Gå direkt till innehåll
Dublin 2016. © Amnesty International Ireland
Dublin 2016. © Amnesty International Ireland

Nyhet -

Irland - Folkomröstning om abortlagstiftning

Amnesty International välkomnar den irländska regeringens beslut om en planerad folkomröstning om abortlagstiftningen i landet. Som lagen ser ut idag är abort förbjudet och straffbart. Undantag medges bara om det finns en “verklig och väsentlig” risk för kvinnans liv, inklusive risk för självmord. Hälsovårdsministern ska nu utarbeta ett lagförslag som ger möjlighet till fri abort före vecka 12, vilket kan träda i kraft om folkomröstningen resulterar i ett ja till lagändring.

Amnesty ser beslutet som ett tecken på en verklig politisk vilja att sätta kvinnors och flickors rätt att själva bestämma över sina kroppar i fokus och att säkerställa en effektiv tillgång till säker och laglig abortvård utan stigma eller skuldbeläggande av kvinnor.

- Det är naturligtvis mycket glädjande, det är en fråga som Amnesty jobbat med under flera års tid och det handlar om att kvinnors och flickors mänskliga rättigheter måste respekteras, säger Katarina Bergehed, sakkunnig inom kvinnors rättigheter på Amnesty Internationals svenska sektion. 

Olaglig abort kan enligt dagens lagstiftning straffas med 14 års fängelse. Oklarheter kring lagstiftningen och kriminaliseringen av kvinnor har gjort att många dragit sig för att söka information om abort, än mindre söka själva vården på Irland även i situationer då kvinnans liv är hotat. Situationen har förvärrats av att en särskild lag begränsar vilken typ av information som får ges. Det är inte tillåtet att ”förespråka eller främja” abort. Vårdpersonal har inte kunnat remittera kvinnor till abortkliniker utomlands och information om abort utomlands måste åtföljas av information om adoption och föräldraskap – även när graviditeten är ett resultat av incest eller våldtäkt, när risk för kvinnans hälsa råder eller då fostret är livsodugligt. De restriktiva abortlagarna har inte lett till att antalet aborter minskat över tid. Sedan 1980 har över 160 000 kvinnor från Irland rest utomlands för att göra abort i länder där det är säkert och lagligt.

Läs mer här: 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/amnesty-international-ireland-welcomes-cabinet-decision-to-hold-referendum-on-eighth-amendment/

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/decisions-about-my-body-do-not-belong-to-politicians/

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/un-highlights-the-shame-of-irelands-harsh-abortion-

https://www.amnesty.org/en/documents/eur29/4896/2016/en

Ämnen

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll