Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Libyen: Milisens järngrepp förödande för rättssäkerheten

Risken är stor att Libyen upprepar de kränkningar och brott, som var anledningen till att 17 februari-revolutionen startade, om inte vinnarna av det kommande valet gör rättssäkerhet och mänskliga rättigheter till högsta prioritet, säger Amnesty International i en ny rapport.

I rapporten Libya: rule of law or rule of militias? visar Amnesty hur kränkningarna fortsätter, nästan ett år efter Tripolis fall. Godtyckliga gripanden och fängslanden, tortyr, straffrihet och olagligt dödande kastar en skugga över landets första nationella val sedan Khadaffiregimens fall.

Under ett besök i Libyen under maj och juni kunde Amnesty dokumentera hur hundratals milisgrupper fortsätter att sätta sig över lagen och vägrar att ansluta sig till den nationella armén eller polisen. Enligt inrikesministeriet har de lyckats avväpna fyra milisgrupper i Tripoli, vilket bara är en liten del av det totala antalet.

- Det är väldigt nedslående att att myndigheterna efter så många månader fortfarande inte har lyckats bryta det järngrepp som milisgrupperna har kring Libyens säkerhet och som har gett dramatiska konsekvenser för de människor som har drabbats, säger Hassiba Hadj Sahraoui, biträdande chef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

- Kraven på ett slut på förtrycket och orättvisorna var det som ledde till 17 februari-revolutionen till att börja med. Om inte myndigheterna vidtar omedelbara åtgärder för att stoppa kränkningarna och laglösheten är risken stor att Libyen fortsätter i samma fotspår som vi har sett de senaste fyra årtiondena.

Amnesty har dokumenterat flera typer av människorättskränkningar, bland annat följande:

Milisen fortsätter att godtyckligt gripa människor och sätta dem i hemliga fängelser. Ungefär 4 000 fängelser är fortfarande utanför myndigheternas kontroll. Många personer har suttit fängslade i över ett år utan åtal. Amnesty har hittat bevis på att kränkningarna av de fängslade fortsätter, i form av tortyr, misshandel och elchocker. Amnesty känner också till minst 20 dödsfall som orsakats av tortyr sedan augusti 2011.

Det är fortfarande vanligt med tvångsvräkningar och väpnade sammandrabbningar, där människor som inte varit inblandade har skadats och dödats. Amnesty har tidigare kritiserat myndigheterna för att de har underlåtit att lösa situationen för de hela samhällen som har tvingats på flykt, som staden Tawargha där 30 000 personer hindras från att återvända hem.

Personer med annan nationalitet än libysk löper större risk för att drabbas av godtyckliga gripanden, fängslanden och tortyr. Särskilt drabbade är personer från länderna söder om Sahara.

De libyska myndigheterna fortsätter att bagatellisera de människorättsbrott som utförs av milisen och menar att det är enskilda händelser. Det innebär att det är svårt för offren att få upprättelse. 31-åriga Hasna Shaeeb anklagades för att vara lojal mot Khadaffi och fängslades i tre dagar i oktober förra året. Hon utsattes för elchocker, misshandel, hot och fick urin hällt över sig. Hon släpptes utan att något åtal väckts och har försökt anmäla händelsen. Dock har ingen betydelsefull åtgärd gjorts för att utreda fallet. Hon har istället fått motta flera hot och hennes lägenhet sattes i brand i mars i år.

Amnesty uppmanar regeringen och kongressen att direkt efter valet erkänna den stora omfattningen av människorättsbrott och tydligt fördöma dem för att skicka ett budskap att sådana kränkningar inte längre tolereras.

- De som kommer att leda det nya Libyen måste klargöra att de har för avsikt att ställa ansvariga för människorättsbrott inför rätta, oavsett deras rang och politisk tillhörighet, säger Hassiba Hadj Sahraoui.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Pressansvarig/talesperson +46 (0)70 433 09 16

Relaterat material