Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Irland: Gör du abort är du kriminell

Irländska myndigheter nekar konsekvent kvinnor och flickor nödvändig sjukvård genom att sätta fostrets liv framför kvinnans. Detta står inskrivet i den irländska konstitutionen sedan år 1983 och gäller oavsett omständigheterna. Irland måste ändra sin lagstiftning så att flickor och kvinnor kan få tillgång till säkra och legala aborter. Det kräver Amnesty International idag i en rapport.

Genom att bara tillåta abort om kvinnan riskerar att dö, utgör den irländska abortlagstiftningen en av de mest restriktiva i världen. Abort tillåts inte om graviditeten är ett resultat av incest eller våldtäkt inte heller om fostret är allvarligt skadat eller livsodugligt, eller om den gravida flickan eller kvinnans fysiska eller psykiska hälsa riskeras. Att tillåta abort under dessa omständigheter är en mänsklig rättighet enligt internationell rätt. Irland är det enda land i Europa, förutom Andorra, Malta och San Marino, med en så sträng abortlagstiftning.

Runt 4 000 kvinnor och flickor åker därför utomlands varje för att genomföra en abort, och drabbas både fysiskt och psykiskt av detta. Dessutom kostar det flera tusen kronor att få ingreppet utfört. De som av olika anledningar inte kan resa iväg lämnas utan den sjukvård de behöver och riskerar fängelse om de går igenom en illegal abort.

Enligt irländsk lag är det också ett brott för sjukvårdspersonal och kuratorer att ge kvinnor information om vilken vård de behöver och hur de kan göra en säker abort. Sjukvårdspersonal berättar i rapporten att det här har resulterat i att en del kvinnor helt undviker kontakt med vården.

Amnesty International lanserar därför idag en global kampanj för att Irland ska ändra sin lagstiftning så att den uppfyller miniminivån enligt internationell rätt: så att kvinnor och flickor åtminstone kan få en abort efter våldtäkt, om deras hälsa är i fara eller om fostret är allvarligt skadat. Kampanjen ingår i Amnestys världsomfattande kampanj "Min kropp mina rättigheter" som pågår världen över fram till hösten 2016.

- Folkomröstningen på Irland nyligen, där det blev ett ja till samkönade äktenskap, visar upp ett land som är stolt över att vara ett öppet och inkluderande samhälle. Men i samma land kränks kvinnors och flickors mänskliga rättigheter dagligen, säger Amnesty Internationals generalsekreterare Salil Shetty.

- Kvinnor och flickor som behöver en abort behandlas som kriminella. De blir stigmatiserade och tvingas att bege sig utomlands vilket påverkar både deras mentala och fysiska hälsa. Den irländska staten kan inte längre blunda för verkligheten och hur landets abortlagstiftning påverkar tusentals personer varje år på ett fruktansvärt sätt.

I rapporten berättar kvinnor som har genomgått en abort utomlands vad de har varit med om och hur det påverkat dem. Andra berättar om att de tvingats gå med ett dött eller mycket skadat foster i flera veckor i ett tröstlöst hopp om att de faktiskt skulle få den sjukvård de behövde på Irland, men att sjukvårdspersonal inte vågat avbryta graviditeten av rädsla för att anklagas för abort.

Lupe tvingades bära på ett dött foster i 14 veckor. Hon gick på kontroll efter kontroll och samtliga gånger bekräftades att fostrets hjärtljud hade stannat, men sjukvårdspersonalen vågade inte göra abort.

- Jag kände mig inte trygg alls, jag var verkligen rädd när jag förstod att de skulle låta mig dö om det skulle uppstå komplikationer.

Till slut reste Lupe till Spanien för att kunna få medicinsk vård och avbryta graviditeten.

Peter Boylan, gynekolog och före detta chef för Irelands National Maternity Hospital berättar i rapporten om den juridiska och etiska balansakt som den medicinska personalen tvingas till.

- Som lagen är skriven nu måste vi vänta tills kvinnan är så sjuk som möjligt innan vi kan agera. Hur nära döden måste du vara? Det finns inget svar på det.

FAKTA:

*14 år - det fängelsestraff du riskerar om du gör en illegal abort i Irland, eller om du hjälper någon att göra abort.

*177 000 - antalet kvinnor och flickor som sedan 1971 har rest från Irland till England eller Wales för att genomgå en abort. År 2013 var det minst 3 679 kvinnor och flickor som reste från Irland till ett annat land för att få en abort.

*4 000 euro (ca 36 200 SEK) - det bötesbelopp som medicinsk personal riskerar om de rekommenderar en kvinna att göra abort, eller om de ens ger information om hur ingreppet går till.

*1 000 - 1 500 euro (9 000 - 13 000 SEK ) - genomsnittskostnaden för att resa utomlands för att låta utföra en abort.

*43 - det antal stater i Europa som antingen har fri abort eller, förutom hälsoskäl, även tillåter om det finns sociala och/eller ekonomiska skäl. Det innebär alla Europas stater utom fem; Irland, Andorra, Malta, Polen och San Marino.

*24 - det antal dagar som en sjukvårdsklinik höll en kliniskt död kvinna som var gravid, "vid liv " på konstgjord väg - mot familjens uttalade vilja. Detta eftersom det hördes hjärtljud från fostret.

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll