Gå direkt till innehåll
Israel/Gaza: Urskiljningslösa attacker mot höghus

Nyhet -

Israel/Gaza: Urskiljningslösa attacker mot höghus

Under de fyra sista dagarna av Israels militära operation mot Gaza, i augusti i år, genomförde den israeliska militären flygattacker mot fyra höghus,som totalförstördes. I rapporten "Nothing is immune" säger Amnesty att dessa medvetna attacker mot civila byggnader var brott mot internationell humanitär rätt och måste utredas. 

- Alla tillgängliga bevis pekar mot att denna omfattande förstörelse utfördes avsiktligt och utan något militärt rättfärdigande. Såväl fakta på marken och uttalanden som gjordes av israeliska militära talespersoner, i samband med attackerna, tyder på att detta var en kollektiv bestraffning av Gazas innevånare och att syftet var att förstöra deras redan osäkra uppehälle, säger Philip Luther, chef för Amnesty Internationals avdelning för Mellanöstern och Nordafrika.

Även om den israeliska militären uppmanade de boende att lämna husen innan de förstördes, skadades en mängd personer i närliggande byggnader och hundratals människor förlorade sina hem, sina tillhörigheter och sin försörjning från de affärer, kontor och andra arbetsplatser som förstördes. Människor rusade ut ur byggnaderna i panik för att sätt sig i säkerhet.

En av byggnaderna inrymde ett shopping-center, ett parkeringsgarage, flera kontor och en sjukvårdsklinik. Efter attackerna var byggnaden bara ett skelett av stål, järnbalkar och betongrester. Hundratals familjer tjänade sitt levebröd i byggnaden och nu kämpar de för sitt uppehälle..
Israel hävdar att Hamas hade kommandocenter i en av byggnaderna men har inte kunnat motivera varför fyra byggnader totalförstördes.

- Även om Israel hade anledning att tro att en del av en av byggnaderna användes för militärt ändamål, hade de både möjlighet och metoder att kunna rikta in attacken så att de civila skadorna blev så små som möjligt. Den israeliska armén har tidigare genomfört flygattacker riktade mot enstaka lägenheter i höghus utan att byggnaden har totalförstörts, säger Philip Luther.

Amnesty International har kontaktat de israeliska myndigheterna och bett om svar på varför attackerna utfördes; vilka/vad som var deras måltavlor; vilka försiktighetsåtgärder som vidtogs för att minimera de civila skadorna; och om någon utredning har genomförts. Det enda svaret som kommit är från "State Comptroller", domare Joseph Shapira, som säger att han har i uppdrag att utreda de politiska och militära beslutsgångarna under Operation Protective Edge.

Hittills har inga undersökningar lett till några oberoende eller opartiska utredningar, gällande möjliga krigsförbrytelser, vare sig från den israeliska eller den palestinska sidan. Amnesty International upprepar sitt krav att Israel ska ge inresetillstånd till Gaza för såväl FN:s undersökningskommission som internationella människorättsorganisationer däribland Amnesty för att kunna göra utredningar på plats.

Amnesty håller för närvarande på att sammanställa information för en kommande rapport om övergrepp och krigsförbrytelser begångna av Hamas och andra palestinska grupper. Utredningsarbetet försvåras av att inte kunna samla vittnesmål inne i Gaza.

Bild Copyright Reuters/Ibraheem Abu Mustafa

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916