Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Israel/Gaza: Bägge parter måste upphöra med krigsförbrytelser

Sedan Israel inledde sin markoffensiv mot Gazaremsan den 17 juli har dödssiffran stigit markant, FN uppger att minst 500 nu har dödats och att merparten är civila. Amnesty International uppmanar världssamfundet att agerar för att civila i såväl Gaza som Israel skyddas från ytterligare krigsförbrytelser som begås av bägge parter. 

- Israels obevekliga flygangrepp genomförs utan hänsyn till vare sig civilas liv eller egendom vilket bryter mot internationell humanitär rätt, säger Philip Luther, chef för Amnesty Internationals Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning. 

- Att rikta in angreppen mot civila eller att genomföra direkta attacker mot civila byggnader kan aldrig rättfärdigas. Bägge sidor i konflikten har gjort sig skyldiga till detta och de ansvariga måste ställas till svars. Ett första steg borde vara att FN inrättar en internationell utredningskommission.

Hela familjer har i princip utplånats. Den 10 juli dödades åtta medlemmar i en palestinsk familj i flyktinglägret Khan Younis i Gazaremsan. Ytterligare 20 personer skadades och Israel hade inte förvarnat om attacken. En av de två överlevande familjemedlemmarna, Yasser Mahmoud Lufti al- Haij, berättade för Amnesty: "Jag såg min morbror komma ut ur huset med min döda mors kropp i sina armar, han sprang och jag ropade efter honom att jag ville se henne ... sedan tog jag mig till sjukhuset för att se om någon i familjen hade överlevt. Jag hittade min bror, han levde fortfarande men dog strax efter. Jag bröt ihop och de gav mig sprutor för att lugna ner mig".

- Detta är ett extremt överbefolkat område, attacken riktades inte mot ett hus utan mot ett helt samhälle. Det var total förödelse, säger en granne, Mahmoud Atamneh, till Amnesty. 

- Att medvetet attackera civila bostäder är ett krigsbrott, och de enorma antalet attacker mot palestinska hem, i vissa fall då hela familjer befunnit sig i huset visar på ett mycket oroande mönster av upprepade krigsförbrytelser. 

De israeliska attackerna har även orsakat förödande skada mot vatten-och avloppsanläggningar över hela Gazaremsan. Arbetare som försökt reparera anläggningar har dödats och de fortsatta striderna gör detta arbete mycket riskfyllt. Skadorna på avloppsrör och pumpanläggningar riskerar att förorena vattenförsörjningen vilket kan få förödande konsekvenser för hälsoläget. 

- Gazas infrastruktur är på randen till kollaps och bristen på rent vatten kan leda till en katastrof, säger Philip Luther. 

Skolor och sjukvårdsinrättningar har också attackerats. Den 17 juli bombades al-Wafasjukhuset för andra gången. Personalen fick evakuera alla patienter och sjukhuset totalförstördes. 

- I stället för att rikta in attacker mot sjukvårdsinrättningar - vilket är ett brott mot folkrätten - borde de israeliska styrkorna skydda såväl sjukvårdspersonal som patienter och se till att skadade personer har möjlighet att ta sig till sjukhus i Gaza men även utanför Gazaremsan om det krävs för att få vård.  

Både Israel och Egypten måste se till att mediciner och hjälpsändningar når de behövande i Gaza. 

Hamas och väpnade palestinska grupper bryter också mot folkrätten och utsätter invånarna i Gaza för livsfara. Den 16 juli hittade FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNWRA, 20 raketer som gömts i en skola på Gazaremsan. Tiotusentals civila har tvingats lämna sina hem och många söker skydd i de 24 skolor som UNWRA driver.

- Palestinska väpnade grupper får inte förvara vapen i civila byggnader och heller inte genomföra attacker från bostadsområden. De urskillningslösa raketattackerna in i Israel är krigsförbrytelser och måste upphöra, säger Philip Luther. 

Amnesty uppmanar än en gång FN att införa ett vapenembargo mot samtliga parter i konflikten ,som ett led i att stoppa ytterligare allvarliga brott mot folkrätten. 


Läs mer

Bombattacker mot sjukhus 

22 juli 2014

Israel/Gaza: UN must impose arms embargo and mandate an international investigation as civilian death toll rises

News story, 11 July 2014

Israel/Gaza: All sides must protect civilians as conflict escalates

News story, 8 July 2014

Israel: Collective punishment will not bring the justice that murdered teens deserve

News story, 1 July 2014


Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916