Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Nigeria: FN bekräftar omfattande oljeutsläpp i Nigerdeltat

Oljebolaget Shells verksamhet i Nigerdeltat har haft en katastrofal inverkan på människorättssituationen för de boende i området, säger Amnesty i ett uttalande med anledning av en FN-rapport, som publicerades den 4 augusti, om effekterna av oljeföroreningar i Ogoniland i Nigerdeltat. 

Rapporten från FN:s miljöprogram, UNEP, är den första om Nigeria och den grundar sig på två års djupgående vetenskapligt utredningsarbete. Rapporten visar att oljeföroreningarna är utbredda och allvarliga och har drabbat de boende i regionen i decennier.   

- Bevis läggs fram i rapporten för att Shells verksamhet haft en förödande inverkan i Nigeria, men att företaget kommit undan genom att förneka detta i decennier med falska påståenden om att verksamheten levt upp till internationella krav, säger Audrey Gaughran, som är chef för globala frågor på Amnesty International och har utrett problemen med föroreningar i Nigerdeltat.

Rapporten har genomförts på uppdrag av Nigerias regering och Shell har betalat kostnaderna. Den ger obestridliga bevis för vilken negativ påverkan oljeutvinningen har haft för befolkningen, i en region som har en av Afrikas största biologiska mångfald. Det gäller både jordbruk och fiske där oljeutvinningen har förstört såväl försörjningsmöjligheter som födokällor. Kanske mest allvarligt är att utredningen visar på den omfattning som dricksvattnet har förgiftats, vilket har utsatt hela samhällen för allvarliga hälsorisker. Ett prov visar på halter av ett cancerogent ämne som 900 gånger överskred WHO:s riktlinjer. UNEP har nu rekommenderat akuta åtgärder för att varna befolkningen.

Rapporten avslöjar hur Shell i åratal systematiskt har underlåtit att åtgärda oljeföroreningarna  Enligt UNEP:s experter är områden som Shell påstår sig ha renat fortfarande förgiftade.

- Shell måste ge med sig, ta dessa fakta på allvar och ta hand om de skador företaget har orsakat. Att försöka skylla på andra går inte när företaget är den mäktigaste aktören, säger Audrey Gaughran. Det finns ingen lösning på oljeföroreningarna så länge Shell fokuserar på att försvara företagets image på bekostnad av sanning och rättvisa. 

Rapporten visar också att Nigerias regering har ett stort ansvar för situationen genom landets mycket svaga regelverk för företags agerande, och att den myndighet som ska kontrollera oljeutsläpp är helt beroende av oljebolagen för att kunna göra sitt jobb.

Den nigerianska regeringen, oljebolagen och även regeringar i de länder där oljebolagen har sitt säte, som Storbritannien och Nederländerna, har alla tjänat på oljeutvinningen i Nigerdeltat och nu måste de gemensamt ta ansvar för såväl miljön som den drabbade befolkningens sociala situation. 

- Denna rapport borde också bli en väckarklocka för investerare. Fram tills nu har de låtit Shells marknadsavdelning slå blå dunster i deras ögon. Nu måste de se till att Shell tar ansvar för sin verksamhet i Nigerdeltat - och det innebär att de måste sätta hård press på Shell att undvika oljeläckage, att kompensera för dem som redan inträffat samt tydligt redogöra för effekterna, säger Audrey Gaughran. 

Den 3 augusti i år erkände Shell att företaget var ansvarigt för två stora oljeutsläpp i Ogoniland 2008. Utsläppen i Bodo som allvarligt förstörde försörjningen för befolkningen har ännu inte rensats upp trots att det gått nästan tre år. 

Bakgrund
Oljeutvinningen startades kommersiellt av Shell i Nigerdeltat 1958. Idag sträcker sig Shells oljeproduktion över 31 000 kvadratkilometer. 

Olja och gas utgör 97 procent av Nigerias intäkter i utländsk valuta och 79,5 procent av statens inkomster. Oljan beräknas ha inbringat 600 miljarder dollar sedan 1960-talet. Oljeindustrin i Nigerdeltat involverar den nigerianska regeringen samt dotterbolag till multinationella företag som Shell, Eni, Chevron, Total och ExxonMobil samt några inhemska nigerianska företag. 

Enligt UNDP är minst 60 procent av befolkning beroende av miljön och naturresurser för sin försörjning.

Enligt UNDP har drygt 6 800 oljeutsläpp registrerats mellan 1976-2001 vilket motsvarar cirka 3 miljoner fat olja. Många experter anser dock att detta är en alldeles för låg uppskattning.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Pressansvarig/talesperson +46 (0)70 433 09 16