Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Irland: Håll folkomröstning om abortlagen

Den irländska regeringen sätts under allt hårdare press att reformera landets hårda abortlagstiftning, en av de mest restriktiva i världen. En undersökning gjord av Amnesty visar att 67 procent är för en total avkriminalisering och att 81 procent vill att rätten till abort ska utökas väsentligt.

Opinionsundersökningen som gjordes av Amnesty tillsammans med RED C Research and Marketing visar att en majoritet inte ens visste att abort är kriminaliserat i Irland och att en majoritet ansåg att det var fel att de kvinnor som går igenom en abort och den sjukvårdspersonal som utför den ska kunna straffas. Endast 9 procent uppgav att de stödjer den nuvarande mycket restriktiva lagstiftningen som tillåter abort endast då kvinnans liv är i fara.

- Det är helt klart att irländarnas syn på abort har förändrats den senaste tiden. I allmänhet har människor blivit mycket mer förstående till att kvinnor kan hamna i en situation då de vill göra abort och att de absolut inte ska ses som kriminella för att de gör abort, säger Colm O'Gorman, chef för irländska Amnesty.

- Opinionsundersökningen visar att det irländska folket är långt före sina politiska ledare i denna fråga och det är därför viktigt att det görs en folkomröstning så snart som möjligt.

Resultatet av opinionsundersökningen:

67 procent visste inte att det var kriminellt att göra abort.

9 procent visste att en kvinna som gör en olaglig abort kan dömas till upp till 14 års fängelse.

7 procent ansåg att det var rätt att straffet för abort var upp till 14 år.

13 procent ansåg att det var rätt att läkare som utför en illegal abort kan dömas till 14 års fängelse.

65 procent ansåg att Irland abortförbud leder till att kvinnor genomgår osäkra aborter.

68 procent ansåg att att abortförbudet inte stoppar kvinnor som verkligen vill göra abort.

70 procent ansåg att det är en mänsklig rättighet att få abort om graviditeten är ett resultat av våldtäkt, incest, om det är risk för kvinnans hälsa eller om fostret inte är livsdugligt.

45 procent ansåg kvinnor själva ska få avgöra om de vill göra abort.

Opinionsundersökningen genomfördes mellan den 11-14 maj. 1 000 telefonintervjuer genomfördes med ett representativt urval av den irländska vuxna befolkningen. Den 9 juni, fyra veckor efter undersökningen för att inte påverka resultatet, släppte Amnesty en rapport om Irlands abortlagar.

Nyligen framförde FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter kritik mot Irland abortlagstiftning, som enligt kommittén bryter mot internationell rätt.

Agera mot abortförbudet på Irland. Gå in skriv under här

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll