Gå direkt till innehåll
Israel: Stoppa förslag om frihetsberövande av asylsökande

Nyhet -

Israel: Stoppa förslag om frihetsberövande av asylsökande

Israeliska parlamentariker måste avvisa förslaget om en ändring av landets "anti-infiltrationslag", som skulle innebära att tusentals flyktingar, migranter och asylsökande kan hållas i förvar på obestämd tid, säger Amnesty International inför en omröstning i inrikeskommittén i det israeliska parlamentet idag, den 4 december.

Enligt regeringens egna rapporter skulle lagändringen innebära att omkring 3 000 personer kan frihetsberövas på obestämd tid i ett inhägnat område i anslutning till Sadotfängelset i Negevöknen, som regeringen kallar för ett "öppet förvar". Deras enda möjlighet att friges skulle vara genom att "frivilligt" återvända till sina hemländer. Omkring 90 procent av de asylsökande i Israel kommer från Eritrea eller Sudan, och riskerar allvarliga övergrepp om de återvänder. 

- Att fängsla flyktingar, asylsökande och migranter på obestämd tid i vad som praktiskt taget är ett fängelse i öknen, är en allvarlig kränkning av folkrätten. Knesset måste avvisa förslaget och se över landets asylsystem för att se till att det ligger i linje med Israels folkrättsliga förpliktelser, säger Philip Luther, chef för Amnesty Internationals Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning. 

Senast den 16 september 2013 upphävde Israels högsta domstol liknande ändringar av anti-infiltrationslagen, som antogs av Knesset i januari 2012. Lagändringarna innebar att flyktingar, migranter och asylsökande kunde hållas frihetsberövade i tre år eller mer. Domstolen ansåg att ändringarna stred mot konstitutionen och att de skulle innebära en "allvarlig inskränkning av rätten till personlig frihet, som är en grundläggande rättighet för varje människa". 

Domstolen beordrade samtidigt regeringen att ompröva fallen för omkring 1 700 flyktingar, migranter och asylsökande som hålls inspärrade i israeliska fängelser och att, senast den 15 december 2013, frige dem som hålls olagligt frihetsberövade. 

Istället för att följa ordern har Knesset skyndat på en omröstning av det nya ändringsförslaget, som väntas antas under december.

Ändringen skulle innebära att perioden under vilken flyktingar, migranter och asylsökande hålls i "stängt" förvar förkortas till ett år och istället följs av en obestämd tidsperiod i det "öppna" förvaret. Sadotfängelset är beläget i ett avlägset område i Negevöknen i södra Israel och på grund av bristande allmänna kommunikationer skulle asylsökande som hålls i förvar där inte ha möjlighet att lämna närområdet.

Amnesty anser att lagändringen återigen bryter mot Israels folkrättsliga förpliktelser, bland annat mot FN:s flyktingkonvention från 1951, Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering.

- Eritreanska och sudanesiska asylsökande riskerar att utsättas för tortyr, misshandel och fängslande om de återvänder. Det har dock inte stoppat de israeliska myndigheterna från att bryta mot internationell flyktingrätt genom att låta hundratals människor återvända till sina hemländer "frivilligt". En utvisning är inte "frivillig" när det enda alternativet är att fängslas på obestämd tid, säger Philip Luther. 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916