Gå direkt till innehåll

Nyhet -

FN: Iran, Nordkorea och Syrien stoppar ett vapenhandelsavtal som skulle rädda liv


Förhandlingarna i FN var avslutade och förhoppningarna var stora, att FN:s medlemsstater skulle kunna enas om ett historiskt avtal, för att förhindra export av vapen som skulle kunna användas för att begå grova folkrättsbrott; som brott mot mänskligheten och andra krigsförbrytelser. Hoppet släcktes av Iran, Nordkorea och Syrien som röstade emot.

Dessa tre länder är alla föremål för någon form av sanktioner, bland annat vapenembargon. Människorättssituationen är usel, och vapen används mot den egna befolkningen. De grymheter som begås i dessa länder var just sådana som avtalet var tänkt att förhindra.

- Även om ordföranden i den diplomatiska konferensen, som förhandlat om avtalet, nu kan överlämna det till FN:s generalförsamling  för beslut, är det samvetslöst av Iran, Nordkorea och Syrien att stoppa det från att antas enhälligt på konferensen. Staterna måste gå vidare med att anta detta fördrag så snart som möjligt. Enligt den resolution som ligger till grund för förhandlingarna ska behandlingen fortsätta i generalförsamlingen om enighet inte kunde uppnås vid konferensen, säger Brian Wood, Amnesty Internationals expert gällande mänskliga rättigheter och vapenkontroll. 

Enligt det föreslagna fördraget ska alla regeringar göra en riskbedömning när det gäller överföring och export av vapen, ammunition eller andra komponenter till ett annat land. Om det finns en överhängande risk att vapnen kommer att användas för att begå eller bidra till allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt och brott mot mänskliga rättigheter ska vapenöverföringen inte genomföras. 

I generalförsamlingen krävs det bara 2/3-dels majoritet så sannolikheten för att fördraget ska gå igenom är stor, Men om det hade antagits med konsensus hade det visat omvärlden respekten för människoliv väger tyngre än ekonomiska intressen, politisk makt och hävdandet av ett lands suveränitet. 

Intervjuer med Brian Woods och Widney Brownsom varit på plats i New York under förhandlingarna


Ämnen

Kategorier