Gå direkt till innehåll
Libyen: Ansvarsutkrävande och riktade sanktioner krävs för att krigsbrott i Benghazi ska upphöra

Nyhet -

Libyen: Ansvarsutkrävande och riktade sanktioner krävs för att krigsbrott i Benghazi ska upphöra

Behovet av riktade FN-sanktioner och ansvarsutkrävande, bland annat genom Internationella brottmålsdomstolen (ICC), är avgörande för att få stopp på det ökande antal bortföranden, tortyr, summariska mord och andra övergrepp som begås av rivaliserande styrkor i Libyen ska upphöra. Detta menar Amnesty International i en ny rapport.

Benghazi's descent into chaos: abductions, summary killings and other abuses riktar ljuset mot en rad ohyggliga övergrepp som, sedan maj 2014, begås av stridande från Benghazis revolutionära Shura-råd, en allians bildad av militanta islamister och andra väpnade grupper, och av styrkor som är lojala med general Khalifa Haftars "Operation Värdighet".

- Så länge det internationella samfundet inte uppvisar någon vilja att utreda krigsbrotten och ställa förövarna till svars, kommer övergreppen och offrens lidande att öka. Straffriheten, som förvärras av den rådande laglösheten, måste få ett slut, säger Hassiba Hadj Sahraoui, biträdande chef för Amnesty Internationals Mellanösternavdelning.

Amnesty International uppmanar FN:s säkerhetsråd att, i enlighet med resolution 2174 som antogs i augusti 2014, använda sig av riktade sanktioner och belägga dem som gjort sig skyldiga till brott mot mänskliga rättigheter eller humanitär rätt med reseförbud samt frysa deras tillgångar.

Amnesty uppmanar även ICC att utvidga dess utredningar till att gälla även krigsbrott och brott under internationell rätt som begåtts av alla väpnade grupper och milis sedan februari 2011. Hittills har ICC bara utrett brott som begicks under upproret och den väpnade konflikten under 2011.

- Satsningar att nå en politisk lösning kommer att vara meningslösa om inte mänskliga rättigheter tas upp. De människorättsövergrepp som begås av de stridande parterna underblåser det generella missnöjet och kan inte sopas under mattan, säger Hassiba Hadj Sahraoui.

- I månader har Libyens politiker och väpnade grupper bråkat om vem som egentligen är det libyska folkets representant. Vad som nu händer i Benghazi visar emellertid att alla sidor har gjort sig skyldiga till övergrepp och att vanliga libyer har hamnat i korselden. Alla sidor har ansvar för att sätta stopp för övergreppen.

Nästan fyra år efter att folket gjorde uppror mot Muammar Khadaffis styre har hoppet om en säker framtid krossats.

Ohyggliga detaljer har avslöjats om bägge sidors övergrepp, där ett stort antal individer har bortförts och dödats. Fotografier och videor av deras dumpade kroppar, vilka ofta bär märken från tortyr, har dykt upp i sociala medier.

I andra fall har aktivister, religiösa ledare och journalister mördats av politiska skäl. Förövarna förblir okända men många Benghazibor skyller dåden på grupper som är knutna till Benghazis revolutionära Shura-råd, särskilt den islamistiska gruppen Ansar al-Shari'a som har som mål att införa en hård tolkning av islamiska lagar.

Världssamfundet, särskilt de länder som deltog i NATOs militära insatser 2011, måste ta ett ansvar för det försämrade läget i Libyen, som är på väg mot en alltmer utbredd konflikt som kan få farliga konsekvenser för regionenUnder förevändningen att man bekämpar terrorismen och vill återupprätta rättsstatsprincipen, lanserade "Operation Värdighet" den 15 oktober 2014 en operation med målet att återta Benghazi från styrkor tillhörande Shura-rådet.

Tre månader av intensiva strider och urskillningslös beskjutning i bostadsområden, liksom luftangrepp utförda av trupper tillhörande "Operation Värdighet", följde. De har orsakat stor förstörelse i vissa områden av Benghazi. Många individer som misstänktes ha samröre med islamistgrupperingar fick sina hem plundrade, vandaliserade, nedbrända eller jämnade med marken av bulldozrar.

Striderna har fått allvarliga humanitära konsekvenser. Minst 90 000 människor har tvingats lämna sina hem. Människor kämpar mot vattenbrist, stigande livsmedelspriser, långa elavbrott och brist på gas och bränsle. Striderna har också orsakat brist på medicinska förnödenheter och personal på sjukhusen. Några sjukhus tvingades evakuera efter att ha träffats under luftangrepp. Alla skolor har stängt och förblivit stängda.

Bortföranden och summariska dödanden

Mer än 260 individer - såväl civila som stridande - försvann spårlöst i Benghazi mellan juni och november 2014, enligt libyska Röda Korset.

Många bortföranden har genomförts av grupper som hade samröre med Benghazis revolutionära Shura-råd. I de flesta fall har människor förts bort från sina hem eller på gatan av maskerade män. Sjukhuspersonal har också blivit måltavlor, ofta på grund av deras möjlighet att behandla soldater från Shura-rådet på olika fältsjukhus.

Styrkor tillhörande "Operation Värdighet" har också gjort sig skyldiga till bortföranden, tortyr och dödandet av såväl stridande som civila. Några personer greps efter att ha beskyllts för att tillhöra islamistiska väpnade grupper i sociala medier.

Många familjer upptäckte att en anhörig hade dödats först när de såg kroppen på bilder eller videor som lagts upp på Facebook. I en stad öster om Benghazi publicerades åtminstone 17 bilder på kroppar som hade dumpats. Amnesty fann bevis för att åtminstone fyra av de män som bilderna föreställde hade dödats efter att de fängslats av soldater från "Operation Värdighet".

Systern till ett av offren, Anas al-Khitab, beskrev hur en annan av hennes bröder hade sett en bild på den döde brodern på Facebook.

- En rättsläkarundersökning gjorde gällande att Anas dog av en skottskada i huvudet, men nämnde ingenting om eventuell tortyr. Min bror, som är läkare, såg blåmärken på Anas kropp som tyder på att han blev slagen, sade systern.

Bild: Soldat från regeringstruppen på Benghazis gator mitt under pågående strider med Shura-rådet

© REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Ämnen

Kategorier