Gå direkt till innehåll

Nyhet -

​Libyen: Ytterligare bevis på övergrepp i landet borde ge EU incitament att bistå människor som söker skydd

Amnesty International och Human Rights Watch har publicerat en handlingsplan med 20 punkter inför mötet med EU:s inrikesministrar idag (7 mars). Handlingsplanen tar upp situationen i Medelhavet som lämnar båtar strandade till sjöss och människor frihetsberövade i förvar i Libyen.

- Det är absolut nödvändigt att europeiska regeringar samarbetar för att hitta en tillfällig överenskommelse om att fördela ansvaret för de kvinnor, män och barn som är räddade av båtar i Medelhavet. Om inte kommer vi fortsätta se det grymma och farliga mönster av räddningsbåtar som är strandade till sjöss i veckor på grund av att EU:s medlemsländer vägrar låta dem gå i hamn, säger Matteo de Bellis, researcher om migration vid Amnesty International.

Medlemsländerna i EU har systematiskt agerat för att omöjliggöra att strandsatta flyktingar och migranter kommer fram till EU genom att både förhindra räddningsaktioner och genom att samarbeta med Libyens kustbevakning. Det här tvingar tillbaka flyktingarna och migranterna till Libyen där de redan har blivit utsatta för allvarliga övergrepp.

- Europeiska regeringar bör i allt framtida samarbete med Libyen ha fokus på att de ogrundade och automatiska frihetsberövanden av flyktingar och migranter upphör.

Att EU och dess medlemsstater med berått mod och öppna ögon medverkar till att flyktingar och migranter återförs till Libyen, till frihetsberövanden och grova övergrepp, är förkastligt och oerhört allvarligt. Amnesty förhoppning är att man nu kommer att enas kring ett system kring såväl sök-och räddningsinsatser på Medelhavet där människor i sjönöd istället förs i hamn i Europa, säger Madelaine Seidlitz, ansvarig för flykting- och migrationsfrågor på Amnesty Sverige.

Handlingsplanen inkluderar en rad åtgärder för att skydda mänskliga rättigheter för de flyktingar och migranter som som tar sig över Medelhavet. Det handlar både om omedelbara åtgärder att rädda människor som befinner sig i fara på Medelhavet, som snabb landstigning och vidareflyttning i Europa, liksom konkreta åtgärder för att lösa den rådande situationen för människorna som tagits i förvar i Libyen.

Matteo de Bellis har nyligen kommit tillbaka från Tunisien där han intervjuade migranter och flyktingar som utsatts för övergrepp i Libyen.

- De flyktingar och migranter som blev intervjuade vittnar om hur människor stoppades av den EU-stödda libyska kustbevakningen och skickades tillbaka till läger i Libyen där tortyr är vanligt förekommande. Europeiska regeringar är väl medvetna om de övergrepp som begås i förvaren. Om EU inte vill fortsätta att vara medansvariga till dessa grymma övergrepp så måste man säkerhetsställa att Libyen försätter de tusentals människor som just nu är frihetsberövade på fri fot samt erbjuder vidarebosättning för de personer som kvalificeras för det, säger Matteo de Bellis.

För mer information kontakta Madelaine Seidlitz: madelaine.seidlitz@amnesty.se

Ämnen

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll