Gå direkt till innehåll
Frankrike: Rekordhögt antal tvångsvräkningar av romer

Nyhet -

Frankrike: Rekordhögt antal tvångsvräkningar av romer

Antalet tvångsvräkningar av romer i Frankrike har nått rekordhöga siffror. Mer än 10 000 romer vräktes från sina hem i informella bosättningar under första halvan av 2013. Samtidigt har den franska regeringen inte gjort något för att stoppa utvecklingen, säger Amnesty International i en rapport som publiceras idag. Organisationen kräver att alla tvångsvräkningar förbjuds.

- Frankrike har inte vidtagit några åtgärder för att skydda romer mot tvångsvräkningar. I de flesta fall sker vräkningarna med ett fientligt bemötande från myndigheterna och inget alternativt boende erbjuds. Romerna är dömda till att leva i konstant osäkerhet och tvingas flytta från det ena provisoriska boendet till det andra. Tvångsvräkningar måste förbjudas enligt lag, säger John Dalhuisen, chef för Amnesty Internationals Europa- och Centralasienavdelning. 

Uppskattningsvis bor cirka 20 000 romer i Frankrike och de flesta kommer från Rumänien, Bulgarien och före detta Jugoslavien. Nästan alla flyr från kronisk fattigdom och diskriminering i hemländerna.

När president Francois Hollande kom till makten förra året lovade han en förändring i tonläget och regeringens hållning gentemot den romska befolkningen, men i praktiken syns inga förändringar.

I augusti 2012 utfärdade regeringen riktlinjer för åtgärder som ska vidtas före och under vräkningar. En kommission tillsattes för att samordna arbetet mellan departementen.

- De nya åtgärderna är inte tänkta att stoppa tvångsvräkningarna och de lever inte heller upp till internationell människorättsstandard. Riktlinjerna är godtyckliga och tillämpas på ett inkonsekvent sätt och den tillsatta kommissionen har begränsat politiskt inflytande. Trots att tanken är god undergrävs ansträngningarna ständigt av den generella drivkraften bakom tvångsvräkningarna, säger John Dalhuisen.

Antalet tvångsvräkningar i Frankrike fortsätter att öka. En fjärdedel av den romska befolkningen bor i regionerna Lille och Lyon. Amnesty Internationals rapport Told to move on: Forced evictions of Roma in France, kartlägger utvecklingen ett år efter att de nya riktlinjerna trädde i kraft. 

I början av sommaren besökte en delegation från Amnesty International den största romska bosättningen i Lille, där cirka 800 personer bodde. Den 18 september 2013 hade nästan alla blivit vräkta. De lokala myndigheterna har lovat alternativa bostäder till mindre än ett dussin av familjerna och bara tre av dem har hittills fått ett nytt boende. Majoriteten av dem som tvingades lämna sina hem har flyttat till bosättningar i närliggande kommuner. 

Adela, en 26-årig fyrbarnsmamma, har under de tio år hon bott i Frankrike blivit vräkt 15 gånger.
- Om det inte finns något alternativt boende, om de inte kan göra något för att hjälpa oss, varför låter de oss då inte stanna här? Vi har ingenstans att ta vägen, vi kan inte sova på gatan som hemlösa.

Amnesty International kräver att riktlinjerna förändras för att säkerställa att ingen människa lämnas hemlös efter en vräkning. Romerna måste ges tillräcklig information i god tid innan vräkningen ska ske och de måste erbjudas alternativa boenden. 

- Romer tvingas att lämna sina hem utan tillräcklig förvarning. De lämnas sedan utan andra val än att söka skydd i informella bosättningar på andra platser. Den franska regeringen måste respektera sina skyldigheter enligt internationell rätt och vidta åtgärder för att skydda människor mot tvångsvräkningar, säger John Dalhuisen.

Läs rapporten: Told to move on: Forced evictions of Roma in France

Vill du engagera dig mot tvångsvräkningar? Läs mer här!

Ämnen

Kategorier