Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Israel och de ockuperade områdena: Stoppa byggandet av bosättningar på ockuperad mark

Den israeliska regeringens tillkännagivande att bosättningarna på Västbanken ska utvidgas med 3 000 nya bostäder, dagen efter att FN:s generalförsamling röstat ja till att ge Palestina observatörsstatus i FN, kränker folkrätten, säger Amnesty International i ett uttalande.

- Bosättningarna leder till tvångsförflyttningar av palestinier, en lång rad kränkningar av mänskliga rättigheter och är ett flagrant brott mot  internationell humanitär rätt. Israel måste omedelbart stoppa byggandet av nya bosättningar och tillhörande infrastruktur, som ett första steg mot att ta bort alla bosättningar från de ockuperade områdena, säger Ann Harrison, chef för Amnesty Internationals Mellanösternavdelning.

- Tillkännagivandet sänder en stark signal till omvärlden att den nuvarande israeliska regeringen vare sig respekterar mänskliga rättigheter eller internationell humanitär rätt. Byggandet av bosättningar på den ockuperade Västbanken kränker palestiniernas rättigheter och är förbjudet under alla omständigheter.

Enligt uppgift kommer nya bosättningar bland annat etableras i det strategiska så kallade E1-området, mellan östra Jerusalem och bosättningen Ma' ale Adumim.

Den israeliska armén har redan planer på att tvångsvräka 20 palestinska samhällen - med sammanlagt 2 300 personer, varav de flesta är Jahalinbeduiner -  i EI och Ma' ale Adumim. Rivningsorder har redan utfärdats för merparten av de palestinska bostäderna. Sedan omröstningen i FN har israeliska bosättare, som bor nära de palestinska byarna, trappat upp våldet och trakasserierna mot beduinerna. Bosättare har attackerat barn och fåraherdar, spelat hög musik och riktat strålkastare mot beduinbyarna.

De israeliska bosättningar, som alla är byggda på ockuperad mark, är endast tillåtna för judar, oavsett om de är israeliska medborgare eller judiska migranter från andra länder. Palestinier är förbjudna att uppehålla sig inom bosättningarna och får inte ens använda vägnätet, vilket innebär att deras rörelsefrihet är starkt begränsad och att deras möjligheter att nå odlingsmarker och även arbeten är inskränkta. Bosättarna får betydande ekonomiskt stöd och andra fördelar och de tillåts exploatera mark och naturresurser som tillhör den palestinska befolkningen.

Enligt artikel 49 i den fjärde Genèvekonventionen är det förbjudet för en ockupationsmakt att flytta sin egen civilbefolkning till det område som ockuperas.

Byggandet av bosättningar på den ockuperade Västbanken har fortsatt under 2012. Ministeriet för bostäder lade så sent som den 6 november in ett anbud om byggandet av 1 285 nya bostäder i östra Jerusalem och bosättningen Ariel på norra Västbanken.Israel har tidigare meddelat planer på nya bosättningar som en reaktion på palestinska diplomatiska initiativ i FN. Den 3 november, efter Palestinas inträde i UNESCO, meddelade den israeliska regeringen att ytterligare 2 000 nya bostäder ska byggas i östra Jerusalem och två bosättningar på Västbanken. Tolv dagar senare, den 15 november kom beskedet att 2 230 nya hus ska byggas på den palestinska sidan av den gröna linjen (1949 års vapenstilleståndslinje). 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916