Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Europa: Utbredd diskriminering mot muslimer

"Muslimer hålls ansvariga för vad som händer i Mellanöstern och Nordafrika. Människor förolämpar mig på gatan och en man började skrika åt mig att jag måste ta av mig lakanet jag hade på huvudet. Jag är uppväxt i Schweiz och ser det som mitt land. Jag förstår inte hur andra medborgare tror att de har rätt att behandla mig på det här sättet."
P. från italiensktalande delen av Schweiz


De europeiska regeringarna måste göra mer för att utmana de negativa stereotyper och fördomar som finns om muslimer och som ökar diskrimineringen, särskilt inom utbildning och arbete. Det säger Amnesty i den nya rapporten "Choice and prejudice: discrimination against Muslims in Europe" som släpps i dag.

-Muslimska kvinnor nekas jobb och flickor hindras från att delta i undervisning för att de bär traditionella kläder, som till exempel huvudsjal. Män kan avskedas för att de har skägg som associeras med islam. Istället för att motarbeta dessa fördomar är det allt för vanligt att politiska partier underblåser dem för att få fler röster, säger Marco Perolini, Amnestys diskrimineringsexpert.

Rapporten avslöjar den utbredda diskrimineringen som muslimer utsätts för, på grund av sin tro i flera delar av livet, men särskilt inom utbildning och arbete. Den fokuserar på Belgien, Frankrike, Nederländerna, Spanien och Schweiz, länder där Amnesty redan tidigare har lyft frågor som restriktioner för böneplatser och förbud mot heltäckande slöja.

- Att få ha på sig religiösa och kulturella symboler och kläder är en del av yttrandefriheten och religionsfriheten - och dessa rättigheter måste vara lika för alla religioner, säger Marco Perolini.

- Alla har rätt att uttrycka sin kulturella, traditionella eller religiösa bakgrund genom att bära speciella kläder, men ingen ska tvingas att göra det. Generella förbud mot vissa klädesplagg kränker rättigheterna för dem som frivilligt har valt att klä sig på ett visst sätt och det är inte rätt sätt att gå tillväga.

Lagstiftning som förbjuder diskriminering på arbetsmarknaden har inte tillämpats ordentligt i Belgien, Frankrike och Nederländerna. Arbetsgivare har haft rätt att diskriminera när de anser att religiösa eller kulturella symboler kan irritera kunder eller kollegor eller om det kolliderar med företagets profil eller med dess neutralitet. Det här strider direkt mot EU:s antidiskrimineringslagar.

- EU:s lagar som förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av religion och tro verkar vara helt tandlösa, eftersom vi ser att arbetslösheten är högre bland muslimer och särskilt bland muslimska kvinnor av utländsk härkomst, säger Perolini.

Det senaste årtiondet har elever förbjudits att bära huvudsjal och andra religiösa eller traditionella kläder i skolor i flera länder, som Spanien, Frankrike, Belgien, Schweiz och Nederländerna.

- Restriktioner mot religiösa symboler och kläder i skolan måste baseras på individuella bedömningar i varje enskilt fall. Generella förbud är ett hot mot muslimska flickors rätt till utbildning och yttrandefrihet.

Rätten till en böneplats är central inom religionsfriheten. Trots det har den schweiziska konstitutionen sedan 2010 förbjudit att det byggs minareter, vilket strider mot internationella förbindelser som Schweiz är skyldiga att respektera. I Katalonien, i Spanien, måste muslimer be utomhus eftersom de böneplatser som finns är för små och önskemål om att bygga nya moskéer inte godkänns med hänvisning till att det är oförenligt med katalanska traditioner och kultur. Det här strider mot religionsfriheten som ger människor rätt att be tillsammans i lämpliga lokaler.

- I många europeiska länder ökar åsikten att islam och muslimer är okej så länge de inte är allt för synliga. Den här attityden kan framkalla kränkningar mot mänskliga rättigheter och vi måste protestera mot den, säger Marco Perolini.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916