Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Israel och de ockuperade områdena: Utred israeliska dödsskjutningar i flyktingläger

De tre män som sköts ihjäl under en massarrestering i ett palestinskt flyktingläger på den ockuperade Västbanken den 26 augusti dödades av allt att döma rättsstridigt av israeliska styrkor. Det säger Amnesty i ett uttalande. 

Ytterligare 19 personer, inklusive sex barn, skottskadades under räden mot flyktinglägret Qalandia. Det är det högsta antalet dödade och skadade under en enskild israelisk operation på Västbanken det här året. Fem av de skadade, inklusive tre barn, hade skador på överkroppen.

- Att avsiktligt använda skjutvapen i syfte att döda, genom att sikta mot överkroppen, är bara tillåtet om det är helt oundvikligt för att rädda livet. Det höga antalet dödade och skadade under den här händelsen ger upphov till stark oro kring huruvida de tungt beväpnade israeliska styrkorna agerade i enlighet med internationella normer, säger Philip Luther, chef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.  

Rubin 'Abd al-Rahman Zayed, en 34-årig man som var anställd av FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA), var en av dem som dödades då han sköts i bröstet av israeliska trupper då dessa lämnade lägret i militärfordon efter tillslaget. 

Lokala människorättsorganisationer berättade för Amnesty att närområdet var lugnt och att soldaterna inte utsattes för våld eller hot då Rubin 'Abd al-Rahman Zayed sköts. 

- Omständigheterna kring Rubin 'Abd al-Rahman Zayeds död väcker farhågor om att det här kan ha varit en utomrättslig avrättning som strider mot folkrätten, säger Philip Luther. 

- Avsiktligt dödande av civila är även ett krigsbrott enligt den fjärde Genève-konventionen , vilken Israel i egenskap av ockupationsmakt på de palestinska territorierna måste efterleva.

De andra två männen som dödades av de israeliska styrkorna under tillslaget var Younes Jamal Jahjouh och Mansour Aslan. De blev också skjutna i bröstet, enligt en talesperson för det största sjukhuset i Ramallah, Palestine Medical Complex. 

De israeliska försvarsstyrkorna (IDF) har sagt att soldaterna bara svarade med skjutvapen på grund av att de upplevde att deras liv var i fara då palestinier överöste deras jeepar med stenblock och tunga föremål. IDF har också hävdat att palestinierna sköt mot jeeparna och att fyra kulor hittades i jeeparna efteråt. 

- Även om de israeliska trupperna kände sig hotade har de ett ansvar att minimera risken för dem som inte utgör ett hot och de borde bara ha använt skjutvapen som en sista utväg, säger Philip Luther. 

- Den här dödliga massarresteringentycks vara ytterligare ett exempel på de israeliska truppernas användning av övervåld på de palestinska territorierna. Istället för att utföra opartiska, oberoende undersökningar och se till att deras trupper följer folkrätten försöker israeliska talespersoner att avfärda kritik mot de här dödsfallen och allvarliga skadorna. 
IDF har sagt att deras trupper, enligt deras inledande utredning, agerade "enligt planerna... (och att deras beteende var) återhållsamt, kontrollerat och proportionerligt".

Amnesty har upprepade gånger tagit upp frågan om att Israels militärutredningar inte lever upp till internationella normer utan leder till i det närmaste total straffrihet för dem som är ansvariga för utomrättsliga avrättningar. Alla dödsfall och allvarliga skador som orsakas av israeliska styrkor ska utredas på ett omgående, opartiskt och oberoende sätt och, om det finns bevis för rättsstridigt dödande eller godtycklig eller överdriven våldsanvändning, ska de ansvariga ställas till svars. 
I kölvattnet av måndagens dödsskjutningar bröt protester ut på Västbanken, inklusive östra Jerusalem, varifrån det kom rapporter om ytterligare skador och gripanden.

Innan massarresteringarna i Qalandia den 26 augusti hade de israeliska styrkorna dödat tio civila palestinier på Västbanken under 2013, senast under en massarrestering i Jenin den 20 augusti. Amnesty har utrett flera av dessa dödsfall och funnit starka bevis för att de har varit lagstridiga. 
FN:s kontor för koordination av humanitära frågor dokumenterade 2 877 skador på civila palestinier orsakade av israeliska styrkor på Västbanken under de första sju månaderna 2013.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916