Gå direkt till innehåll
Iran: Nytt hopp för dödsdömd

Nyhet -

Iran: Nytt hopp för dödsdömd

Saman Naseem, som dömdes till döden som 17-åring, kommer att få en ny rättegång. Hans planerade avrättning den 19 februari i år stoppades, efter internationella protester, men myndigheterna flyttade honom i hemlighet till ett annat fängelse och i fem månader visste hans familj inte var han befann sig eller om han ens var i livet.

Irans Högsta domstol beordrade en ny prövning av hans fall redan den 22 april men detta offentliggjordes inte utan det var först i juli som myndigheterna lät Saman Naseem ringa till sina föräldrar och berätta att han levde och var han hölls fängslad. De har sedan dess fått besöka honom.

Enligt uppgift kommer han nu att undersökas av rättsläkare som ska bedöma hans "mentala mognad" då brottet begicks. Denna utredning kommer att användas vid den nya rättegången.

Saman Naseem greps den 17 juli 2011 efter en strid mellan revolutionsgardet och den kurdiska separatistgruppen PJAK. Han dömdes till döden av en revolutionsdomstol i januari 2012, men domen upphävdes av Högsta domstolen och fallet remitterades till en annan domstol som dömde honom till döden i april 2013. Enligt domstolen i Mahabad, i nordvästra Iran, hade han gjort sig skyldig till "fiendskap mot Gud" (mohareb) och "korruption på jorden" (efsad fil-arz). Åtalet grundade sig på hans medlemskap i PJAK och hans "erkännade" att han deltagit i sammandrabbningen då en polisman dödades. Han tog dock tillbaka sitt erkännade i den första rättegången där berättade att han utsatts för mycket grov tortyr, bland annat fått sina finger- och tånaglar utdragna och tvingats skriva under ett erkännande.

När beskedet kom, i början av året, att Saman Naseem skulle avrättas den 19 februari inledde Amnesty och andra organisationer en global kampanj och fallet fick stor internationell uppmärksamhet. Dagen innan den planerade avrättningen fördes han bort från fängelset och familjen fick ingen information om avrättningen hade genomförts eller stoppats. Fängelsemyndigheterna påstod att de inte hade någon information men den 21 februari uppmanades familjen att komma till fängelset och hämta hans tillhörigheter, vilket de tolkade som att han hade avrättats.

Iran har anslutit sig till FN:s barnkonvention som uttryckligen förbjuder dödsstraff mot minderåriga (under 18 år), trots detta bryter Iran, som ett av få länder i världen, mot förbudet och i Iran uppges minst 150 ungdomar sitta i dödscell. Samtliga har dömts till döden som minderåriga.

Den 2 december 2014 kom en "pilotdom" från Irans Högsta domstol vilket innebär att alla som dömts till döden, då de var under 18 år, har rätt att lämna in en begäran till domstolen för att få en ny juridisk prövning om deras "mental mognad" då brottet begicks.

Läs mer om Saman Naseem

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916