Gå direkt till innehåll
Kina/Indonesien: Indonesiska hembiträden utnyttjas under slavlika förhållanden i Hongkong

Nyhet -

Kina/Indonesien: Indonesiska hembiträden utnyttjas under slavlika förhållanden i Hongkong

Tusentals indonesiska kvinnor som skickas till Hongkong för att arbeta som hembiträden riskerar att utnyttjas under slavlika förhållanden. Båda regeringarna underlåter att skydda dem från de utbredda övergreppen, säger Amnesty. 

Den nya rapporten Exploited for Profit, Failed by Governments visar hur indonesiska rekryteringsbyråer och deras samarbetspartners i Hongkong skickar de indonesiska kvinnorna till tvångsarbete. Kvinnorna utsätts bland annat för begränsningar av rörelsefriheten, fysiskt och sexuellt våld, för lite mat och långa arbetsdagar.

- Från ögonblicket då kvinnorna luras att skriva på för att arbeta i Hongkong fastnar de i en ond cirkel av utnyttjande som i vissa fall uppgår till proportioner av modernt slaveri, säger Norma Kang Muico, utredare på Amnesty. 

Resultaten i rapporten baseras på djupintervjuer med 97 indonesiska gästarbetande hembiträden och stöds av en enkätundersökning av nästan 1 000 kvinnor som utförts av fackföreningen för indonesiska migrantarbetare (Indonesian Migrant Workers Union). 

I Hongkong finns över 300 000 gästarbetande hembiträden, varav omkring hälften kommer från Indonesien. Så gott som samtliga är kvinnor. Lockade av löftet om välbetalda jobb möter kvinnorna istället en helt annan verklighet. 

En kvinna beskriver för Amnesty hur hon blev slagen av sin arbetsgivare:

 - Han sparkade mig bakifrån och drog mig sedan i kläderna in på mitt rum. Efter att ha låst dörren började han ge mig örfilar och slå mig. Han puttade sedan ner mig på golvet och sparkade mig. Jag blev helt blåsvart på hela kroppen. Munnen och pannan blödde, säger hon.

Rapporten sätter fokus på hur både Hongkongs och Indonesiens regeringar systematiskt underlåter att skydda de gästarbetande hembiträdena. Somliga av regeringarnas åtgärder utsätter dessutom kvinnorna för en ännu större risk för övergrepp. 

- Det är oförlåtligt att regeringarna inte låtsas se hur tusentals sårbara kvinnor utsätts för tvångsarbete. Myndigheterna kanske pekar på en rad nya nationella lagar som är tänkta att skydda kvinnorna, men sådana lagar tillämpas sällan, säger Muico. 

I Indonesien tvingas kvinnor som vill gästarbeta som hembiträden att gå via rekryteringsbyråer med tillstånd från regeringen för att få utbildning innan avresan. De här byråerna, och agenter som samarbetar med dem, för rutinmässigt kvinnorna bakom ljuset gällande löner, samt beslagtar id-handlingar och tar ut avgifter som är högre än vad lagen tillåter. Avgifterna tas ut redan från starten av utbildningen, vilket leder till att kvinnorna får dras med höga skulder om de skulle vilja dra sig ur. 

29-åriga Lestari beskriver situationen när hon först kom till utbildningscentret:

- Jag blev chockad. Det var omgärdat av höga staket och alla kvinnor fick sina hår kortklippta. Man gav mig ett papper skrivet på engelska. Allt jag förstod var siffran 27 miljoner. Personalen sa åt mig att jag var tvungen att skriva under Vi var omkring 30 personer där och vi gjorde bara som vi blivit tillsagda. Efteråt sa de åt oss att "Vad ni just har skrivit under betyder att om ni drar er ut så måste ni betala oss 27 miljoner rupiah (motsvarande 2 700 dollar)". 

I rapporten beskrivs också hur den överväldigande majoriteten av kvinnorna blir fråntagna sina handlingar då de kommer fram till Hongkong, antingen av arbetsgivaren eller den lokala placeringsbyrån. Omkring en tredjedel tillåts inte lämna arbetsgivarens hus, och två tredjedelar uppger att de har utsatts för fysisk eller psykisk misshandel. Kravet på att hembiträdena bor tillsammans med sina arbetsgivare ökar deras isolering och gör dem ännu mer utsatta för övergrepp. 

Enligt Hongkongs lagar måste gästarbetande hembiträden hitta en ny anställning och få ett godkänt arbetsvisum inom två veckor efter att deras kontrakt har gått ut, annars måste de lämna landet. Detta leder till att många känner sig pressade att stanna kvar hos arbetsgivare som behandlar dem illa, eftersom de annars inte kan betala tillbaka rekryteringsavgiften eller försörja sina familjer. 

- Hela systemet arbetar emot gästarbetarna. Om regeringen i Hongkong menade allvar med att skydda de här kvinnorna skulle den avskaffa tvåveckorsregeln och kravet på att den anställda måste bo hos arbetsgivaren. Både den indonesiska regeringen och regeringen i Hongkong måste visa ett genuint åtagande för att hantera de mänskliga och arbetsrättsliga övergrepp som beskrivs i rapporten, säger Norma Kang Muico. 

Amnesty uppmanar de båda regeringarna att omgående ratificera ILO:s konvention om hushållsarbetares rättigheter. 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916