Gå direkt till innehåll
Israel/Gaza: Israeliska militärens likgiltighet mot civila offer

Nyhet -

Israel/Gaza: Israeliska militärens likgiltighet mot civila offer


Den israeliska militärens attacker mot bostadsområden dödade många palestinier och var krigsförbrytelser, säger Amnesty International i en ny rapport om sommarens konflikt mellan Israel och Gaza, Families under the Rubble: Israeli attacks on inhabitated homes.

Amnesty tar upp åtta fall i rapporten där palestinska bostadshus, utan förvarning, utsattes för israeliska attacker under operation  "Protective Edge",  i juli - augusti i år. I attackerna dödades minst 104 civila varav 62 barn. 

- De israeliska styrkorna bröt skamlöst mot krigets lagar i sina attacker mot civila och visade en kylig likgiltighet för det blodbad som blev följden, säger Philip Luther, chef för Amnesty Internationals Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.
 
Vittnesmål från överlevare beskriver den fasa de upplevde då de grävde bland resterna av sina förstörda hus för att hitta sina barns och andra familjemedlemmars kroppar.
I den allra dödligaste attacken dödades 36 medlemmar i fyra familjer, bland dem 18 barn, då ett trevåningshus träffades.

I en annan attack verkar en medlem av al-Qassambrigaderna, Hamas väpnade gren, varit målet då han befann sig utanför huset. Hela huset jämnades med marken, 25 civila dödades varav 19 barn. 

Oavsett vem eller vilka som var måltavlor, var dessa bägge attacker ett klart brott mot proportionalitetsprincipen enligt folkrätten. Attackerna skulle ha stoppats då det stod klart att så många civila fanns i huset. 

Många av de attacker som riktades mot Gaza verkar inte ha haft något militärt mål. Om målet var att direkt och avsiktligt angripa civila eller civila mål är det krigsförbrytelser. 

Samtliga attacker som Amnesty undersökt har utförts utan någon förvarning till de boende. Om de hade blivit varnade skulle många liv ha kunnat räddats. 

Rapporten sätter ljuset på de katastrofala följderna av Israels attacker mot bostadshus. Hela familjer har fått sina liv förstörda. I en del bostäder trängdes massor med släktingar som flytt för sina liv undan attacker i andra delar av Gaza. 

Överlevande från missilbeskjutningen mot al-Hallaqfamiljens bostad, då elva personer dödades, beskrev de fruktansvärda scenerna med spridda kroppsdelar mitt bland all bråten och kaoset efter att tre missiler träffat huset. 

Khalil Abed Hassan Ammar, en läkare som bodde i huset sa: "Det var fruktansvärt vi kunde inte rädda en enda..... Alla barnen var svårt brända, det gick inte att avgöra vilket barn som var mitt eller vilket som var grannens....Vi bar dem vi kunde bära till ambulansen ....Jag kände igen min äldste son Ibrahim först när jag såg de skor han hade på sig, de var nya jag hade köpt dem två dagar tidigare till honom. 

Ayman Haniyeh, en av grannarna beskrev hur traumatiskt det var att leta efter överlevande: "Allt jag kan komma ihåg var att det var kroppsdelar överallt, tänder, huvuden, armar, inälvor allt lågt utspritt." 
En annan överlevande beskrev hur hon kramade en kasse med hennes sons kroppsdelar. 

Israel har inte ens erkänt att dessa attacker genomfördes än mindre svarat på Amnestys begäran om en förklaring till varför dessa familjer attackerades. 

Under attackerna i juli och augusti förstördes minst 18 000 bostäder helt eller delvis så att de inte längre gick att bo i. Drygt 1 500 civila palestinier dödades, av dem var 519  barn. 

Palestinska väpnade grupper begick också krigsförbrytelser då de avfyrade tusentals raketer in i Israel, sex civila israeler varav ett barn dödades. 

- Det allra viktigaste nu är att de ansvariga ställs till svars för brott mot den internationella humanitära rätten. De israeliska myndigheterna måste ge svar på de frågor som ställs. Världssamfundet måste vidta omedelbara åtgärder för att stoppa den eviga våldscykeln och totala straffriheten, säger Philip Luther. 

Med tanke på såväl Israels som den Palestinska myndighetens oförmåga att genomföra opartiska och oberoende utredningar, av anklagelser om krigsförbrytelser, är det nödvändigt att världssamfundet ställer sig bakom kravet på att den internationella brottmålsdomstolen, ICC, blir inblandad. 

Amnesty uppmanar än en gång Israel och den Palestinska myndigheten att ansluta sig till Romstadgan för att ge ICC mandat att utreda de brott som begåtts mot Israel och mot de ockuperade palestinska områdena.

Israel har vägrat att ge internationella människorättsorganisationer, däribland Amnesty International, tillträde till Gaza och Amnesty har därför tvingats genomföra utredningar på distans med stöd av två fältarbetare inne i Gaza.  Israel har även sagt att man vägrar att samarbeta med den undersökningskommission som FN:s råd för mänskliga rättigheter tillsatt. 

- Att vägra släppa in oberoende människorättsexperter i Gaza andas ett medvetet försök att dölja övergreppen eller förhindra granskning från omvärlden. Israel måste samarbeta fullt ut med FN:s undersökningskommission och ge internationella människorättsorganisationer som Amnesty tillträde till Gaza om man vill visa att man värnar om mänskliga rättigheter, säger Philip Luther. 

Foto © REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916