Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Libyen: Civila offer till följd av Nato:s flyganfall måste utredas


Nato har inte utrett civila dödsfall som orsakades av flyganfallen under den Nato-ledda insatsen förra året, uppger Amnesty International i en rapport som offentliggörs idag. 

Rapporten: Libya: The forgotten victims of NATO Strikes uppger att många människor som inte deltog i striderna dödats i Nato:s flyganfall och ännu fler uppges ha skadats. Många har träffats när de befunnit sig i sina hem.

Amnesty International uppger att Nato inte påbörjat utredningar eller ens försökt etablera kontakt med civila som drabbats av flyganfallen. Amnesty kräver att utredningar görs och att drabbade och anhöriga kompenseras.

- Det är djupt beklagligt att det har gått mer än fyra månader sedan den militära operation tog slut och ändå vet inte offren eller anhöriga vem som bär ansvaret, säger Donatella Rovera på Amnesty International. 

- Representanter för Nato har vid upprepade tillfällen framhållit sin förpliktelse att skydda civila. Det går inte att inte vifta bort alla civila dödsoffer med något vagt uttalande om ånger utan att dessa dödsfall utreds ordentligt, fortsätter Donatella Rovera.

Det framgår att Nato gjort omfattande ansträngningar för att minimera risken för civila dödsoffer. Däribland användandet av precisionsvapen och att, i vissa fall, varningar utfärdats till boende i områden som bombats. Detta frigör dock inte Nato från att på ett utreda bombanfallen eller från att kompensera offren och deras familjer. Utredningarna måste bringa klarhet i huruvida dödsfallen var ett resultat av brott mot internationell rätt. Om så är fallet måste de ansvariga ställas inför rätta.

Amnestys rapport innehåller 55 dokumenterade dödsfall till följd av flyganfall mot städerna Tripoli, Zlitan, Majer, Sirte och Brega. Av dessa var 16  barn och 14 var kvinnor. Många civila dödades i sina hem, inga bevis har presenterats som indikerar att bostäder skulle ha använts i militärt syfte vid tidpunkten för bombanfallen.   

Kvällen den 8 augusti 2011 bombades två hus i Majer, väster om Misrata. Enligt överlevande dödades 34 civila i de tre flyganfallen. Vittnen uppgav också att de inte var medvetna om någon militär aktivitet i närheten som skulle kunna förklara attacken. 

Nato har i ett svar till Amnesty International uppgett att "det är djupt beklagligt att civila skadats till följd av flyganfallen" men säger sig inte längre ha något mandat att utreda händelserna, utan att det primära ansvaret för utredningarna ligger hos de libyska myndigheterna.

- Nato:s svar kan tolkas som en vägran att ta ansvar för sina handlingar. Det lämnar lämnar offren och deras familjer med en känsla av att vara bortglömda, utan möjlighet till rättvisa, säger Donatella Rovera.   

Nato måste se till att snabba, grundliga och opartiska utredningar startas i alla de fall där krigsbrott misstänks och att informationen offentliggörs. I fall där tillräckliga bevis finns så bör de misstänkta ställas inför rätta.   

Bakgrund: 
Enligt Nato utfördes över 9 700 attacker som resulterade i över 5 900 förstörda militära mål. Den militära operationen var bunden till den internationella humanitära rätten som appliceras i väpnade konflikter. 
Särskilt relevant för insatsen var Nato:s skyldighet att undvika, eller åtminstone minimera civil skada. Denna skyldighet innebär att:

  • Största möjliga ansträngning måste göras för att identifiera att tänkta mål är militära.
  • Val av vapen och tillvägagångssätt måste göras med hänsyn till att minimera civil skada.
  • Proportionaliteten måste vara fastställd och en attack måste avbrytas om det uppdagas att den är oproportionerlig.
  • Om omständigheterna tillåter måste varningar utfärdas i förväg om attacken antas kunna drabba civila.   

 

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Pressansvarig/talesperson +46 (0)70 433 09 16

Relaterat material