Gå direkt till innehåll
Italien: Dekret som diskriminerar romer inte lagenligt

Nyhet -

Italien: Dekret som diskriminerar romer inte lagenligt

Amnesty International har uppmanat de italienska myndigheterna att sluta diskriminera romer efter att landets "Nomad Emergency"-dekret förklarades icke lagenligt av landets högsta förvaltningsdomstol.

Italienska Council of State har beslutat att Nomad Emergency ska avvecklas, ett dekret som har utsatt romerna för allvarliga människorättskränkningar sedan det infördes för tre år sedan.

- Det är ett steg i rätt riktning. Det var inte lagenligt och borde aldrig ha införts, säger Nicola Duckworth, chef för Amnestys Europa- och Centralasienavdelning.

- Den italienska regeringen är nu skyldiga att tillhandahålla kompensation till alla romska familjer som drabbats av vräkningar och andra människorättsbrott under Nomad Emergency.

I maj 2008 förklarade den italienska regeringen att undantagstillstånd skulle gälla runt bosättningarna i regionerna Lombardiet, Kampanien och Lazio. Det utvidgades senare till regionerna Piemonte och Venetien.

Under Nomad Emergency gavs regeringsrepresentanter i regionerna rätt att göra avsteg från den lagstiftning som skyddar mänskliga rättigheter, vilket ledde till att tvångsvräkningar av romer blev vanligare och ofta kunde genomföras utan rättsliga följder.

- Nomad Emergency har gjort att tusentals romer diskriminerats och nekats sina rättigheter, sade Nicola Duckworth.

- Den nya italienska regeringen måste nu upphöra med denna diskriminerande politik mot romer. Detta är absolut inte slutet på historien, men kan mycket väl vara en ny början.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916