Gå direkt till innehåll
​Gaza/Israel: Palestinska väpnade grupper begick krigsförbrytelser under konflikten i Gaza

Nyhet -

​Gaza/Israel: Palestinska väpnade grupper begick krigsförbrytelser under konflikten i Gaza

Palestinska väpnade grupper agerade uppenbart likgiltigt gentemot civila då de urskillningslöst avfyrade raketer mot civila bostadsområden i Israel i juli och augusti 2014. Detta säger Amnesty i en ny rapport som publiceras den 26 mars.

I rapporten Unlawful and deadly: Rocket and mortar attacks by Palestinian armed groups during the 2014 Gaza/Israel conflict läggs bevis fram för att många av de attacker som genomfördes från Gaza utgör krigsbrott. Sex civila i Israel, bland dem ett fyra år gammalt barn, dödades i sådana attacker under den 50 dagar långa konflikten. I den dödligaste incident som tros ha orsakats av den palestinska sidan dödades 13 civila palestinier - av dem 11 barn - när en raket som avfyrats från Gaza exploderade i flyktinglägret al-Shati. Vissa palestinier har hävdat att den israeliska militären var ansvarig för attacken på flyktinglägret, men en oberoende expert som granskat bevis som Amnesty samlat in har dragit slutsatsen att det var en palestinsk raket som träffade lägret.

- Palestinska väpnade grupper, däribland den väpnade grenen av Hamas, utförde upprepade gånger urskillningslösa attacker under konflikten. De uppvisade en uppenbar likgiltighet för internationell humanitär rätt och för de konsekvenser som deras förbrytelser har för civila i såväl Israel som Gaza. Det säger Philip Luther, chef för Amnestys avdelning för Mellanöstern och Nordafrika.

De raketer som de väpnade grupperna har tillgång till är indirekta och kan inte riktas mot specifika mål och är därmed urskillningslösa. De här vapnen är, enligt internationell rätt, förbjudna och att använda dem utgör krigsbrott. Även granatkastare är oprecisa vapen och får aldrig användas mot militära mål i eller nära civila områden.

- Palestinska väpnade grupper måste upphöra med såväl direkta attacker på civila som urskillningslösa attacker. De måste också vidta rimliga åtgärder för att förebygga att Gazaremsans civila drabbas av attackerna. Det här innebär att man undviker att rikta in sig på militära mål i eller nära tätbefolkade områden, säger Philip Luther.

Minst 1 585 civila palestinier, av dem mer än 530 barn, dödades i Gaza och åtminstone 16 245 hem förstördes i israeliska attacker under konflikten. Några av dessa attacker utgjorde också krigsförbrytelser.

- De fruktansvärda konsekvenser som de israeliska attackerna hade på civila palestinier under konflikten är obestridliga. Brott som begås av den ena sidan i en konflikt kan emellertid aldrig rättfärdiga att motståndarna också begår brott, säger Philip Luther.

- De israeliska och de palestinska myndigheterna måste samarbeta med FN:s utredningskommission och med Internationella brottmålsdomstolen, ICC, för att avsluta de årtionden av straffrihet som upprätthållit den cykel av våld i vilken civila på båda sidor har lidit.

Enligt information från FN avfyrades mer än 4 800 raketer och 1 700 granater mot Israel från Gazaremsan under konflikten. Av dessa beräknas 224 ha träffat israeliska bostadsområden.

Den fyraårige pojken Daniel Tregermans död den 22 augusti 2014 är ett sorgligt exempel på de tragiska konsekvenser som oprecisa vapen, som granater, har för civila. Pojkens familj hade flytt från sitt hem på grund av konflikten, men återvände dagen innan han dödades. Strax innan bomblarmet gick träffade en granat, som avfyrats från Gaza, familjens bil. Daniels yngre syster befann sig i närheten och såg när Daniel dödades.

- Min man och min son befann sig i vardagsrummet och jag skrek åt dem att komma in i skyddsrummet. Granatsplitter träffade Daniel i huvudet och han dog omedelbart, berättar Gila Tregerman för Amnesty.

Hamas väpnade gren, al-Qassam-brigaderna, tog på sig ansvaret för attacken.

Amnestys rapport synliggör också de israeliska myndigheternas underlåtenhet att effektivt skydda civila i sårbara samhällen. Det här gäller särskilt Beduinbyar i regionen Negev/Naqab, av vilka många inte är officiellt erkända av den israeliska regeringen. De flesta beduinbyar räknas av myndigheterna som obefolkade "öppna områden", vilket innebär att landets skyddssystem mot raketer inte används där och att där inte finns några skyddsrum. Mer än 100 000 människor lever i beduinbyarna i södra Israel.

- De civila som bor i beduinbyarna är utsatta och sårbara. Det här är ännu en yttring av den diskriminering som de utsatts för varje dag. De israeliska myndigheterna måste tillförsäkra att alla människor skyddas, säger Philip Luther.

Det finns inte heller några varningssystem eller skyddsrum på plats för att skydda civila i Gaza.

Amnestys rapport redovisar också andra brott mot internationell humanitär rätt som palestinska väpnade grupper gjort sig skyldiga till under konflikten. De har till exempel förvarat raketer och andra vapen i civila byggnader, däribland FN-drivna skolor, och de har utfört attacker och förvarat vapen mycket nära områden där hundratals internflyktingar sökte skydd.

- Det internationella samfundet måste hjälpa till att förebygga framtida brott genom att tackla den utbredda straffriheten och genom att upphöra med vapenöverföringar och -handel till de väpnade palestinska grupperna och till Israel, säger Philip Luther.

Amnesty International uppmanar alla länder att stödja FN:s undersökningskommission och den Internationella brottmålsdomstolen i utredningen av de brott som begicks av alla parter i konflikten.

Bild: Raketer avfyras från Gaza in i Israel

Copyright JACK GUEZ/AFP/Getty Images

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916