Gå direkt till innehåll
​Europa stängt för dagen - välkommen åter?

Nyhet -

​Europa stängt för dagen - välkommen åter?

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt, det är miljontals som flyr från ofattbart våld, grymhet och förtryck i sina hemländer. Sedan i januari i år har över 411 000 människor påbörjat farliga resor för att söka trygghet i Europa. Över 2900 har dött på vägen.

Den 3 oktober är det två år sedan över 350 människor dog när deras skepp sjönk utanför Lampedusa. För media och många politiker var det då som uppvaknandet skedde - människor på flykt dör på sin väg mot frihet. De drunknar när de tvingas söka sig över öppet hav för att försöka nå en fristad i EU.

- Det finns idag inga säkra och lagliga vägar in i EU, det är, förutom grundproblemen i flyktingarnas hemländer, den viktigaste förklaringen till att så många mist livet - och det är fullständigt oacceptabelt att det ser ut så. Att söka asyl är en mänsklig rättighet, och du eller dina barn ska inte behöva dö när du försöker ta dig till ett land där du kan utövaden rätten, säger Madelaine Seidlitz, jurist och ansvarig för flyktingfrågor på Amnesty Sverige.

Den 3 oktober startar Amnesty Sverige en åtta-dagars kampanj, både för att få människor att få en inblick i bakgrunden till varför människor flyr och vilka problem de möter på vägen, men också för att samla namnunderskrifter med krav på EU om en förändrad flyktingpolitik som tar sin grund i mänskliga rättigheter och staters skyldigheter att agera på det sätt som de har förbundit sig att de ska göra - en petition som ska skickas vidare till EU:s stats- och regeringschefer när de träffas den 15 oktober i Bryssel.

- Vi hoppas att denna kampanj, tillsammans med så mycket annat som sker just nu, slutligen ska få våra politiker att inse att frågan om legala och säkra vägar för att ta sig till skydd MÅSTE upp på dagordningen. Likaså att vi åtminstone kommer ett steg närmare ett system där det faktiskt inte accepteras att skriva under på saker som man förpliktigar sig att göra, och sedan strunta i dem. Utan att något händer. Detta är frågor om rättigheter och skyldigheter.

Några av de områden som kommer tas upp under kampanjen är bland annat det gemensamma asylsystemet, vad EU:s yttre och inre gränser får för konsekvenser för den som flyr och vilken betydelse ett visum har - och hur svårt det är att få ett.

Amnesty kräver bland annat att EU:

- beslutar om att skapa säkra och legala resvägar in i EU.

- ser till att mottagningen av flyktingar i de länder där de först anländer förstärks och blir acceptabelt.

- förbinder sig att lösa de många problem som finns med EU:s asylsystem, bland annat genom att skapa ett mer rättvist system där alla medlemsstater tar ansvar för ett korrekt mottagande och en rättssäker asylprövning.

Petitionen finns tillgänglig här från och med den 3 oktober.

För mer information: Madelaine Seidlitz, jurist, ansvarig för arbetet med flyktingar och migranter Amnesty Sverige, 0707-440877, madelaine.seidlitz@amnesty.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916