Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Europas dödliga gränser


Med rapporten SOS EUROPA - mänskliga rättigheter och migrationskontroll, inleder Amnesty den 13 juni en kampanj för att uppmärksamma den svåra situationen för flyktingar och migranter. Varje år försöker tusentals människor från Nord-och Västafrika ta sig till Europa i rangliga båtar med allvarliga brister både vad gäller besättning och säkerhet.

Målet är att ta sig sjövägen till Europa. Många är på flykt undan konflikter andra söker sig bort från ett liv i extrem fattigdom. Gemensamt för dem alla är att de söker en bättre framtid. Många av dem når dock aldrig Europas stränder. Vissa dukar under av vätskebrist eller sjukdomar, andra faller överbord och drunknar. Många stoppas av patrullbåtar som tvingar båtarna att vända om.

Förra året drunknade minst 1 500 män, kvinnor och barn i Medelhavet i sin kamp för att nå Europa. Många av dessa dödsfall hade kunnat undvikas om livräddningsinsatser hade satts in tidigare. Flera av flyktingarna och migranterna har inte skickats tillbaka till sina hemländer utan tvingats tillbaka till länder där de utsatts för övergrepp. De pekas ut som "illegala" och riskerar ha hållas i förvar under långa perioder. Ett exempel är personer som av italienska myndigheter har tvingats till Libyen där de fängslats och utsatts för grova övergrepp. Även de som inte fängslas kan bli trakasserade av polisen eller utnyttjas av arbetsgivare på grund av sin sårbara irreguljära status.

EU:s medlemsländer kritiseras av  Amnesty för att fokusera sina gemensamma ansträngningar på att hindra migranter och flyktingar från att nå EU istället för att ta sitt ansvar och garantera såväl flyktingar som migranter tillgång till sina  grundläggande mänskliga rättigheter.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916