri van Gulik, biträdande chef för Amnesty Internationals Europa -och Centralasienavdelning.

Rapporten bygger på intervjuer, med drygt 100 flyktingar och migranter, gjorda under fyra utredningsresor till Serbien, Ungern, Grekland och Makedonien, mellan juli 2014 och mars 2015.

Deras vittnesmål avslöjar vilken chockerande behandling de utsatts för på Balkan - som har blivit en allt vanligare väg för flyktingar och migranter att försöka nå EU:s gränser. Antalet som korsat Serbien och Ungerns gränser har ökat med 2 500 procent de senaste fem åren, från 2 370 år 2010 till årets siffra på 60 602.

Rutten som går sjövägen mellan Turkiet och Grekland och sedan landvägen över Makedonien till Serbien och Ungern är mindre farlig än sjöresan över Medelhavet från Libyen, där så många har drunknat. Sedan januari 2014 uppges 123 personer har drunknat i havet mellan Turkiet och Grekland och 24 har dött då de hoppat ner på tågvagnar.

Flyktingmottagandet på de grekiska öarna är förfärligt, därför försöker många ta sig direkt till Aten för att sedan ta sig vidare till Makedonien. Vid gränsen till Makedonien och till Serbien tvingas många rutinmässigt tillbaka och blir också misshandlade av gränspolisen. Andra krävs på mutor för att bli insläppta. Ett vittne berättar att gränspolisen vid den ungerska gränsen hotade med att skicka dem tillbaka till Serbien om de inte betalade 100 euro var.

Många flyktingar och migranter, ofta hela familjer, grips godtyckligt och sätts i förvar. I Makedonien hamnar många i Gazi Baba ett mottagningscenter där de kan bli kvar i månader utan möjlighet att söka asyl.

Personer som suttit i det extremt överfulla Gazi Baba vittnar om svåra förhållanden och hur de blev slagna av polisen.

Möjligheterna att kunna söka och få asyl i Serbien och Madonien är mycket små. Under 2014 fick tio asylsökande flyktingstatus i Makedonien och endast en person asyl i Serbien. Även i Ungern hamnar de som tagit sig in i landet utan tillstånd i förvar. Förra året fick 240 personer asyl i Ungern, en bråkdel av dem som sökte asyl.

Sedan mars i år har den ungerske premiärministern och även utrikesministern gjort mycket kraftiga anti-migrantuttalanden, de har hotat med lagstiftning för att kunna stoppa människor från att söka asyl och regeringen planerar även att bygga ett stängsel vid gränsen mot Serbien för att hindra människor från att ta sig in i landet. Av de 21 000 flyktingar och migranter som sökte sig via västra Balkan år 2014, kom mer än hälften från Syrien, övriga kom från Afghanistan, Egypten, Eritrea, Irak, Nigeria, Somalia, Sudan och Tunisien. 

Ämnen

Kategorier