Gå direkt till innehåll
Italien: Segregerade läger för romer - en skam för Rom

Nyhet -

Italien: Segregerade läger för romer - en skam för Rom

De lokala myndigheterna i Rom bedriver ett diskriminerande bostadskösystem som nekar tusentals romer tillgång till ett godtagbart boende, säger Amnesty International i en rapport som publiceras idag, den 30 oktober.

- Systemet är utformat och implementerat på ett sätt som gör att tusentals romer - enbart på etniska grunder - döms att bo i segregerade läger, i undermåliga bostäder långt borta från samhällsservice och bostadsområden. Det är en skam för staden, säger John Dalhuisen, chef för Amnesty Internationals Europa- och Centralasienavdelning.

- Detta pågår med tyst medgivande från den italienska regeringen, som har underlåtit att säkra lika tillgång till bostad för hela landets befolkning. Det är ett tydligt brott mot landets förpliktelser att eliminera diskriminering - både i folkrätten och EU-rätten - och mot förpliktelsen att upprätthålla rätten till bostad. 

Amnesty Internationals rapport, Double standards: Italy's housing policies discriminate against Roma, avslöjar hur fler än 4 000 romer som bor i auktoriserade läger i Rom systematiskt diskrimineras, bland annat vid ansökan om subventionerade bostäder.

Efter att ha vräkts har de placerats i färdigmonterade containrar eller husvagnar i segregerade och överbefolkade, inhägnade läger, som byggs och administreras av de lokala myndigheterna. I en sådan situation har de kraftigt begränsade möjligheter att integreras i samhället och att skaffa ett arbete.
Miriana Halilovic är italiensk medborgare och mamma till fyra barn. Under 2010 vräktes de från en informell bosättning och placerades i en liten husvagn i det auktoriserade lägret Salone. 

- När de flyttade oss från bosättningen sa de att det bara var tillfälligt. Nu har jag bott här i tre och ett halvt år. Här är vi isolerade från hela världen. Mina barn frågar mig, "när ska vi flytta härifrån? Varför har vi inget hus?". Vad ska jag säga till min son? Att vi är mindre värda än andra människor?, säger Mariana Halilovic.

Trots den dåliga levnadsstandarden har prioriteringskriterier i över ett decennium hindrat romerna från att få tillgång till subventionerade bostäder. Vid slutet av 2012 introducerades nya kriterier för att vara berättigad att söka bostad, som prioriterade personer boende i tillfälliga bostäder som finansierades av välgörenhetsorganisationer eller av kommunen. När romer började ansöka om bostäder var de lokala myndigheterna dock snabba att klargöra att de nya kriterierna inte var tillämpbara i deras situation. 
Under 2008 utformade den tidigare borgmästaren i Rom den så kallade "Nomadplanen" för att stänga ned informella bosättningar och istället placera de boende i auktoriserade romska läger, långt bort från andra bostadsområden.

Den delvis implementerade planen har resulterat i tvångsvräkningar av hundratals romer. Många har lämnats utan hopp, dömda till ett liv i segregation, fattigdom och socialt utanförskap. 

- "Nomadplanen" har totalt misslyckats med att ta itu med romernas svåra bostadssituation och de bredare frågorna rörande deras sociala integration. Till och med den nationella regeringen har erkänt att stora segregerade läger har förstört livet för generationer av romer, säger John Dalhuisen.

I ett möte med Amnesty International på måndagen den 28 oktober uttryckte de lokala myndigheterna en vilja att upphäva det diskriminerande system som hindrar romer att få tillgång till subventionerade bostäder. Detta vore ett viktigt steg i rätt riktning. 

Under mötet framkom även att "Nomadplanen" har övergivits, vilket är ett välkommet besked. Myndigheterna i Rom måste nu utforma konkreta planer för att på kort sikt minska segregationen och förbättra levnadsförhållanden för romer och på lång sikt förändra det bostadskösystem som dömer tusentals människor till ett liv i läger.

- Amnesty kräver inte att myndigheterna ger romer första prioritet till subventionerade bostäder. Däremot uppmanar vi dem att ge romerna lika tillgång till boende, utan hänsyn till deras etnicitet.- Amnesty försvarar rätten till drägliga bostäder för alla - och uppmanar kommunen och den italienska regeringen att göra allt de kan för att öka tillgången på bostäder till de tusentals familjer i huvudstaden som är i akut behov av boende.

Ungefär hälften av romerna i Italien är italienska medborgare. Andra är erkända flyktingar från före detta Jugoslavien, migranter från Rumänien och Balkanhalvön och erkänt - eller de facto - statslösa personer.

Myndigheterna, både på lokal och nationell nivå, har en förpliktelse att upprätthålla principen om icke-diskriminering. Segregationen av romska familjer i läger kan bara få ett slut när de ges lika tillgång till andra former av bostäder, inklusive subventionerade bostäder.

- Det finns inget som kan rättfärdiga diskriminerande bostadsregler. Den italienska regeringen måste se över bostadslagstiftningen och eliminera hinder som diskriminerar romer och som håller dem fångna i läger. 

- Om italienska myndigheter inte vidtar de nödvändiga åtgärderna, utan istället väljer att fortsätta att på ett så uppenbart vis bryta mot EU:s antidiskrimineringslagar, måste EU-kommissionen omedelbart inleda ett överträdelseförfarande mot Italien.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916