Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Iran: Iransk man benådad från att bli blindMajid Movahedi, som dömts att förlora synen som vedergällning för att ha hällt syra över Ameneh Bahrami i november 2004, har nu benådats av sitt offer. En domstol dömde honom 2008 att, förutom ett längre fängelsestraff, även få syra i bägge ögonen så att han blev blind. Straffet har skjutits upp flera gånger och den 31 juli kom beskedet att Ameneh Bahrami gått med på att benåda honom. 

- Det brott Majid Movahedi gjort sig skyldig till är vedervärdigt och det har förstört Ameneh Bahramis liv. Den iranska staten har en skyldighet att skipa rättvisa och straffa förövaren, men även att se till att Ameneh Bahrami får kompensation och vård för de mycket svåra skador som hon fick av attacken. En bestraffning som medvetet ska göra förövaren blind är dock ett mycket grymt straff som kan jämställas vid tortyr och detta är förbjudet enligt internationell rätt, säger Hassiba Hadj Sahraoui, biträdande chef för Amnestys Nordafrika- och Mellanösternavdelning. 

- Iran måste snarast reformera sitt rättssystem. Personer som medvetet tillfogar andra allvarlig skada, som till exempel syraattacker, ska straffas, men det får aldrig vara ett straff som i sig utgör tortyr. 

Våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett problem i Iran. Amnesty har under mycket lång tid, tillsammans med iranska kvinnoorganisationer, krävt att de iranska myndigheterna ska vidta åtgärder för att förbättra skyddet för de kvinnor som utsätts för våld i eller utanför hemmet. 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916